Comarch w albańskiej policji

Comarch wygrał przetarg na zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami dla Policji w Albanii. Projekt o łącznej wartości 1,45 mln EUR finansowany jest z unijnego programu pomocowego CARDS i ma na celu podniesienie efektywności działań albańskiej Policji, a w rezultacie wzmocnienie administracji publicznej tego kraju.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 

Zintegrowany system autorstwa Comarch ma być docelowo używany zarówno przez pracowników komendy głównej Policji w Tiranie, jak również w regionalnych komisariatach na terenie całego kraju. Oprogramowanie będzie się opierało na modułach aplikacji Oracle EBS, natomiast część funkcjonalności zostanie dobudowana pod klucz, w celu zapewnienia jak najlepszego dostosowania systemu do specyficznych potrzeb klienta. Ważnym elementem wdrażanego systemu staną się narzędzia klasy Business Intelligence, których zadaniem będzie przyspieszenie przepływu informacji w ramach organizacji oraz podniesienie stopnia efektywności działań zarządczych na wyższych szczeblach.

- Dla Comarch jest to kolejny projekt po Bułgarii, Serbii i Macedonii, dla administracji publicznej na Bałkanach. Ma on istotne znaczenie w procesie kreowania pozytywnego wizerunku Oracle EBS nie tylko jako rozwiązania dedykowanego firmom, ale również instytucjom sektora administracji publicznej. Dzięki temu projektowi mamy możliwość umocnienia znaczącej pozycji Comarch w tym regionie. Kolejne wdrożenia Comarch na Bałkanach świadczą o dobrym przygotowaniu do realizacji projektów w międzynarodowym sektorze publicznym - mówi Aleksandra Targosz, kierownik Biura Projektów Międzynarodowych w sektorze administracji publicznej w Comarch.

Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top