SOA pod nadzorem

Progress Software Corporation, będąca dostawcą infrastruktury do rozwoju, wrażania, integracji i zarządzania aplikacjami biznesowymi, przedstawiła wyniki badań, których celem było oszacowanie zapotrzebowania i gotowości rynku na usługi typ SOA Governance, czyli zarządzanie strukturami działającymi w architekturze SOA.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 

Badanie przeprowadzono wśród pracowników działów IT, reprezentujących m. in takie obszary jak usługi finansowe, bankowość, administracja państwowa, ubezpieczenia, opieka zdrowotna, branża farmaceutyczna – w sumie 21 rodzajów działalności. I tak:
  • 65% badanych firm zdecydowanie planuje wdrożenie SOA. Planowanie i programy pilotażowe prowadzą do wdrożeń na prawdziwych środowiskach produkcyjnych. Większość organizacji zaczyna od niewielkiej liczby usług i stopniowo rozwija posiadaną architekturę.
  • 64% respondentów jako najważniejszy powód do wdrażania IT w architekturze SOA w przedsiębiorstwie podało tzw. business agality – czyli możliwość błyskawicznego reagowania na stale się pojawiające potrzeby biznesowe. Inne często wymieniane motywy to ponowne wykorzystanie systemów IT i optymalizacja procesów biznesowych.
  • 94% respondentów albo nie posiada żadnych metod zarządzania strukturami SOA albo polega na procesach przeprowadzanych ręcznie, takich jak przeglądy projektu, manualne audyty oraz raportowanie ex post.

 „SOA to bardziej inicjatywa biznesowa niż informatyczna. Organizacje muszą wykonać jeszcze sporo pracy nad wdrożeniem takiego sposobu zarządzania strukturami SOA, który zapewni im realizację podstawowych celów biznesowych” – powiedziała Beth Gold-Bernstein, dyrektor w firmie eBizQ Training Center. „Zautomatyzowane rozwiązania tego typu - zarówno w fazie projektowania jak i późniejszego działania struktur IT - są niezbędne dla skutecznego zarządzania SOA.”.

W ramach ankiety internetowej, przeprowadzonej w sierpniu 2006 r. przez eBizQ i sponsorowanej przez Progress Software, przebadano 313 respondentów. Wykazano, że większość organizacji wdrażających rozwiązania IT w architekturze SOA nadal wykorzystuje procesy manualne do zarządzania tymi strukturami. Mniej niż 6% firm posiada zautomatyzowany monitoring jakości usług, a poniżej 5% automatycznie weryfikuje usługi pod kątem realizacji przyjętej polityki firmy.
 
„Największą korzyścią, jaką przynosi SOA, jest dostosowanie systemu informatycznego do specyfiki prowadzonej działalności i utrzymanie tej zgodności przez dłuższy czas. Będzie to możliwe jednak tylko wtedy, gdy wprowadzony zostanie odpowiedni system zarządzania” – powiedział Dan Foody, dyrektor ds. technicznych produktów Sonic i Actional w Progress Software. „Niezależnie od tego, czy firma dopiero rozpoczyna projekt SOA czy posiada już w pełni dojrzałą architekturę, powinna być w stanie  zarządzać wszystkimi usługami w firmie na bieżąco”.

Pełne wyniki ankiety zostały przedstawione w dokumencie „The Current State of SOA Governance”, dostępnym pod adresem www.actional.com/soasurvey. Firma Progress Software została sponsorem badań, gdyż jest jednym z głównych dostawców rozwiązań z dziedziny SOA Management (linia produktowa Progress Actional).

Źródło: www.progress.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top