Integracja informacji z wielu źródeł - kierunkiem rozwoju oferty IT dla przemysłu

bpscWidocznym trendem jest dążenie do zintegrowania informacji z wielu źródeł. Obszary projektowania oraz samej produkcji były zawsze traktowane oddzielnie, niezależnie. Dzisiaj się to zmienia i narzędzia muszą ściśle ze sobą współpracować. Integracja systemów informatycznych, jakkolwiek złożona i trudna, wyciska z nich w efekcie wszystkie biznesowe soki.


aleksander falenczyk bpscDla przykładu rozwiązania dedykowane produkcji – takie jak np. MES – w połączeniu z systemami klasy ERP coraz częściej współtworzą rozbudowane platformy informacyjne, które wspierają podejmowanie decyzji biznesowych. Integracja obu klas systemów informatycznych następuje nie tylko w zakresie informacji docierających do systemu ERP, lecz obejmuje również te powracające do oprogramowania zewnętrznego. Mamy tu zatem do czynienia z gromadzeniem informacji na zasadzie sprzężenia zwrotnego.

Ta koherencja systemów umożliwia spełnienie wymogów i oczekiwań, jakie wobec systemów informatycznych stawiają dzisiejsze przedsiębiorstwa. Dzięki kooperacji systemów klasy ERP z innymi systemami, przedsiębiorca otrzymuje nie tylko zestaw informacji o kontrahencie, produkcie czy też o kolejności zleceń produkcyjnych, ale również o wzajemnych powiązaniach wszystkich tych elementów. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwala na podjęcie decyzji biznesowych w jak najwcześniejszej fazie procesu.

W najbliższym czasie w obszarze oprogramowania biznesowego należy spodziewać się dalszego rozwoju rozwiązań webowo-portalowych pozwalających na dostęp do firmowych danych z dowolnego miejsca. Znaczenie rozwiązań mobilnych w obszarze ERP rośnie – służą one już nie tylko osobom zarządzającym, ale też handlowcom korzystającym z informacji dotyczących historii zamówień danego klienta, jak i szeregowym pracownikom potrzebującym wypełnić np. wniosek urlopowy. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest znaczący rozwój obszarów raportowo-analitycznych w ramach systemu ERP. W dużej mierze przejmują one rolę rozwiązań wspierających podejmowanie decyzji zarządczych, co jeszcze 5lat temu było wyłączną domeną oprogramowania klasy Business Intelligence.

Ewolucja systemów ERP zmierza też w kierunku tworzenia coraz bardziej elastycznych rozwiązań. Wynika to z postępu technologicznego, ale i wymagań rynku. Łączenie systemów od różnych dostawców przestaje być już przedsięwzięciem trudnym, czasochłonnym i kosztownym. Obecnie system ERP stanowi bazę, agregującą i przetwarzającą dane z systemów różnych dostawców. Dzisiejszy rynek systemów informatycznych przypomina półkę w supermarkecie. Klient chce wybierać najlepsze produkty z danego segmentu, a zadaniem dostawcy rozwiązań jest mu to w jak największym stopniu umożliwić.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top