oracle 120Przedsiębiorstwa przywiązują coraz większą wagę do bezpieczeństwa, zwłaszcza że nowe regulacje, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), przewidują kary za niedostosowanie się do wymagań w tym zakresie. Jednak mimo wielu podejmowanych środków firmy mają coraz większe problemy z cyberbezpieczeństwem.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Środowiska informatyczne współczesnych przedsiębiorstw, obejmujące innowacyjne rozwiązania – takie, jak chmura, technologie mobilne, czy Internet Rzeczy, praktycznie nie mają granic. Nie można więc w nich zastosować tzw. totalnej ochrony. Działy informatyczne nie są już w stanie skutecznie chronić informacji biznesowych poprzez tworzenie „cyfrowych twierdz” i wprowadzanie ograniczeń dostępu. Dlatego firmy powinny zastosować najnowocześniejsze rozwiązania IT, które pomogą zachować bezpieczeństwo na akceptowalnym poziomie.

Na kłopoty – chmura

Ze względu na coraz bardziej złożone technologie i coraz bardziej zaawansowane taktyki hakerów starsze sieci, które były bezpieczne przez 20 lat, już takie nie są. Francois Lancon, wiceprezes Oracle w regionie Dalekiego Wschodu, powiedział:
Gdybym dziś sprawował funkcję dyrektora ds. informatycznych, byłbym bardzo zaniepokojony stanem bezpieczeństwa środowiska informatycznego. Większość firm ma centra przetwarzania danych budowane przez ponad 20 lat z produktów 20 dostawców, które dział zaopatrzenia kupował na aukcjach po najniższych cenach.
Firma Gartner zwraca uwagę nie tylko na problemy technologiczne. Już w 2016 roku przewidywała, że wszystkie najgroźniejsze przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych będą powodowane przez klientów. Niedawne włamania (np. do systemu firmy Equifax) potwierdziło tę prognozę.

Coraz więcej firm próbuje zapewnić sobie bezpieczeństwo za pomocą rozwiązań chmurowych. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Oracle, bardziej doświadczeni użytkownicy już wiedzą, że środowiska chmurowe są bezpieczniejsze niż lokalne.

Autonomiczne systemy obronne

Nowe technologie oparte na danych, jak Wszechobecny Internet, mogą tylko pogorszyć sytuację. Inne technologie, jak łańcuch bloków (blockchain), mogą natomiast pomóc w rozwiązaniu problemu. Do roku 2025 procesy autonomiczne staną się katalizatorem, który przyspieszy wdrażanie środowisk chmurowych w przedsiębiorstwach.

Można przypuszczać, że systemy zabezpieczeń będą coraz częściej oparte na technologiach sztucznej inteligencji i automatycznego uczenia. Jak przewiduje Oracle, do 2025 roku 80% operacji w chmurze będzie całkowicie wolne od ryzyka dzięki szerszemu zastosowaniu inteligentnej automatyzacji na platformach chmurowych. W wyniku zastosowania automatycznego uczenia i sztucznej inteligencji autonomiczne operacje będą z wyprzedzeniem określać wyniki, podejmować środki zaradcze i rozpoznawać ryzyko w czasie rzeczywistym. Za największe problemy uważane są przestoje w pracy infrastruktury, zagrożenia bezpieczeństwa, luki w zabezpieczeniach i ochrona danych.
Jeżeli chodzi o sposób zabezpieczania informacji, musimy zmienić priorytety i sposób myślenia” ― powiedział Larry Ellison na konferencji Oracle OpenWorld. „Potrzebujemy nowych systemów. Jeśli przeciwnikami komputerów będą nasi pracownicy, przegramy. Z komputerami muszą walczyć inne komputery, które nie będą się mylić.
Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top