System ERP Microsoft Dynamics Ax w Mitex

MITEX SA to jedna z wiodących firm budowlanych na polskim rynku, funkcjonująca już blisko 20 lat i zatrudniająca ok. 650 pracowników. MITEX specjalizuje się w generalnym wykonawstwie usług budowlanych, głównie w budownictwie obiektów sportowych, mieszkaniowych, biurowych, handlowych oraz hoteli. Realizuje również inwestycje związane z ochroną środowiska i infrastrukturą.


MITEX należy do jednej z największych grup budowlanych w Europie - francuskiej Grupy Eiffage, która zatrudnia 50 tys. pracowników. Posiada ona przedstawicielstwa we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, krajach Beneluksu i w Polsce. Obroty Grupy Eiffage w 2005 r. wyniosły 8 mld EURO.

 

Informacje o firmie

Firma MITEX S.A. od wielu lat korzystała z różnorodnych, nie zintegrowanych rozwiązań informatycznych, które szybko okazały się zbyt mało efektywnym narzędziem pracy w dużej, szybko rozwijającej się firmie. Dlatego też ze względu na szybki rozwój, a co za tym idzie duże potrzeby szybkiego dostępu do kompletnej i rzetelnej informacji analitycznej firma potrzebowała wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego, który swym zasięgiem objąłby w czasie rzeczywistym całą firmę (zarówno centralę, oddziały i wszystkie prowadzone budowy). Dodatkowym bodźcem do wdrożenia zintegrowanego systemu okazała się konieczność szybkiego i efektywnego raportowania w Grupie Eiffage.

Wyzwanie

 
Firma stanęła, więc przed koniecznością wyboru dostawcy, który zaoferuje pełne rozwiązanie realizujące wszystkie potrzeby przedsiębiorstwa wielooddziałowego funkcjonującego w ramach międzynarodowej Grupy Kapitałowej, nie tylko w zakresie klasycznego systemu ERP, ale przede wszystkim w zakresie specjalistycznych modułów i funkcjonalności obsługujących specyficzne potrzeby branży budowlanej.

 

Rozwiązanie

Poszukiwania odpowiedniego systemu i partnera wdrożeniowego trwały dość długo. Rozpatrywano wiele systemów. W ostatecznym rozrachunku brane były pod uwagę 2 międzynarodowe systemy: Microsoft Dynamics Ax i mySAP. Wybór padł na system Microsoft Dynamics Ax i firmę Kom-Pakt, doświadczonego partnera wdrożeniowego firmy Microsoft specjalizującego się od 1987 r. w przygotowywaniu systemów „szytych na miarę”, czyli takiego jakiego potrzebował MITEX S.A.

Po wdrożeniu oczekiwano wprowadzenia rozwiązania wspierającego rozliczanie prowadzonych projektów inwestycyjnych, ale również powiązania wszystkich aspektów działalności firmy w jeden sprawnie działający organizm. Bardzo ważna była również możliwość przetwarzania aktualnych transakcji oraz procesów w czasie rzeczywistym (w szczególności na budowach) oraz automatyzacja działań rutynowych i powtarzalnych. Jednak najistotniejszą potrzebą okazało się przygotowanie i wdrożenie specjalistycznych funkcjonalności dla branży budowlanej.

Wdrożenie objęło następujące moduły: Księga Główna, Finanse, Projekty, Środki Trwałe, Handel, Logistyka, Analizy Biznesowe i Zarządzanie Magazynem oraz Płace i Kadry. Zakupiono 152 licencje jednoczesnych użytkowników systemu. Wdrożenie rozpoczęło się w lipcu 2004. Od stycznia 2005 nastąpiło uruchomienie systemu.

W celu zrealizowania najistotniejszych wymagań firmy MITEX w zakresie systemu Microsoft Dynamics Ax dokonano specyficznych dostosowań dla branży budowlanej:

rejestrację umów i rozliczanie kaucji inwestorskich i podwykonawczych,
prowadzenie sprzedaży budowlanej z uwzględnieniem szczególnych warunków podatkowych,
oprogramowano dodatkowy moduł rozliczający wypożyczenia sprzętu i narzędzi na osoby odpowiedzialne i budowy,
opracowano system wzajemnych rozliczeń wewnętrznych w obrębie prowadzonych zleceń budowlanych,
opracowano rozwiązanie umożliwiające wprowadzenie i kontrolę budżetu budowy w specyficznym układzie opracowanym przez MITEX,
opracowano system śledzenia dokumentów zarejestrowanych w oddziałach oraz ich dekretacji,
oprogramowano narzędzia pozyskujące automatycznie dane z rozdzielników paliwa i telefonów do systemu.

Korzyści biznesowe

 
Dzięki wdrożonym rozwiązaniom uzyskano pełną informację analityczną i syntetyczną prowadzonych zleceń. Wszystkie oddziały MITEX, które dotychczas pracowały na oddzielnych systemach zostały włączone do wspólnego, pracującego w czasie rzeczywistym organizmu firmy. Aktualnie system działa w ogólnopolskiej sieci rozległej, tak więc jest dostępny online dla Centrali, Oddziałów i wszystkich budów.

Jedną z ogromnych korzyści z wdrożenia systemu Microsoft Dynamics Ax okazała się być jego bardzo duża elastyczność, która pozwoliła na precyzyjne dostosowanie systemu do potrzeb firmy, a tym samym uchroniła ją przed koniecznością dostosowania prowadzenia biznesu do reguł rządzących systemem. Elastyczność systemu była istotna również z takiego względu, że w trakcie wdrożenia przeprowadzona została restrukturyzacja firmy, w związku z czym MITEX potrzebował systemu, który mógłby w każdym momencie wdrożenia zostać dostosowany do zmieniającej się sytuacji w firmie. Zarówno system - Microsoft Dynamics Ax jak i firma Kom-Pakt sprostały tej skomplikowanej sytuacji, mimo iż restrukturyzacja nie została przewidziana w procesie wdrożenia.

Jedną z najistotniejszych zalet wdrożonego systemu okazały się bardzo dobrze zorganizowane i dostosowane przez dostawcę funkcjonalności umożliwiające skrupulatne zarządzanie i rozliczanie prowadzonych budów.

Dodatkowym mocnym punktem Microsoft Dynamics Ax okazały się jego międzynarodowe funkcje, a głównie możliwość korzystania z kilkudziesięciu różnych interfejsów językowych systemu, co w przypadku korporacji międzynarodowej jest bardzo ważne.

Rezultatem wdrożenia jest zadowolenie zespołu zaangażowanego w prace nad projektem jak również zadowolenie użytkowników końcowych, którzy pracują w oparciu o tę aplikację.

Źródło: www.microsoft.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top