oracle 120Oracle Polska informuje, że w firmie Ceramika Nowa Gala zakończył się podstawowy etap wdrożenia modułów sprzedażowych chmurowego systemu Oracle Customer Experience (CX) Cloud. Działający w modelu SaaS pakiet zawiera usługi należące do rozwiązania Oracle Sales Cloud, wśród których zawiera się także funkcjonalność Core Sales Force Automation do automatyzacji procesu sprzedaży.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Projekt prowadzi firma Optingo, partner Oracle na poziomie Gold, która posiada tytuł Cloud Excellence Implementer w obszarze CX i specjalizuje się w międzynarodowych projektach obejmujących obszary Customer Experience oraz Cloud ERP.

Zakres projektu w firmie Ceramika Nowa Gala obejmuje następujące obszary:
  • Rejestr Klienta: Accounts, Contacts, Customer Center Assessment Template, Territory Management;
  • Transakcje Sprzedaży: Opportunities, Sales Catalog, Activities; • Raportowanie: Sales Analytics.
Podstawowy zakres funkcjonalności systemu Oracle Sales Cloud został już oddany użytkownikom – zawierają się w nim takie funkcje, jak obsługa procesów sprzedaży - zarówno dla rynku inwestycyjnego (b2b), jak i tradycyjnego; synchronizacja sprzedaży z systemem billingowym; planowanie przyszłej sprzedaży w podziale na segmenty klientów z wykorzystaniem zasady Pareto oraz macierzy McKinsey; analiza wskaźnika realizacji szans sprzedażowych porównująca kwartalne prognozy sprzedaży z ich faktycznym wykonaniem.

Projekt podzielony był na 2 etapy, z których każdy trwał ok. 2 miesięcy; tak krótki czas wdrożenia to jedna z głównych zalet rozwiązań klasy SaaS” – komentuje Wojciech Wojnar, partner w firmie Optingo. „Projekt realizowany jest w tzw. metodyce zwinnej (Agile), w której wykorzystujemy funkcjonalności dostępne w standardowym rozwiązaniu Oracle. W naszym podejściu założyliśmy minimalizację kastomizacji do niezbędnego minimum. Dzięki temu całe wdrożenie może być krótsze, tańsze oraz ograniczane są ew. przyszłe nakłady na dostosowanie rozwiązania po podniesieniu wersji przez Oracle, co ma miejsce ok 3-4 razy do roku.”


W dalszych etapach planowane jest uruchomienie kolejnych funkcjonalności, w tym: planowanie sprzedaży oparte na celach produktowych, zarządzanie ekspozycjami handlowymi oraz konfiguracja aplikacji mobilnej.

Jednym z głównych czynników powodzenia projektu był fakt, że klient dobrze rozumiał swoje potrzeby, dzięki czemu możliwa była szybka realizacja wymagań w systemie bez konieczności nadmiernej kastomizacji” – podsumowuje Wojciech Wojnar. „Klient w znacznym stopniu przyczynił się do sukcesu wdrożenia, ze względu na duże zaangażowanie w analizę i warsztaty oraz na doskonałą komunikację w trakcie trwania projektu. Na szczególną uwagę zasługuje udział członków zarządu firmy Ceramika Nowa Gala w kluczowych etapach - są to krytyczne czynniki dla powodzenia każdego projektu informatycznego o istotnym znaczeniu biznesowym.
Dzięki temu, że system Oracle Sales Cloud działa w modelu cloud computing, użytkownicy otrzymują wiele korzyści, związanych głównie z przeniesieniem na dostawcę usług zagadnień związanych z zakupem, utrzymaniem i zarządzaniem warstwą sprzętową oraz bazodanową.

Doceniamy ogromne zalety użytkowania oprogramowania w modelu chmurowym” – powiedział Zbigniew Polakowski z firmy Ceramika Nowa Gala. „W takim modelu nie musimy martwić się o aktualizacje oprogramowania, a także o bezpieczeństwo, czy zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi. Co więcej - system jest gotów na dowolne skalowanie w miarę naszych potrzeb biznesowych, co odbywa się automatycznie w chmurze, posiada też zawsze najnowsze funkcjonalności, dodawane regularnie zgodnie z harmonogramem producenta. Obecnie system Oracle Sales Cloud jest używany przez zespół ok. 30 handlowców, obsługujących sprzedaż do hurtowników, klientów b2b oraz do wybranych sklepów. Mamy w planie rozszerzyć zakres działania systemu na całość naszej sieci sprzedażowej.


System Oracle Sales Cloud pozwoli zespołom sprzedażowym Ceramiki Nowa Gala na pełne korzystanie z dobrodziejstw nowoczesnej technologii” – komentuje Adam Harackiewicz, Customer eXperience Sales Manager z Oracle. „W procesie wyboru rozwiązania szczególną uwagę zwracano na takie cechy, jak jego mobilność i intuicyjność, co przekłada się na łatwość użytkowania systemu. Dodatkowo istotna była dostępność informacji zarządczej dla managerów, co jest możliwe dzięki zaawansowanej funkcjonalności raportującej systemu. Przykład Nowej Gali pokazuje, że chmurowe systemy CRM znajdujące się w portfolio Oracle należą do najbardziej innowacyjnych produktów tej klasy dostępnych obecnie na rynku i że potrafią doskonale zaspokoić potrzeby liderów segmentu MŚP.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top