Kiedyś w biznesie królował kapitał ludzki. Następnie jego miejsce zajął kapitał informacji. Dziś dane pozostały realną wartością, ale już całą ich obsługę zapewniają aplikacje. W F5 twierdzimy, że prawdziwa wartość przedsiębiorstwa mieści się obecnie w jego danych i obsługujących je aplikacjach.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Podczas dorocznego Forum F5 zastanawialiśmy się wspólnie nad możliwościami pełnego wykorzystania potencjału nowego kapitału firm, Kapitału Aplikacji, który jest głównym czynnikiem różnicującym i kreującym wartość dla nowoczesnego przedsiębiorstwa. Nasi goście: CIO i eksperci IT zgodnie twierdzą, że usługi aplikacyjne i kwalifikacje multi-cloud pozwalają na pełne wykorzystanie tego kapitału.

Optymalizacja kapitału aplikacji poprzez usługi aplikacyjne

Wymiana doświadczeń prowadzi do wniosku, że z prawdziwą transformacją cyfrową mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy przedsiębiorstwa skupiają się na modernizacji portfolio aplikacji i infrastruktury z nimi powiązanej. Kapitał aplikacji działa podobnie do kluczowego niegdyś kapitału ludzkiego. Wymaga od firm odpowiednich usług i opieki: zarządzania ruchem, dostępem. Ważna jest też ochrona przed intruzami – o ile w przypadku kapitału ludzkiego mogli być nimi np. źle pokierowani interesanci, o tyle w przypadku kapitału aplikacji będą to boty. Dlatego coraz ważniejsze staje się dla biznesu sięganie po narzędzia zarządcze, które pomogą w radzeniu sobie z obsługą aplikacji.

Usługi aplikacyjne wyrosły z dyzagregacji możliwości uprzednio integrowanych w urządzeniach takich, jak Application Delivery Controllers (ADCs). Dzięki ich rozbiciu są dziś programowalne, luźno połączone i łatwe w użyciu. Dzięki temu łatwo jest podłączyć indywidualną usługę do aplikacji bazującej na specyficznych potrzebach. Ponadto dzięki usługom aplikacyjnym możliwe jest także osiągnięcie stałej jakości i ochrony dla całego portfolio aplikacji.

Przez tę stałą jakość usług rozumiemy dodatkową warstwę ochrony, dostępności, zaufania i niezawodności, które są egzekwowane niezależne od tego, czy aplikacja ma wbudowane podobne możliwości czy nie.

Jak wiemy, stała jakość usług jest krytyczna w czasach, gdy większość „doświadczeń użytkownika” jest natury cyfrowej oraz jest dostarczana poprzez chmurę.

Postawa „zacznij od aplikacji” coraz popularniejsza

Zgodnie z opublikowanym ostatnio raportem F5 State of Applications Services 2019, aż 9 z 10 biznesów działa już w architekturach wielo-chmurowych, rozmieszczając swoje zasoby zgodnie z metodologią „zacznij od aplikacji” (app-first).

Największym wskazywanym przez respondentów badania wyzwaniem jest egzekwowanie spójnej ochrony i zapewnienie niezawodnego działania. Niemal połowa organizacji (48%) podejmujących inicjatywy transformacji cyfrowej raportuje takie właśnie trudności, gdy aplikacje są rozmieszczone na wielu platformach.

F5 zaadaptowała się do zmian na rynku. Dlatego F5 nie jest już tylko firmą dostarczającą ADC. Staliśmy się liderem usług aplikacyjnych w środowiskach wielo-chmurowych.

Ostatnie nasze rozwiązania i innowacje w tym obszarze obejmują:

  • BIG-IP Cloud Edition. Najnowsza wersja platformy zarządzającej F5 BIG-IP Virtual Edition oraz BIG-IQ dla aplikacji. Konsumenci chcą łatwiejszych w obsłudze i zarządzaniu rozwiązań dostarczanych przez Virtual Edition. Chcą także skrócić czas rozruchu na aplikację i zredukować TCO (Total Cost of Ownership) na megabajt, gdy jednocześnie oferują chronione i zaufane usługi aplikacyjne. Cloud Edition dostarcza takie możliwości. Obecnie jest dostępne w prywatnej chmurze VMware i AWS czy Microsoft Azure, a mamy też plany rozszerzenia dostępności poprzez Google Cloud.
  • F5 Cloud Services. F5 chce dotrzymać kroku przedsiębiorstwom przenoszącym obciążenie do chmury publicznej. Nasze F5 Cloud Services będzie można otrzymać jako usługę dla wielu rodzajów usług aplikacyjnych, począwszy od DNS Delivery i Global Server Load Balanncing (GSLB). Zaprojektowane, jako rozwiązanie zarządcze w pełni prowadzone przez F5, nie będzie wymagało od klientów wdrażania czy zarządzania oprogramowaniem w jakikolwiek sposób.
  • Cloud-Native Application Services. F5 zaprezentuje wkrótce nową platformę usług aplikacyjnych Cloud-native zaprojektowaną specjalnie pod potrzeby zespołów DevOps i AppDev. Klienci potrzebują usług aplikacyjnych zoptymalizowanych do ciągłej integracji i wdrażania przepływów danych. Nowa platforma od F5 będzie pomagała wdrożyć usługi zarządzania obciążeniem w sposób prosty i efektywny kosztowo, z prędkością i automatyzacją spodziewaną w nowoczesnych środowiskach chmurowych.
  • Silverline. Biznes potrzebuje więcej wsparcia, gdy przychodzi do ochrony aplikacji w chmurze czy on-premises. Bazujące na chmurze, w pełni zarządzane usługi ochrony Silverline od F5 redukują obciążenie finansowe przesubskrybowanych zespołów ochrony, dzięki spójnej ochronie przeciw różnym rodzajom ataków, włącznie z DDoS, 10 największymi zagrożeniami wskazywanymi przez OWAST czy złośliwymi botami. 
  • Aspen Mesh. Chmurocentryczne kompetencje F5 zostały ostatnio wzmocnione rozwiązaniem Aspen Mesh: w pełni wspieranym service mesh zbudowanym na Istio. Biznesy na całym świecie szybko przechodzą z architektur monolitycznych do tych opartych na mikrousługach. Od kiedy narzędzia orkiestracji kontenerów, jak Kubernetes, rozwiązały problemy z budową i wdrażaniem mikrousług, wiele wyzwań trybu runtime pozostało nie rozwiązanych. Aspen Mesh mierzy się z tym wyzwaniem poprzez ułatwianie zarządzania kompleksowymi architekturami mikrousług.

Patrzymy w przyszłość i widzimy, że coraz mniej uwagi biznesu będzie się skupiać na zasobach fizycznych, infrastrukturze czy wielkości zatrudnienia. To aplikacje i ich obsługa stanowić będą prawdziwą przewagę konkurencyjną.

Źródło: F5 Networks

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top