Właściwe oznakowanie obiektów w ekosystemie magazynowym jest podstawowym i najważniejszym warunkiem decydującym o optymalnym przebiegu procesów tam zachodzących. To właśnie znane nam wszystkim kody kreskowe i szybko rozwijająca się technologia RFID są gwarantami skuteczności i efektywności gospodarki magazynowej. Poznajmy zatem najlepsze praktyki i standardy związane ze znakowaniem towarów w magazynie.


 
Głównym powodem, dla którego przedsiębiorstwa decydują się na wdrożenie systemów automatycznej identyfikacji jest optymalizacja procesów, przede wszystkim magazynowych, ale również spedycyjnych, produkcyjnych czy logistycznych. W przypadku obszarów magazynowych stosuje się systemy WMS, które „spajają” działanie wszystkich urządzeń peryferyjnych i zarządzają danymi potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania magazynu. W klasycznym układzie system WMS jest obsługiwany za pomocą terminali mobilnych oraz drukarek kodów kreskowych, które są skomunikowane z serwerem za pomocą sieci radiowej. Jednak niektóre z tych elementów są powoli zastępowane przez nowocześniejsze, inne natomiast, zmieniają swoje zastosowanie, ale wciąż niepodzielnie w magazynach na całym świecie królują kody kreskowe jako najtańsza i najskuteczniejsza metoda oznaczeń obiektów w magazynie.

Kody kreskowe umożliwiają bezbłędną identyfikację od lat 70-tych

Najbardziej rozpowszechnioną technologią znakowania od wielu lat jest kod kreskowy. Jest to wzór złożony z kontrastujących ze sobą pól, najczęściej kresek (od czego wywodzi swą nazwę) uporządkowanych w sposób umożliwiający jego odczytanie przez specjalne urządzenie. Jego głównym zadaniem jest szybka i bezbłędna identyfikacja oznaczonych nim przedmiotów.* Pierwsze swoje zastosowania kody kreskowe znalazły w identyfikacji wagonów kolejowych (rozwiązanie wdrożone w 1967 r. przez Association of American Railroad), ale prawdziwy rozwój tej metody identyfikacji przypadł na lata 70 i 80 XX wieku. Wówczas to kody kreskowe zostały zastosowane w handlu detalicznym ułatwiając i przyspieszając proces sprzedaży.**

"Kody kreskowe stosowane są przede wszystkim do śledzenia towarów i jednostek logistycznych w łańcuchach dostaw, gdzie następuje nadzorowanie przepływu towaru, śledzenie produktu – gromadzenie informacji o operacjach logistycznych wykonanych dla danej jednostki oraz jednoznaczna identyfikacja jednostek logistycznych – zgodnie z systemem GS1. Ponadto, za pomocą kodów kreskowych umożliwia automatyczną identyfikację procesów produkcyjnych, od surowców, aż po produkt gotowy" – przekonuje Marcin Figlarek z Consafe Logistics

Kody kreskowe 2D magazynują dużo więcej danych

Oprócz tradycyjnych kodów liniowych istnieją symboliki 2D. W przypadku tego rodzaju kodów dane zapisywane są w dwóch wymiarach i odczytywane są zwykle matrycowo (w przeciwieństwie do odczytu liniowego w kodach 1D). Kody 2D zyskały swą popularność dzięki umożliwieniu zapisu dużo większej ilości danych na dużo mniejszej powierzchni. Np. za pomocą symboliki QR Code, można zapisać nawet do 7 tyś. znaków numerycznych.***
Do odczytu kodów kreskowych wykorzystywane są specjalne głowice skanujące, które mają za zadanie odczytać kod i przesłać zdekodowaną informację. Mogą być one podłączane do innych urządzeń jak komputery, kasy, itp. (interfejs USB, RS232), jak to ma miejsce w przypadku zwykłych czytników kodów kreskowych lub stanowić element innego urządzenia, uzupełniając go tym samym o dodatkową funkcjonalność (kolektory danych z czytnikiem kodów kreskowych) – twierdzi Marcin Figlarek.
Od kodów kreskowych po WMS

Podstawowym zadaniem realizowanym w ramach systemu WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie WMS operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe lub w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Consafe LogisticsWMS umożliwia automatyczną inwentaryzację

Za pomocą systemu WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych, gdzie ruch towarów jest intensywny; w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka – skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie – bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.****

Wszystkie te zadania realizowane są za pomocą oznaczeń kodami kreskowymi. Generowane są one automatycznie przez system. Następnie są drukowane na specjalnych do tego celu urządzeniach i po przyklejeniu znaku na obiekt, za pomocą skanera wprowadzane są do systemu. Przedmiot staje się wówczas niepowtarzalną jednostką która jest na bieżąco kontrolowana przez system. Zapewnia to prawidłowe i optymalne funkcjonowanie rozwiązania WMS.

Wycisnąć więcej z kodów kreskowych

Samo zaimplementowanie kodów kreskowych nie zawsze gwarantuje znaczne zwiększenie efektywności obsługi towaru. Przyjęcie i rejestracja towaru mogą przebiegać dużo szybciej, jeśli zadbamy o to, aby dostawca dostarczył nam wszystkich niezbędnych informacji. Mowa tutaj nie tylko o artykułach i ich ilościach, ale także o strukturze ładunku, dzięki czemu system WMS jeszcze przed przybyciem towaru wie, jak zbudowane są palety z artykułami. Jeśli kod kreskowy nadany palecie powiązany jest z takimi informacjami jak ilość i nazwa artykułów na palecie, daty produkcji i przydatności, numer partii, dane nadawcy i odbiorcy, to wówczas przyjęcie całej palety do magazynu może odbyć się jedynie poprzez skanowanie kodu palety. W przeciwnym wypadku jesteśmy zmuszeni skanować kody artykułów, podawać ilości, skanować daty ważności a na końcu przydzielać kod palety. Oprócz tego, niektóre systemy WMS umożliwiają wprowadzanie wszystkich niezbędnych informacji o towarze poprzez skanowanie kodu składającego się z połączenia różnych kodów. Jeśli kod nadany jest zgodnie ze standardem GS1, wówczas system WMS wie, gdzie zaczyna a gdzie kończy się kod kreskowy dotyczący nazwy towaru, partii, daty ważności itp.

Źródło: www.consafelogisitcs.pl* Informatyka dla logistyki, J. Majewski, wyd.: ILiM, Poznań 2002,
** The Bar Code Book – Roger C. Palmer, Helmers Publishing,
*** Reading Between The Lines – Craig K. Harmon and Russ Adams, Helmers Publishing,
**** Kawa A.: Informatyka integralną częścią logistyki. „Raport Informatyka” [w:] „Eurologistics” 2002, nr 4.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top