Użytkownicy oprogramowania QAD tworzą stowarzyszenie

Przedstawiciele polskich przedsiębiorstw korzystających z rozwiązań QAD podjęli decyzję o powołaniu Stowarzyszenia „Polska Grupa Użytkowników Aplikacji QAD”. W spotkaniu założycielskim wzięło udział 26 reprezentantów wywodzących się z 17 firm. Celem Grupy jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem, użytkowaniem i budowaniem wartości w oparciu o aplikacje QAD. Prezesem Stowarzyszenia został Piotr Kubiak, wiceprezes zarządu firmy ZM Postęp.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 

Grupa użytkowników stanowi platformę wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie funkcjonowania aplikacji QAD i systemów wspomagających. Współpraca w ramach grupy zmierza do ułatwiania wymiany informacji oraz prezentowania rozwiązań innowacyjnych. Zapewnia także niezbędny transfer wiedzy w skali międzynarodowej.

- Celem przedsięwzięcia jest konsolidacja sił polskich użytkowników i zwiększenie skuteczności związanej z wykorzystaniem aplikacji QAD na różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa – twierdzi Piotr Kubiak, Prezes Stowarzyszenia. - Zależy nam na gromadzeniu doświadczeń, co pozwoli na pełną realizację naszych potrzeb w zakresie użytkowania systemu wspomagającego zarządzanie. Traktujemy współpracę jako możliwość wspólnego udoskonalania systemu i zwiększania jego skuteczności na bazie naszych doświadczeń. Stowarzyszenie daje nam również szansę prezentowania oczekiwań i potrzeb w skali międzynarodowej oraz wymianę opinii z innymi organizacjami tego typu na świecie.

Polska Grupa użytkowników jest kolejną inicjatywą tego typu prowadzoną w skali międzynarodowej. Jej funkcjonowanie opiera się na dobrych praktykach współpracy z klientami, nie tylko na gruncie lokalnym, lecz również na poziomie globalnym. Inicjatywa wynika wprost z przyjętej przez QAD strategii budowania bliskich relacji z Klientami w oparciu o wymianę opinii, informacji i kreowanie innowacji.
Decyzja o stworzeniu Grupy użytkowników jest tym bardziej pozytywna, iż daje nam szansę na budowanie bliższych relacji z Klientami w oparciu o wzajemne zrozumienie potrzeb – mówi Paweł Daszkiewicz, Dyrektor ds. Realizacji, QAD Polska. - Jestem przekonany, że dzięki wymianie informacji i doświadczeń nasi Klienci będą w stanie skuteczniej korzystać z możliwości oferowanych przez aplikację QAD, a my z kolei uzyskamy Partnera do dyskusji o kierunkach rozwoju systemu. Dzięki temu nasz produkt będzie coraz silniejszym narzędziem dla naszych Klientów, pozwalając im z sukcesem zmagać się z ich konkurencją.

Następnym krokiem działania Grupy będzie formalna rejestracja stowarzyszenia w sądzie oraz opracowanie planu działań na pierwszy rok. Niezwłocznie po rejestracji Stowarzyszenia w sądzie planowane jest zwołanie Walnego Zgromadzenia „Polskiej Grupy Użytkowników Aplikacji QAD”. W trakcie spotkania założycielskiego nastąpiło zatwierdzenie statutu oraz wybór struktur kierujących organizacją.

Źródło: www.qad.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top