oracle 120Sztuczna Inteligencja (SI), to bez wątpienia jeden z najbardziej „gorących” tematów ostatnich lat, systemy wykorzystujące tę technologię szerokim frontem wkraczają do przedsiębiorstw wszystkich branż.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Wiele raportów, które opublikował ostatnio Oracle stwierdza, że firmy robią znakomite postępy w wykorzystywaniu SI do celów biznesowych. Najnowszym opracowaniem w tym temacie jest zestaw prognoz pokazujących, czego w opinii specjalistów naszej firmy możemy oczekiwać w dziedzinie sztucznej inteligencji w roku 2020.

Konsumenckie rozwiązania wykorzystujące SI podniosą poprzeczkę w biurze

Konsumenci obserwują, jak sztuczna inteligencja optymalizuje takie aplikacje jak Netflix czy Waze, mają więc coraz częściej podobne oczekiwania wobec aplikacji używanych w pracy. Przekonanie to podziela Paolo Prandini z Oracle, szef zespołu zajmującego się rozwiązaniami biznesowymi w Europie: „SI będzie pomagać nam w codziennej pracy w biurze, jako swego rodzaju towarzysz i zdolny kolega, którego każdy z nas miał kiedyś w klasie. Przyjazna sztuczna inteligencja zautomatyzuje powtarzalne zadania, zwiększy wartość związaną z wprowadzanymi danymi, wygeneruje inteligentne analizy i sugestie, a przy tym będzie nieustannie doskonalić się przy każdym kontakcie z człowiekiem”. Aplikacje z wbudowanymi funkcjami sztucznej inteligencji, inteligentne interfejsy użytkownika i zaawansowani asystenci cyfrowi mogą pomóc pracownikom w sprostaniu biurowej codzienności.

Sztuczna inteligencja umożliwi zamykanie okresów finansowych w ciągu jednego dnia

Proces zamykania okresów i raportowania od dawna jest zmorą dla działów finansów. Co miesiąc pochłania długie godziny i całe dnie pracy. A gdyby zamknięcie można było zmieścić w jednym dniu? Pracownicy mogliby wtedy skoncentrować się na analizie danych po zamknięciu okresu i opracowywać dla firmy przydatne zestawienia. Takie możliwości są już bardzo blisko. Sztuczna inteligencja w ostatecznym rozrachunku całkowicie zautomatyzuje finanse i umożliwi ciągły przepływ danych z transakcji do ksiąg, co pozwoli na opisane wyżej zmiany. „Przewiduję, że w 2020 r. zrobimy znaczne postępy w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest zamykanie okresów w trybie ciągłym za pomocą sztucznej inteligencji i automatycznego uczenia. Przyniesie to nam uproszczenie i efektywność. Skłoni nas także do refleksji nad tym, jak możemy lepiej pomagać biznesowi firmy i pokaże, jak duże są możliwości nowoczesnych rozwiązań ERP i EPM w chmurze” — przewiduje Maria Smith, wiceprezes i zastępca globalnego rewidenta korporacyjnego w Oracle.

Inteligencja i automatyzacja jeszcze bardziej zwiększą wydajność i elastyczność w dziale finansów

Razem z firmą ESG przeprowadziliśmy badanie, które wykazało, że sztuczna inteligencja umożliwia zmniejszenie liczby błędów średnio o 37%; w 61% firm SI pozwoliła zmniejszyć liczbę roboczogodzin poświęcanych na wykonywanie rutynowych zadań, a w 65% przedsiębiorstw pomogła skrócić czas potrzebny na generowanie wymaganych prawem raportów o 1–2 tygodnie. Sztuczna inteligencja przyczynia się też do zwiększenia trafności prognoz w przedsiębiorstwach o średnio 32%. Al Marciante pokazał niedawno na konferencji Oracle OpenWorld funkcje Oracle EPM Cloud, które automatyzują uzgadnianie kont/dopasowywanie transakcji, zamykanie okresów finansowych i procesy sprawozdawczości narracyjnej. Oferowane przez Oracle inteligentne zarządzanie wydajnością koncentruje się na ujawnianiu ukrytych korelacji w celu przyspieszenia podjęcia działań, wykorzystywaniu wykrywania sygnałów, analizie przyczyn źródłowych, wyciąganiu wniosków, zalecaniu działań, współpracy i inteligentnej narracji.

Przedsiębiorstwa będą preferować gotowe aplikacje z wbudowanymi funkcjami SI zamiast opracowywanych samodzielnie rozwiązań

Tworzenie aplikacji może być trudnym, frustrującym procesem, a większość firm zwykle nie zajmuje opracowywaniem aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, ponieważ nie jest to główny obszar ich działalności lub po prostu nie mają w swoich szeregach specjalistów ds. analizy danych” — komentuje Juergen Lindner, wiceprezes Oracle ds. finansowych i operacyjnych w dziale produktów SaaS.


Badanie, które przeprowadziliśmy z firmą ESG potwierdziło, że przedsiębiorstwa dwukrotnie częściej wdrażają gotowe aplikacje SI, niż tworzą własne rozwiązania. Aby sprostać tym oczekiwaniom, dostawcy IT muszą być przygotowani na zajęcie się opracowywaniem aplikacji opartych na SI na zlecenie klientów, aby zapewnić im natychmiastowe korzyści biznesowe.

Proste chatboty używane w codziennej działalności biznesowej wyjdą z mody, ponieważ asystenci cyfrowi będą coraz lepsi

Chatboty dobrze radzą sobie z odpowiadaniem na proste pytania, gdy ludzie wchodzą z nimi w interakcję. Coraz większy nacisk kładzie się jednak na asystentów cyfrowych, ponieważ dzięki sztucznej inteligencji dysponują narzędziami pozwalającymi im lepiej zrozumieć zamiary i kontekst kryjący się za pytaniami. Sztuczna inteligencja pomoże też cyfrowym asystentom reagować z wyprzedzeniem - pójdzie nawet o krok dalej, umożliwiając im formułowanie prognoz i zalecanych dalszych kroków. Oracle Digital Assistant pomaga firmom w wykorzystaniu tych możliwości, ponieważ udostępnia im gotowe funkcje asystenta cyfrowego dla rozwiązań Oracle SaaS w całym przedsiębiorstwie. Kiedy ostatnio rozmawialiście ze swoim systemem finansowym?

Obawy konsumentów dotyczące sztucznej inteligencji i ochrony prywatności nie znikną. Co więcej, wkraczają one do świata biznesowego

W ciągu minionych kilku lat obserwowaliśmy rosnące obawy konsumentów dotyczące ochrony danych i prywatności. Wątpliwości te przenikają teraz do środowisk pracy, co wpłynie na sposób, w jaki sztuczna inteligencja wykorzystuje dane osobowe w biznesie. W naszym badaniu AI at Work z 2019 r. 80% respondentów stwierdziło, że pracodawca powinien prosić ich o zgodę przed gromadzeniem dotyczących ich danych za pomocą SI. Przedsiębiorstwa muszą zatem zastanowić się, jak połączyć ochronę danych i sztuczną inteligencję w miejscu pracy.

Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje wyceny w czasie rzeczywistym

Zmiany cen materiałów eksploatacyjnych, surowców, sprzętu i innych kosztów sprawiają, że przedsiębiorstwa często mają problem z określaniem rzeczywistych ponoszonych kosztów i optymalnych cen swoich produktów i usług. Gdy rosną ceny, marże mogą nie wystarczać firmie do dalszego rozwoju. Gdy koszty spadają, przedsiębiorstwo może nie zdawać sobie sprawy z faktu, że ma do dyspozycji dodatkowe zyski lub elastyczność w ustalaniu cen. Sztuczna inteligencja potrafi śledzić zmiany cen w czasie rzeczywistym i pomaga firmom dostosowywać je tak, aby optymalizować możliwe obroty i zyski. „Nowym, zaawansowanym zastosowaniem sztucznej inteligencji w finansach przedsiębiorstw będzie inteligentne ustalanie cen w czasie rzeczywistym, wykraczające poza robotyzację procesów w operacjach zaplecza. Będzie to możliwe dzięki przewidywalności indywidualnych wzorców podaży i popytu przy niskim koszcie obliczeniowym w niektórych gałęziach gospodarki” — jak mówi Antoine Chulia, wiceprezes działu finansów korporacyjnych w firmie Medline Industries.

Sztuczna inteligencja będzie zmieniać rolę menedżerów

Sztuczna inteligencja już teraz wpływa na postrzeganie menedżerów przez personel. W ubiegłorocznym badaniu prawie dwie trzecie pracowników (64%) stwierdziło, że ufa robotom bardziej niż swoim przełożonym. SI eliminuje coraz więcej zadań administracyjnych, które tradycyjnie wykonywali menedżerowie, dlatego kadra kierownicza musi znaleźć inne sposoby na wspieranie swoich podwładnych. Przedsiębiorstwa będą musiały współpracować z menedżerami i pracownikami, aby zrozumieć, jak role i oczekiwania będą się zmieniały wraz z rosnącym znaczeniem sztucznej inteligencji uzupełniającej menedżerów w ich codziennej pracy.

Autor: Tomasz Bochenek, Dyrektor Generalny Oracle Polska

Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top