Wdrożenie systemu ERP w US Pharmacia

US Pharmacia (USP) powstała w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku. W ciągu czternastu lat istnienia USP poszerzyła portfolio swoich produktów, z których każdy zajmuje obecnie czołową pozycję na rynku ciesząc się uznaniem środowisk medycznych i zaufaniem pacjentów. Aktualnie firma posiada w swojej ofercie preparaty OTC (wydawane w aptekach bez recepty) z wszystkich podstawowych kategorii terapeutycznych - środki na przeziębienie i grypę, leki przeciwbólowe, preparaty na dolegliwości gastryczne, zestawy witamin i minerałów dostosowane do wieku pacjentów w formie tabletek oraz dopasowane do odpowiednich potrzeb np.: wzmożonej aktywności fizycznej (Vigor Sport) czy nadmiaru stresu (Vigor Stress) w formie musującej.


{MosModule module=GreneReklama}

Trzy szlagierowe produkty USP - Apap, Gripex i Ibuprom stanowią prawie 80% całej sprzedaży firmy. Apap – lider na rynku leków przeciwbólowych, Gripex - niekwestionowany lider w kategorii leków zwalczających objawy przeziębienia i grypy (IMS 2003), Ibuprom - najlepiej sprzedający się w aptekach lek przeciwbólowy i przeciwzapalny (IMS 2003). Aktualnie USP zajmuje drugie miejsce za potentatem międzynarodowym Glaxo SmithKline pod względem sprzedaży w segmencie leków OTC na polskim rynku farmaceutycznym, który jest obecnie piąty, co do wielkości w Europie, a piętnasty na świecie. Firma dokonuje stale nowych inwestycji z myślą o ciągłym rozwoju. Zgodnie ze swoją strategią USP dąży przede wszystkim do poszerzania oferty leków OTC, ale nie wyklucza produkcji nowoczesnych leków generycznych wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza.

Sytuacja firmy
Rozwiązania informatyczne stosowano w firmie od początku jej istnienia. Obejmowały one podstawową obsługę finansów, magazynów i sprzedaży. Ze względu na korzystanie z wielu różnych systemów, brak było integracji na poziomie danych i procesów. Ponadto wiele zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie, związanych np. z produkcją czy zakupami rejestrowano ręcznie lub w ogóle nie ewidencjonowano. Intensywny rozwój firmy wymusił decyzję wdrożenia wydajnego i stabilnego systemu zintegrowanego klasy ERP. Jako obszary wdrożenia wybrano: zakupy, magazyny, produkcję, sprzedaż, finanse, środki trwałe, controlling i kontrolę jakości.

Podstawowym celem stawianym przed nowym systemem ERP było uzyskanie zintegrowanego środowiska, czyli jednego i spójnego źródła informacji. Konieczne było ujednolicenie raportowania oraz zautomatyzowanie wszystkich procesów gospodarczych. Głównym wymaganiem, wynikającym ze specyfiki branży farmaceutycznej, była  walidacja systemu. Polegała ona na udokumentowanym dowiedzeniu faktu, iż system działa tak jak to zostało określone oraz spełnia polskie wymogi prawne i międzynarodowe standardy określone w GAMP 4 w zakresie GMP (Good Manufacturing Practises). Jednym z wymogów jest tworzenie trzech niezależnych środowisk: developerskiego, akceptacyjnego i produktywnego. Ta trójetapowość narzuca pewien reżim w trakcie prac wdrożeniowych, ale daje gwarancję stabilności systemu produktywnego. Konieczność walidacji aplikacji w obszarach odpowiedzialnych za obsługę kluczowych procesów w firmach farmaceutycznych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia i jest obowiązkowa.

Rozwiązanie
W firmie US Pharmacia wdrożono system ERP Microsoft Business Solutions-Axapta. Poszukiwanie odpowiedniego rozwiązania trwało długo. Analizowane i rozważane były m.in. rozwiązania: mySAP.com, OneWorld firmy JD Edwards, MFG/PRO firmy QAD oraz system Microsoft Axapta. „Okazało się, że nasze potrzeby w sposób optymalny zaspokaja system Microsoft Axapta, m. in. ze względu na trójwarstwową technologię oraz integrację z innymi systemami i narzędziami Microsoft Office” – poinformował Grzegorz Dębek, kierownik Działu Informatyki US Pharmacia. Zakupiono 40 jednoczesnych stanowisk, ale w systemie jest zarejestrowanych 78 użytkowników. Ten sposób licencjonowania daje możliwość pracy osobom, które mają sporadyczny dostęp do systemu np. do funkcji analiz, raportów, nadzoru i monitoringu. System został uruchomiony w styczniu 2004 roku, a zamknięcie wdrożenia, z powodu wymagań walidacyjnych, nastąpiło pod koniec marca 2004. Wdrożenie zostało zrealizowane przy współpracy z firmą Kom-Pakt certyfikowanym partnerem Microsoft Business Solutions. „Firma wdrożeniowa spisała się znakomicie- zrealizowała projekt na czas i w wymaganej wysokiej jakości. Jestem pod wrażeniem zaangażowania, elastyczności i szybkości reakcji firmy Kom-Pakt” - skomentował Grzegorz Dębek, kierownik Działu Informatyki US Pharmacia.

W US Pharmacia system Microsoft Axapta działa w sieci rozległej, czyli jest dostępny dla wielu oddziałów (wykorzystana tu została technologia trójwarstwowa systemu Microsoft Axapta). W US Pharmacia oddziały korzystają z tej technologii, ale dodatkowo aplikacja może obsługiwać także użytkowników mobilnych, którzy mają do niej dostęp poprzez VPN. Daje to możliwość używania systemu z dowolnego miejsca na świecie np. za pomocą połączenia telefonicznego.

Firma rozwija się dynamicznie i w związku z tym w systemie została wykonana ogromna ilość modyfikacji. Jest on ciągle rozwijany. US Pharmacia stała się właścicielem kodu aplikacji i dzięki temu wewnętrzny zespół IT może samodzielnie rozwijać system. W grudniu 2004 planowane jest wprowadzenie obsługi kodów kreskowych – etykiety logistycznej (standard etykiety, z którego korzysta wiele firm z branży FMCG). Rozwiązanie działające w US Pharmacia to pierwsze w Polsce wdrożenie systemu Microsoft Axapta podlegające procesowi walidacji. Był to ogromnie pracochłonny i długotrwały proces, który dodatkowo musiał być prowadzony równolegle i synchronicznie z wdrożeniem aplikacji Microsoft Axapta. Firma T-Systems potwierdziła raportem walidacyjnym fakt wykonania walidacji i zgodności systemu z międzynarodowymi wytycznymi GAMP 4.

Korzyści
Podstawową korzyścią jest to, że dane są rejestrowane w miejscu i czasie ich powstawania. Nie ma potrzeby wielokrotnego wprowadzania informacji o tych samych zdarzeniach. Daje to integrację i spójność danych. Zdarzenia gospodarcze przebiegają w sposób jednolity i stabilny poprzez integrację na poziomie procesów. Dostęp do informacji jest szybki a zakres analizy szeroki. System Microsoft Axapta jest elastyczny i można go modelować dostosowując do specyficznych potrzeb firmy. Ale najważniejsze jest to, że firma może sama, dzięki własnym zasobom IT, zmieniać system, co przy tak dynamicznie rozwijającym się biznesie jest niezmiernie ważnym czynnikiem wspierającym funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W przypadku większych modyfikacji czy też wdrożeń kolejnych obszarów dostępnych jest kilkunastu partnerów Microsoft Axapta.

System wykorzystuje bazę danych Microsoft SQL i łatwo integruje się z tym środowiskiem, dając nowe możliwości takie, jak opcja tworzenia hurtowni danych wraz z narzędziem raportowania, jakim jest OLAP. Powstałe w ten sposób kostki OLAP można prezentować poprzez Intranet szerszemu gronu użytkowników w sposób automatyczny. „Jesteśmy zdecydowanie zadowoleni z wdrożenia Microsoft Axapta. System działa stabilnie. Jest elastyczny, co pozwala na dostosowywanie go do naszych potrzeb. Łatwo integruje się z innymi narzędziami, np. Microsoft SQL Server, czy pakietem Microsoft Office. Wdrożenie zakończyło się sukcesem. Pomimo objęcia nim szerokiego zakresu procesów w firmie można powiedzieć, że to dopiero początek. Dostęp do informacji rodzi głód nowych informacji, zintegrowanie i usprawnienie procesów daje impuls do objęcia innych obszarów systemem ERP” – skomentował Grzegorz Dębek, kierownik Działu Informatyki US Pharmacia.
 
Źródło: www.kompakt.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top