Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, opublikowała wyniki badania na temat wpływu internetu rzeczy (IoT) na przygotowanie firm przemysłowych do transformacji cyfrowej. Na podstawie ankiety wśród 200 przedstawicieli firm przemysłowych na terenie Ameryki Północnej, tylko 16% respondentów wykorzystuje dane pochodzące z internetu rzeczy przy użyciu oprogramowania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP). Oznacza to, że 84% firm przemysłowych nie wykorzystuje danych uzyskiwanych z połączonych urządzeń przy podejmowaniu decyzji i działań strategicznych, ograniczając w ten sposób potencjał cyfrowej transformacji związany z IoT.
 
 
 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 

W ramach badania pytano o znajomość zagadnień związanych z internetem rzeczy w firmie. Badanie sprawdzało również, w jakim stopniu oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) oraz zarządzania serwisem w terenie (FSM) ułatwia firmom przeprowadzenie cyfrowej transformacji i wykorzystywanie danych z internetu rzeczy.

Respondenci zostali podzielenie na grupy „liderów IoT” i „maruderów IoT”, w zależności od stopnia przygotowania oprogramowania firmy na wykorzystanie danych z internetu rzeczy. Podobnie zostali też podzieleni na grupy „liderów” i „maruderów” transformacji cyfrowej, w zależności od gotowości firmy na cyfrową transformację.
 
  • Obie grupy liderów nakładały się na siebie, gdzie 88% liderów transformacji cyfrowej również zaliczało się do liderów IoT. Sugeruje to, że internet rzeczy jest podstawą szeroko pojętej transformacji cyfrowej.
  • Liderzy transformacji cyfrowej – w porównaniu do maruderów w tej kwestii – w bardziej kompleksowy sposób podchodzą do korzystania danych z internetu rzeczy oraz są trzy razy bardziej skłonni do wykorzystania danych IoT w ramach analityki biznesowej oraz do monitorowania zgodności z umowami SLA.
  • Liderzy transformacji cyfrowej chętniej od maruderów w tej kwestii są skłonni do korzystania z danych IoT w zastosowaniach wykraczających poza środowisko produkcyjne. Są oni czterokrotnie bardziej (od maruderów transformacji cyfrowej) skłonni do wykorzystania danych IoT w oprogramowaniu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, dwukrotnie bardziej skłonni do stosowania danych IoT w oprogramowaniu do zarządzania zasobami kluczowymi, i niemal dwukrotnie chętniej chcą korzystać z tych danych w systemach ERP.
  • Dane te sugerują faktyczne zapotrzebowanie na aplikacje IoT dla przedsiębiorstw przygotowane pod kątem wykorzystania danych z urządzeń połączonych w prowadzeniu działalności biznesowej.

Przyglądając się wynikom ankiety, dyrektor ds. technologii w IFS North America Rick Veague, stwierdził: „Czy systemy do planowania działalności w mojej firmie i zarządzania nią są gotowe na obsługę danych pochodzących z internetu rzeczy? Wielu przedstawicieli przedsiębiorstw na to pytanie odpowie „nie”. Otrzymaliśmy od firm sygnały, że ich bieżące oprogramowanie nie podoła przetwarzaniu danych IoT w celu uzyskania korzyści, które chcą osiągnąć”.

Steve Andrew, wiceprezes ds. marketingu w IFS North America dodał:
Na długo zanim powstał termin internet rzeczy, firma IFS planowała wykorzystanie danych pochodzących z urządzeń w aplikacjach dla przedsiębiorstw. Nasze rozwiązanie IFS IoT Business Connector sprawia, że możemy lepiej pomóc klientom zainteresowanym praktycznym wykorzystaniem danych IoT. Dane ankiety wskazują, że ta technologia jest konieczna do wykorzystania danych IoT w parze z informacjami strategicznymi pochodzącymi z różnych obszarów organizacji. W ten sposób firmy mogą wykorzystywać internet rzeczy nie tylko w celu opracowywania planów redukcji kosztów – na przykład przez prowadzenie obsługi technicznej opartej na stanie bieżącym – ale także, by wprowadzać nowe produkty i usługi, zwiększać elastyczność biznesową i realizować cele rozwoju i zysków wynikające z transformacji cyfrowej.
Wyniki badania sugerują, że najczęstszym sposobem wykorzystania danych IoT w warunkach przemysłowych jest planowanie obsługi technicznej na podstawie stanu urządzeń. Korzyści związane z taką koncepcją wykraczają poza usprawnienia procesów czy redukcję kosztów – powiedział Ralph Rio, wiceprezes ds. oprogramowania dla przedsiębiorstw w firmie ARC Advisory Group. Mniej przestojów pozwala na bardziej intensywną działalność i zwiększenie przychodów. Natomiast unikanie nieplanowanych przerw wpływających na harmonogram produkcji i terminy dostaw pomaga zapewnić lepszą obsługę klienta. W połączeniu z systemami do zarządzania i planowania ERP, obsługa danych z internetu rzeczy staje się narzędziem przydatnym w zwiększaniu rentowności.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top