logo proalpha 2018Plan produkcji określa ilość towaru, która ma zostać wykonana w danym czasie. Powinien również określać ograniczenia, które mogą utrudnić poprawne wykonanie zadania, a także uwzględniać wprowadzone zmiany wynikłe na przykład z awarii maszyn czy opóźnienia dostaw. Aby nowocześnie zarządzać produkcją, nie wystarcza już tylko Excel, niezbędny staje się za to system APS.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Organizacja procesu produkcyjnego sprowadza się do uporządkowanego zespołu działań, których celem jest wykonanie określonych wyrobów. Proces ten obejmuje takie obszary jak prognozowanie i planowanie (tutaj prognoza sprzedaży dokonana przez dział marketingu), zaopatrzenie, sterowanie przekształceniem surowców w produkt gotowy i dalej – dystrybucję i serwis. Ważne stają się w tym momencie przepływy materiałów, informacji, ludzi i innych zasobów, aby proces przebiegał w sposób niezakłócony i dynamiczny.

Niestety planiści napotykają na swojej drodze ograniczenia przy układaniu codziennych planów produkcji, zaliczają się do nich:
  • Ograniczenia w maszynach i stanowiskach pracy.
  • Brak dostępności materiałów.
  • Brak dostępności narzędzi.
  • Ograniczona powierzchnia.
  • Ograniczenia związane z transportem (wewnętrznym i zewnętrznym).
Jak pokazuje badanie (o nim poniżej), mało firm zdaje sobie sprawę, jak wielką rolę odgrywa dedykowane oprogramowanie typu APS lub ERP w planowaniu produkcji i eliminacji ograniczeń. Tymczasem od tego zależy zarówno jakość wyrobów gotowych, jak i terminowość dostaw, nie wspominając o samej efektywności produkcji. Tym bardziej zastanawiające jest ograniczanie się tylko do arkusza MS Excel, który nie jest elastyczny na zmiany, ponadto wymaga edytowania przez każdy dział, a dane zbiera się ręcznie, przez co trudno dbać o ich aktualność i spójność. Ponadto, używając arkuszy, nie ma się wygodnego odniesienia do okresów poprzednich, co utrudnia monitorowanie działań produkcyjnych. To wszystko za to zapewnia system APS.

EXCEL ZAMIAST APS

Tylko 2% firm korzysta z systemów APS – takim wnioskiem zakończyły się badania przeprowadzone w 2016 roku na grupie 350 polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, których wyniki zostały opublikowane między innymi w serwisie Benchmark.pl. Wielu planistów i kierowników produkcji zwróciło uwagę, że rozwiązania IT rzadko spełniają ich oczekiwania, przez co większość z nich nadal korzysta z Microsoft Excel, który jest tym samym podstawowym programem do optymalizacji produkcji – ogólnie korzysta z niego co czwarta firma, z czego do ustalenia dostępności zasobów produkcyjnych 29%, a kosztów produkcji – 34%.
 
plan produkcji przykład excel arkusz

Warto dodać, że wiele firm korzysta z kilku źródeł danych, gromadzonych i przetwarzanych w różnych aplikacjach informatycznych, jednak nawet po inwestycji w nowe technologie i po ich wdrożeniu nie zawsze w pełni wykorzystują ich możliwości. Niestety tylko 25% firm biorących udział w badaniu rozważa nabycie zaawansowanych narzędzi, z czego większość z nich chce rozbudować swoje zasoby o rozwiązania typu APS (75% wskazań).

Plan produkcji z proAlpha APS

System APS (Advanced Planning and Scheduling) w czasie rzeczywistym pozwala bezbłędnie określić między innymi możliwy termin dostawy, optymalną kolejność zleceń i operacji, a także zoptymalizować gospodarkę materiałową i wielkość stanów magazynowych, znaleźć tzw. wąskie gardła lub niewykorzystane zdolności produkcyjne oraz alternatywne zasoby. APS umożliwia optymalizację, która polega na harmonogramowaniu istniejących zdolności produkcyjnych – to pozwala tak zaplanować zlecenia produkcyjne, by otrzymać możliwie mało opóźnień.
 
przykład planu produkcji warianty

Ważnym elementem jest również reagowanie na wszystkie zmiany, które zachodzą w firmie (np. opóźnienia w dostawie materiałów, awaria maszyn czy postęp produkcji). Wtedy dane rejestrowane w systemie ERP wpływają na zmiany w planie produkcyjnym i powinny natychmiast być w nim uwzględnione, dzięki temu na nowo rozplanuje zlecenie z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Należy pamiętać, że zgodnie ze standardami Przemysłu 4.0 dane do systemu APS mogą być zaczytywane bezpośrednio z maszyn lub rejestrowane na panelach produkcyjnych.

Symulacja terminu realizacji zamówienia

Najczęstszym pytaniem, z jakim muszą mierzyć się planiści oraz handlowcy, jest pytanie o termin dostawy. Rozwiązaniem są systemy ERP posiadające moduł APS – wtedy dział handlowy może sam sprawdzić szacowany termin dostawy. Narzędzie proAlpha CTP zintegrowane z ERP i APS umożliwia symulację zaplanowania zlecenia tymczasowego na podstawie zamówienia klienta lub zapytania ofertowego.

Zaplanowanie odbywa się z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń oraz z możliwością rozwinięcia podzespołów prefabrykowanych, a efektem jest wygenerowanie zlecenia tymczasowego, które rezerwuje zasoby pod dane zamówienie. Ponadto istnieje możliwość sprawdzenia terminu realizacji z uwzględnieniem przeciążeń na zasobach oraz materiałach, na przykład konieczność nabycia materiałów od innego dostawcy z krótszym terminem, ale z wyższą ceną. Dla każdego rodzaju zasobu można ustalić takie przeciążenia i termin dostawy zawsze będzie je uwzględniał.

Inną, bardzo przydatną funkcją CTP, jest możliwość określenia maksymalnej ilości, jaka jest możliwa do wyprodukowania dla konkretnej daty, również z opcją przeciążenia zasobów. Dzięki temu można uwzględnić jak najszybszą dostawę przynajmniej części zamówionego artykułu dla kluczowego klienta.

Planowanie produkcji powiązane jest z innymi ważnymi procesami i mechanizmami zachodzącymi w przedsiębiorstwie: wpływa na organizację pracy i cele strategiczne. Wykorzystanie w codziennym planowaniu systemów APS pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty produkcji, a także planować z wyprzedzeniem i szybko reagować na wahania lub skoki popytu. Dzięki APS zyskuje się w pełni elastyczny i globalny plan produkcji, który odzwierciedla stan rzeczywisty zasobów w przedsiębiorstwie i wpływa na usunięcie wąskich gardeł.

Źródło: www.proalpha.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top