QAD wysoko w raporcie Aberdeen Group

W lipcu i sierpniu b.r. firma analityczna Aberdeen Group przeprowadziła badania wśród 1100 międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, porównując wykorzystanie dostępnych na rynku systemów ERP. Według deklaracji respondentów podstawowymi kryteriami wyboru systemu jest jego funkcjonalność oraz poziom wskaźnika Total Cost of Ownership (TCO).

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 

W opinii użytkowników, rozwiązania QAD osiągnęły najlepszy wynik w zakresie korzyści biznesowych osiągniętych po wdrożeniu systemu.

W porównaniu wzięło udział 5 największych dostawców na międzynarodowym rynku ERP – obok QAD w zestawieniu znalazł się SAP, Oracle, Infor oraz Lawson.

W rozumieniu Aberdeen Group, wskaźnik TCO, czyli całkowite koszty utrzymania systemu obejmują kwoty wydane na oprogramowanie, usługi zewnętrzne związane z serwisem oraz koszty wewnętrzne wynikające z użytkowaniem. QAD uplasowało się na drugim miejscu jeśli chodzi o średni koszt oprogramowania na jednego użytkownika. Liderem okazała się firma Lawson. QAD jest również wiceliderem biorąc pod uwagę koszty oprogramowania i serwisu.

QAD osiągnęła najlepszą pozycję analizując koszty uzyskania korzyści biznesowych. Jako najważniejsze kryteria sukcesu implementacji systemu ERP respondenci wymieniali czas projektu wdrożeniowego oraz poprawę wyników działalności przedsiębiorstwa rozumianą jako stopień standaryzacji i poprawy procesów biznesowych. QAD osiągnął najlepszy wynik jeśli chodzi o redukcję kosztów operacyjnych związanych z wytwarzaniem. Firma uplasowała się na drugiej pozycji, jeśli chodzi o redukcję kosztów zapasów, tuż po firmie Lawson. QAD okazało się zdecydowanym liderem w opinii użytkowników w zakresie obniżenia kosztów administracyjnych oraz poprawy jakości prowadzonych wysyłek i zgodności harmonogramów produkcyjnych. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki.

Raport Aberdeen Group jest kolejnym przykładem po badaniach META Group (aktualnie w strukturach firmy analitycznej Gartner Inc.) wykonanych w roku 2000 i 2003 potwierdzającym silną pozycję QAD wśród producentów systemów ERP na świecie. Opracowanie wskazuje, iż rozwiązania QAD charakteryzują się najkrótszym czasem wdrożenia (Total Time to Implement) i najszybszym okresem wypracowania zysku (Total Time to Benefit). Aplikacje QAD osiągnęły również najkorzystniejsze wyniki jeśli chodzi o koszty utrzymania (TCO) oraz koszty implementacji. Silną stroną QAD okazała się także najwyższa zdolność adaptacji do procesów biznesowych przedsiębiorstw.

Źródło: www.qad.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top