loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

suncode logoUstawodawca nakłada na pracodawców obowiązek przechowywania kompletu akt osobowych pracowników skategoryzowanych w tzw. częściach: A, B, C, D. Problematyczny, aż do zeszłego roku, był nie tylko długi okres przechowywania danych, który wynosił 50 lat, ale również jego forma. Magazynowanie dokumentacji było bowiem możliwe tylko w sposób tradycyjny. Oba te aspekty generowały wiele kosztów i były absorbujące dla pracodawców, zwłaszcza tych zatrudniających większą liczbę pracowników. Co więcej, odszukiwanie niezbędnych informacji w archiwum tradycyjnym mogło być niezwykle czasochłonne.

 REKLAMA 
 snt ile kosztuje wdrozenie erp 
 
Dnia 10 stycznia 2018 roku uchwalona została ustawa, na której skutek zmienił się nie tylko okres, ale i forma przechowywania akt. Według art. 94 kodeksu pracy, pracodawca zobowiązany jest:
 • 9a) prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza);
 • 9b) przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej”[1]
W rezultacie pracodawcy mogą zdecydować się na zastąpienie tradycyjnych archiwów tymi elektronicznymi. Ponadto, dokumentacja osób zatrudnionych od dnia 1 stycznia 2019 roku będzie przechowywana przez okres dziesięciu lat, po zakończeniu przez pracownika świadczenia stosunku pracy.

W związku z wprowadzonymi zmianami niezwykle istotny może okazać się system Plus Workflow, który wspiera działy HR w szerokiej gamie realizowanych procesów, takich jak:
 • elektroniczna archiwizacja akt osobowych pracowników (części A, B, C, D),
 • elektroniczne wnioski urlopowe,
 • proces akceptacji premii pracowniczych,
 • proces wnioskowania o zaliczkę przez pracowników,
 • rozliczenie zaliczki/zakupu gotówkowego przez pracowników,
 • rozliczenie delegacji pracowniczych,
 • proces eksportowania premii,
 • procesy obiegu, weryfikacji i akceptacji zaświadczeń pracowniczych,
 • proces nieobecności,
 • proces wniosków pracowniczych.
Kluczowy jest fakt, iż wszystkie informacje o pracownikach są gromadzone w sposób zgodny z wymaganiami płynącymi z RODO. Dodatkowo, wykorzystanie systemu Plus Workflow w działach HR wpływa znacząco na minimalizację kosztów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, jak również na wzrost identyfikacji pracowników z organizacją i ich zaangażowania w realizowane zadania.

Digitalizacja akt osobowych jest niezwykłym ułatwieniem dla działów HR. Zastosowanie systemu Plus Workflow w tym zakresie pozwoli nie tylko na przechowywanie danych w jednym, dostępnym dla upoważnionych do tego użytkowników miejscu, ale również na należyte ich zabezpieczenie. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa, które ceni sobie wygodę i bezpieczeństwo.

Źródło: www.suncode.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top