GOPR z systemem Comarch ERP Optima
COMARCH Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe rozbudowuje środowisko informatyczne i wdraża program do zarządzania zasobami organizacji. Z systemu Comarch ERP Optima będą korzystać pracownicy stowarzyszenia przy działaniach z obszaru księgowości oraz kadr i płac.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 

GOPR jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym. Swoje zadania statutowe, czyli niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach oraz ochrona środowiska górskiego – realizuje poprzez siedem Grup Regionalnych zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Na co dzień w szeregach pogotowia pracuje 133 ratowników etatowych, a wspomaga ich około 750 ratowników ochotników i 150 kandydatów na ratowników. Rocznie Pogotowie średnio przeprowadza 2 500 akcji ratowniczych, wypraw ratunkowych i interwencji.

System Comarch ERP Optima będzie odpowiedzialny za obsługę procesów księgowych oraz kadrowo-płacowych. Dzięki wdrożeniu wszystkie oddziały stowarzyszenia będą dysponować jednym zintegrowanym nowoczesnym środowiskiem ERP, które na bieżąco jest aktualizowane i dostosowywane do obowiązujących przepisów prawa. System zautomatyzuje i zoptymalizuje czynności związane z księgowaniem dokumentów obliczaniem wynagrodzeń, naliczaniem deklaracji podatkowych oraz w znaczący sposób przyspieszy i ułatwi sporządzanie wszelkich sprawozdań i analiz. Uruchomiona zostanie również funkcjonalność elektronicznego archiwum dokumentacji. Z programu będzie korzystać 15 użytkowników.

Zdecydowaliśmy się na system Comarch ERP Optima, ponieważ zawiera moduły do obsługi tych obszarów, które potrzebowaliśmy. Rozbudowane funkcjonalności pozwolą nam na gromadzenie wszystkich dokumentów kadrowych oraz księgowych w jednym miejscu, co znacznie usprawni realizację codziennych obowiązków – mówi Aleksandra Gaweł, Główna Księgowa GOPR. Duży wpływ na wybór systemu tego producenta miało również doświadczenie Comarch w projektach informatycznych oraz rozbudowana oferta usług.


Umowa z GOPR została podpisana w listopadzie 2022 roku, a początek prac wdrożeniowych zaplanowany jest na lipiec 2023.

Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top