Epicor - dostawca systmów ERP ogłasza wyniki

Firma Epicor Software Corporation, w Polsce funkcjonująca pod nazwą Epicor|Scala, czołowy dostawca zintegrowanych aplikacji dla średnich przedsiębiorstw oraz oddziałów firm z listy Global 1000, ogłosiła wyniki finansowe na koniec trzeciego kwartału 2006, kończącego się 30 września 2006 r. Łączne przychody wzrosły o 36,8% do wielkości 95,7 mln USD, w porównaniu z 69,9 mln USD w trzecim kwartale 2005 roku.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 

Przychody zwiększyły we wszystkich najważniejszych obszarach: sprzedaż licencji podniosła się o 37,7% do kwoty 23,9 mln USD, w porównaniu z 17,4 mln USD w trzecim kwartale 2005 roku. Nie uwzględniając opłat licencyjnych wypracowanych przez CRS, w wysokości 3,1 mln USD, wpływy ze sprzedaży licencji wzrosły o 19,6% do kwoty 20,8 mln USD. Wpływy z usług konsultingowych dalej rosły w trzecim kwartale 2006 roku, zwiększając się o 43,4% do kwoty 26,0 mln USD, w porównaniu z 18,1 mln USD w trzecim kwartale 2005 roku. Nie licząc opłat konsultingowych CRS w wysokości 5,3 mln USD, wpływy konsultingowe wzrosły o 14,1% do kwoty 20,7 mln USD.

Dochód za trzeci kwartał według MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) wyniósł 5,4 mln USD (0,10 USD na akcję rozwodnioną), w porównaniu z 8,8 mln USD (0,16 USD na akcję rozwodnioną) w analogicznym okresie roku ubiegłego. Nie licząc łącznego udziału w przychodach w wysokości 18,5 mln USD, wypracowanego przez, firmę, którą Epicor nabył 6 grudnia 2005 r., łączny poziom przychodów wzrósł o 10,3%, do kwoty 77,2 mln USD.

Wpływy z opieki serwisowej w trzecim kwartale 2006 także wykazały wzrost - roku o 13,1% do 38 mln USD, w porównaniu z 33,6 mln USD w trzecim kwartale roku 2005. Nie biorąc pod uwagę przychodów z tytułu usług utrzymania świadczonych przez CRS i wynoszących 2,8 mln USD, wpływy z opieki serwisowej rosną już przez jedenaście kolejnych kwartałów, zwiększając się o 4,7% do 35,2 mln USD. Wpływy ze sprzedaży sprzętu  oraz z innych kategorii w trzecim kwartale 2006 roku wzrosły do 7,8 mln USD od poziomu 0,9 mln USD w trzecim kwartale roku 2005. CRS miała udział w wysokości 7,3 mln USD we wpływach ze sprzedaży sprzętu oraz z innych kategorii w trzecim kwartale 2006 roku.

 „Jak widać z naszych rekordowych przychodów w trzecim kwartale, firma Epicor świetnie wykorzystuje możliwości oferowane przez, naszym zdaniem, silny rynek inwestycji w technologie informatyczne”, mówi George Klaus, prezes i CEO Epicor. „Możliwość dostosowania naszej oferty do dodatkowych wymagań klientów umożliwia nam przechodzenie w górę rynku i co potwierdza wzrost przychodów z tytułu naszych licencji organicznych na poziomie niemal 20%. Owocuje również nasza strategia nabywania innych podmiotów – dwa najświeższe nabytki, CRS i Scala Business Solutions, mają znaczący udział we wzroście przychodów i rentowności. Poziom migracji i aktualizacji do wersji Epicor Vantage 8.0 jest nadal imponujący, a nasze kanały sprzedaży wciąż się rozrastają. Oczekujemy też kontynuacji silnych trendów inwestycyjnych na wszystkich obsługiwanych przez nas rynkach. Dlatego nasza prognoza inwestycyjna na 2007 rok przewiduje łączny wzrost przychodów o  9%-11%.”

Źródło: www.epicor.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top