Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, opublikowała wyniki wstępnego badania, które wskazują, że przestarzałe rozwiązania programowe stosowane przez firmy specjalistyczne i handlowe mogą im utrudniać czerpanie pełnych korzyści ze świadczenia klientom usług z zakresu serwisu posprzedażowego.
 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 


Posprzedażowa działalność serwisowa jest dla podwykonawców tego typu ważnym źródłem przychodów, ponieważ właściciele projektów chcą podzlecać nadzór techniczny nad swoimi aktywami właśnie firmom, które je zaprojektowały, skonstruowały lub zainstalowały. Wyniki badania przeprowadzonego wśród 200 podwykonawców z branży specjalistycznych, takich jak HVAC (wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie), hydraulika, elektryka, inteligentne budynki, elektryczne instalacje niskiego napięcia, systemy digital signage czy produkcja bram garażowych, obrazują kondycję branży z punktu widzenia cyfrowej transformacji:

 
  • 85% respondentów stwierdziło, że ich firmy obsługują umowy serwisowe tworzone pod wymagania określonych klientów, umowy o poziomie świadczenia usług serwisowych (SLA) oraz określone ceny sprzedaży, jednak tylko 14% z nich opisało swoje oprogramowanie jako „bardzo” ułatwiające zarządzanie nimi.
  • Wiele z firm biorących udział w badaniu nie dało personelowi serwisowemu możliwości zwiększania jakości usług i tworzenia nowych źródeł przychodu. Tylko 38% respondentów stwierdziło, że serwisanci mają dostęp do danych kontraktowych zawierających indywidualne wymagania klientów. Zaledwie 15% badanych potwierdziło korzystanie z technologii umożliwiających technikom serwisowym prowadzenie kontraktowych działań upsellingowych lub zawieranie nowych kontraktów; tylko 25% respondentów sporządzało nowe oszacowania, a w przypadku 23% respondentów klienci akceptowali ich oszacowania.
  • 89% badanych stwierdziło, że korzystają z usług podwykonawców, jednak tylko nieco ponad 10% z nich wykorzystało nowe technologie do wyposażenia ich w aplikację mobilną umożliwiającą interakcję z oprogramowaniem do zarządzania serwisem w terenie.

Respondenci zgłaszający największą gotowość na transformację cyfrową — Liderzy Transformacji Cyfrowej — dziewięć razy częściej stwierdzili, że ich oprogramowanie predestynuje ich do obsługi głównego procesu zarządzania umowami. Podczas gdy wśród Maruderów Transformacji Cyfrowej tylko 30% oferuje umowy tworzone pod wymagania klienta, Liderzy transformacji cyfrowej dziewięć razy częściej stwierdzili, że ich oprogramowanie dobrze przygotowało ich firmy do obsługi zobowiązań kontraktowych opartych na indywidualnych wymaganiach ich klientów.

Mark Brewer, Global Industry Director, Service, IFS, powiedział: „Jeśli chodzi o stosowane oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie, firmy handlowe i specjalistyczne znajdują się teraz w punkcie zwrotnym. Wiele z nich zainwestowało w jakieś technologie serwisu terenowego mające wspierać działania serwisu posprzedażowego. Często zdarza się, że to samo oprogramowanie pomaga firmom zarządzać zespołami budowlanymi już we wstępnej fazie projektu. Jednak teraz firmy te znajdują się w punkcie, w którym muszą bardziej wyczulić się na wymagania określane w umowach SLA zawieranych z klientami. Muszą stosować techniki upsellingowe i napędzać sprzedaż do wszystkich klientów, jednocześnie zwiększając poziom usług”.

Tom DeVroy, IFS Senior Product Evangelist for Field Service Management, dodał:
Jak powiedział Gibson: »Przyszłość jest teraz, tylko nierówno rozłożona«. To stwierdzenie jest prawdziwe szczególnie w przypadku branży podwykonawczej, w której nasze dane pokazują, że podwykonawcy działający na rynku mieszkaniowym wyprzedzają podwykonawców inwestycji komercyjnych w odniesieniu do transformacji cyfrowej. W głównej mierze jest to spowodowane wymaganiami klientów, którzy zmotywowali ich do stosowania oprogramowania optymalizującego harmonogramowanie działań serwisu w terenie pod kątem dokładnych oszacowań terminów wizyt serwisowych i proaktywnego powiadamiania klientów w razie problemów. Wiodą oni prym w zakresie automatycznego zarządzania podwykonawcami, automatycznego zamawiania części i realizacji zadań montażowych oraz w odniesieniu do lokalnego przetwarzania płatności w miejscu prowadzenia prac serwisowych. Podwykonawcy wykonujący głównie prace na rynku komercyjnym muszą nadganiać ewoluujące oczekiwania własnych klientów.
Źródło: IFS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top