Przedsiębiorstwa w centrum uwagi Microsoft

Podczas pierwszej edycji konferencji Convergence 2006 EMEA przedstawiciele Microsoft omówili najważniejsze wyzwania stojące przed współczesnymi firmami i instytucjami oraz metody radzenia sobie z nimi dzięki wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania wspomagającego zarządzanie.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 

Uznano też, że jednym z priorytetów Microsoft będzie dostarczanie rozwiązań biznesowych usprawniających funkcjonowanie średnich firm. Podczas konferencji zaprezentowano również nową ofertę produktów biznesowych firmy, które stanowią rozszerzenie i uzupełnienie linii Microsoft Dynamics. Wspomniano także o rosnącym zainteresowaniu europejskich firm rozwiązaniami wspierającymi prowadzone przez nie inicjatywy w zakresie ochrony środowiska.

Podczas wystąpienia na Convergence 2006 EMEA Bill Gates omówił główne wyzwania, przed którymi stoją współczesne firmy i instytucje oraz metody radzenia sobie z nimi dzięki wykorzystaniu rozwiązań Microsoft. Według Billa Gatesa największym z nich jest maksymalizacja produktywności, co można osiagnąć poprzez integrację narzędzi zwiększających indywidualną wydajność poszczególnych pracowników z systemami biznesowymi usprawniającymi zarządzanie całą firmą. Gates zwrócił również uwagę na możliwości oprogramowania Microsoft Dynamics w zakresie łączenia ich z usługami online na rzecz zwiększenia przydatności aplikacji biznesowych i, co za tym idzie, wydajności przedsiębiorstwa.

„Aplikacje biznesowe powinny usprawniać działanie firm, ale w praktyce często wygląda to inaczej. Dekada wprowadzania innowacji do oprogramowania zaowocowała dużymi zmianami w przedsiębiorstwach, a mimo to bezpośrednie przełożenie czynności wykonywanych codziennie przez pracowników na procesy biznesowe jest nadal zbyt skomplikowane. Rozwiązania Microsoft Dynamics łączą ludzi i procesy, dając firmom narzędzia, dzięki którym ich pracownicy mogą pracować szybciej i efektywniej, dysponując lepszym dostępem do danych analitycznych” – powiedział Bill Gates.

W swoim wystąpieniu Bill Gates przedstawił również wizję rozwiązań Microsoft Dynamics w epoce produktów w wersji „Live”. Obejmuje ona wzrost poziomu wydajności biznesowej oprogramowania dzięki integracji rozwiązań Microsoft Dynamics i systemu Microsoft Office z usługami online. Kluczowymi elementami tej wizji są:
  • Procesy biznesowe online – pierwszy zestaw procesów dostępnych online będzie obejmować funkcje marketingowe, handlowe i usługowe oferowane w ramach rozwiązania Microsoft Dynamics Live CRM. 
  •  Integracja z programem Microsoft adCenter
  • Integracja z serwisem eBay
  • Usługi współpracy online – włączanie do procesów biznesowych klientów, partnerów, dostawców, etc. za pośrednictwem technologii Windows SharePoint Services.
  • Wspólnoty online zintegrowane z opartym na rolach środowiskiem użytkownika. Dzięki temu firma Microsoft będzie mogła zaoferować bogaty zestaw narzędzi do nauki w postaci forów online, przewodników i najlepszych praktyk dostosowanych do branży, roli, lokalizacji geograficznej i języka każdego użytkownika.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top