Główne trendy w obszarze systemów ERP, na które warto zwrócić uwagę w nadchodzących miesiącach
W ciągu minionych kilku lat przewidywania dotyczące rozwoju systemów ERP dotyczyły zazwyczaj sztucznej inteligencji, zwiększenia użyteczności czy automatyzacji procesów. W tych obszarach technologia się rozwija i będzie rozwijać nadal. Mimo to wiele organizacji wciąż postrzega systemy ERP i sposoby, w jakie mogą one wesprzeć ich działalność, z nieco anachronicznej perspektywy.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Na szczęście wiele wskazuje na to, że zarówno percepcja systemów ERP, sposób ich wykorzystania oraz zastosowanie nowych technologii znacznie się rozwiną w najbliższym czasie. Duży wpływ na to będą miały przesunięcia w usługach, rolach i obowiązkach organizacji oraz skupienie się na zmianach mających na celu wykorzystanie nowych technologii.

W głównym nurcie swoje miejsce znajdą, w mojej ocenie, poniższe zmiany:
 • wzrost znaczenia platformy aplikacyjnej dla przedsiębiorstw (Enterprise Application Platform, EAP),
 • wartość wynikająca z zaawansowanych doświadczeń użytkownika i automatyzacji, 
 • powiązania oprogramowania i usług ERP.
Wzrost znaczenia platform EAP

Przejście na architekturę multi-tenant (MT) SaaS oznacza brak bezpośredniego dostępu do bazy danych lub kodu aplikacji. Rozszerzenia, integracja i adaptacja nowych technologii odbywają się w chmurze, w dużej mierze poprzez platformy aplikacyjne dla przedsiębiorstw (EAP). Wiodący dostawcy systemów ERP wdrażają zaawansowaną platformę EAP, którą można bezproblemowo zintegrować z systemem ERP dostępnym w środowisku multi-tenant.

Myślę, że znaczenie platform EAP wzrośnie wkrótce do poziomu, w którym procedura wyboru systemu ERP będzie przyznawać samej platformie taką wagę, jak podstawowym możliwościom biznesowym oferowanym przez system ERP.

Cechy i możliwości solidnej platformy EAP obejmują m.in.:
 • Rozszerzalność i integracje typu low-code/no-code (LC/NC), która dziedziczy metadane i bezpieczeństwo z rdzenia systemu ERP, aby umożliwić demokratyzację rozwoju.
 • Najnowocześniejsze narzędzia API i sposób zarządzania API, które wspierają szybkie adaptowanie nowych możliwości przez osoby, które nie są programistami.
 • Inteligencję procesową, w tym nieodłączny proces roboczy i hiperautomatyzację.
 • AI/ML w połączeniu z inteligencją procesową, inteligencją danych i cyfrowymi asystentami głosowymi. Przypadki użycia AI dla osób niespecjalizujących się w nauce o danych stają się powszechne.
 • Strukturę danych z wbudowaną analityką do przetwarzania danych z systemów ERP i spoza nich (z zewnątrz), zapewniającą scentralizowaną analitykę biznesową (BI) w całym przedsiębiorstwie w celu uzyskania informacji o wyższej jakości.
Wszystkie te elementy łączą się tworząc okazję do zwiększenia wartości. Klienci, którzy wprowadzili systemy ERP oparte na architekturze multi-tenant SaaS w ciągu ostatnich 2-3 lat, zaczynają właśnie w pełni wykorzystywać potencjał zakupionego produktu. Krok po kroku organizacje coraz powszechniej będą więc powiększać zakres wykorzystania możliwości platform EAP i wtedy zaczną jeszcze pozytywniej postrzegać posiadane systemy ERP.

Znacząca poprawa doświadczeń użytkownika dzięki automatyzacji


Prawdziwa wartość pochodzi z wyjątkowych doświadczeń użytkowników. W przeszłości oznaczało to interfejsy użytkownika i kokpity. Obecnie klienci odczują poprawę w zakresie zarówno doświadczeń użytkownika w tradycyjnym rozumieniu, jak i przyspieszenia automatyzacji w celu wyeliminowania rutynowych transakcji obsługowych.

Postępy w zakresie doświadczeń użytkownika:
 • Standardem stają się doświadczenia dostarczane przez nowoczesne oprogramowanie, takie jak aplikacje hotelowe, bankowe itp. łączące dane wewnętrzne (pochodzące z systemu ERP) z danymi zewnętrznymi.
 • Użytkownicy będą wybierać i instalować aplikacje za pośrednictwem powiązanego z systemem ERP marketplace’u, dokładnie w taki sposób, w jaki nabywają aplikacje za pośrednictwem sklepu z aplikacjami – czyli kierując się własnym doświadczeniem i potrzebami w zakresie funkcjonalności ERP.
 • Powszechny stanie się interfejs głosowy i asystenci cyfrowi systemu ERP mający świadomość realizowanych procesów. Użytkownicy będą mogli rozmawiać ze swoimi systemami ERP i wydawać im polecenia: „Pokaż mi, co dzisiaj wymaga mojej uwagi i działania”.
Wzrost produktywności
 • AI stało się standardem w przypadku takich funkcji jak konserwacja zapobiegawcza, nauka o talentach czy łańcuch dostaw. W najbliższym czasie możemy być świadkami szerszego przyjęcia oferowanych przez tę technologię możliwości w większej liczbie obszarów funkcjonalnych.
 • Kontekstowa inteligencja procesowa zautomatyzuje transakcje o standardowym profilu. Użytkownik przetwarzający 1000 faktur miesięcznie będzie w stanie obsłużyć w tym samym czasie 5000 lub nawet 10000 faktur.
Łączenie oprogramowania i usług

Pojawienie się kilka lat temu architektury multi-tenant SaaS jako standardu dla systemów ERP wymagało od dostawców zmiany modeli rozwoju i wsparcia tak, aby możliwe było obsłużenie dużej liczby wydań w ciągu roku. Jednocześnie wielu dostawców i ich partnerów w zakresie dostaw wciąż tkwi w mentalności związanej z systemami on-premises. Taki sposób postępowania ulegnie zmianie na model bardziej dostosowany do potrzeb klientów korzystających z architektury multi-tenant SaaS.
 • Wiodący dostawcy i ich partnerzy w zakresie dostaw przestaną rozdzielać świadczenie usług na „wdrożenie i wsparcie” i zaczną kształtować ten proces zgodnie z modelem SaaS.
 • Plany wdrożeniowe stosowane dotychczas i zawierające etapy przed i po wdrożeniu stają się nieaktualne. To, co było wdrożeniem, teraz będzie pierwszą fazą tworzenia fundamentu dla przyszłych możliwości.
 • Umowy o świadczenie usług w ramach systemów ERP będą miały horyzont 8-10 lat. Będą obejmować takie fazy, jak konfiguracja (wdrożenie), stabilizacja, testowanie, szkolenie, bieżąca konsumpcja aktualizacji oraz zarządzanie zmianami.
 • Funkcje IT i biznesowe klientów będą odchodzić od tradycyjnych ról i obowiązków związanych z systemami ERP w kierunku tych, które są nastawione na ciągłą konsumpcję aktualizacji, nowych funkcji i pojawiających się technologii.
Podsumowując – technologia istotna dla systemów ERP będzie wciąż się rozwijać. Główną zmianą będzie czynnik ludzki. Postęp technologiczny, ekosystem platform EAP i usługi w połączeniu z nową perspektywą klienta zaowocują znacznym wzrostem wydajności i wartości dla klientów systemów ERP.

Autor: Mariusz Siwek, Channel Director, Infor Polska
Źródło: Infor

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top