Energoinstal wybrał ERP, 7milowy wdrożył

7milowy, specjalizująca się we wdrożeniach systemów klasy ERP, rozpoczęła wdrożenie systemu SAP metodą SPRINT w firmie Energoinstal S.A. Głównym celem wdrożenia jest wprowadzenie międzynarodowych standardów rachunkowych i zarządzania, które w efekcie podniosą efektywność i wartość spółki. To ważna decyzja z uwagi na wrześniowy debiut spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


– „Współpraca z długoletnimi partnerami, głównie zagranicznymi, wymaga od nas stałego podnoszenia poziomu zarówno rozwiązań technologicznych, jak i metod zarządzania. To konieczne, by sprostać potrzebom wymagających rynków europejskich. Nasze plany rozwojowe podyktowane są także wyzwaniami, jakie stawia przed nami niedawny debiut spółki na giełdzie, który pozwolił nam pozyskać nowe środki na realizację tych planów. – mówi Stanisław Więcek, Prezes Zarządu firmy Energoinstal S.A. – Dlatego ujęliśmy inwestycję we wdrożenia ERP w naszych planach na ten rok i powierzyliśmy wdrożenie firmie 7milowy, która ma spore doświadczenie we wdrożeniach SAP w przemyśle”.

Wdrożenie SAP metodą SPRINT obejmie kluczowe obszary działalności firmy Energoinstal S.A. takie jak: zarządzanie płynnością jako podstawowa funkcjonalność, finanse i kontroling, poprzez środki trwałe i magazyn wraz z zakupami oraz zarządzanie sprzedażą. Kolejny etap wdrożenia obejmie zarządzanie projektami oraz zarządzanie kadrami.

– „Wdrożenia systemu SAP m.in. w obszarze zarządzania finansami pozwoli spółce Energoinstal spełnić standardy raportowania w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, wymagane w przypadku spółek giełdowych. Zaoferowane przez nas rozwiązania usprawnią ponadto procesy logistyczne związane z zakupami materiałów i sprzedażą oraz pozwolą zwiększyć kontrolę finansową na kontraktach i zleceniach firmy.” – powiedział Adam Kozłowski, Kierownik Projektu wdrożenia SAP z ramienia 7milowego.

Metodyka SPRINT, w oparciu o którą prowadzone jest wdrożenie SAP w firmie Energoinstal opracowana została na bazie doświadczenia z wcześniejszych wdrożeń systemu w segmencie firm średniej wielkości oraz unikalną wiedzę biznesową tzw. "best practices" (dobre praktyki biznesowe). Cieszy się coraz większym uznaniem w sektorze przemysłu ciężkiego. Dotychczasowe wdrożenia SAP metodą SPRINT dokonane przez Spółkę 7milowy w przemyśle obejmują m.in. firmy: Scanclimber (Lider Informatyki 2007 wg Computerworld), Teleskop, Stelweld, Chemet, MDD, Balma oraz Herlitz.

Energoinstal posiada ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie i jest uznanym w Europie producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Tym, co wyróżnia firmę spośród konkurencji jest możliwość realizacji dużych i skomplikowanych robót – włącznie z generalnym wykonawstwem kompletnych bloków parowo-gazowych. Firma eksportuje swoje produkty na cały świat. Klientami firmy są m.in. takie koncerny międzynarodowe jak: Shell, BP, BASF, AKZO, Texaco, Alstom, NEM, EDV, Miejskie Elektrociepłownie Niemieckie i inne. Z kolei z polskich wyliczyć można - Elektrociepłownię Kogeneracja Wrocław, Elektrociepłownię Lublin - Wrotków, Elektrociepłownię Rzeszów, Koksownię Przyjaźń, Opel itp.

Źródło: www.7milowy.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top