loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
18 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 46 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Rozwiązaniem problemów związanych z koszto- i czasochłonnymi operacjami identyfikacji jest wdrożenie technologii RFID. Szczególnie duży potencjał usprawnień niosą ze sobą operacje na styku dwóch ogniw łańcucha dostaw oraz operacje, w które bezpośrednio zaangażowany jest klient końcowy.
W branży odzieżowej mamy do czynienia z długim i skomplikowanym łańcuchem dostaw. Procesy w takim otoczeniu są nietransparentne, co w negatywny sposób wpływa na efektywność całego systemu. Dla każdego z ogniw istnieje znaczny potencjał usprawnienia i przyspieszenia procesów poprzez eliminacje nieproduktywnych czynności identyfikacji towaru.

Wzrost skuteczności

Typowy łańcuch dostaw w branży odzieżowej składa się z takich elementów jak: producenci, centra dystrybucyjne i magazyny, sklepy i outlety.

Branża odzieżowa jest przykładem wdrożenia RFID na poziomie jednostkowych produktów w całym długim łańcuchu logistycznym. Z uwagi na liczne korzyści dla wszystkich uczestników łańcucha, nacisk na standaryzację oraz konieczność odczytów ze znacznych odległości zdecydowaną większość wdrożeń opiera się o standard UHF EPC Class1 Gen2 rozpowszechniany przez EPCglobal i GS1. Światowe doświadczenia badawcze oraz praktyczne wskazują, że technologia RFID jest gotowa do obsługiwania pojedynczych produktów. Poziom poprawnych odczytów nie stanowi już problemu. Z badań przeprowadzonych już w 2008 roku wynika, że dla wszystkich scenariuszy udało się znaleźć taką konfigurację czytnika i taga RFID, aby poziom poprawności wynosił 100 procent poza dwoma wyjątkami, kiedy wyniósł 99,07 proc. i 99,72 proc. (tabela 1).
 
tabela1log24

Dalsze badania potwierdzają ekonomiczną opłacalność wdrożenia RFID w branży odzieżowej. W tych badaniach uzyskano jeszcze lepsze wyniki (ponad 99,99 proc. poprawnych odczytów dla każdego punktu RFID, co jest wynikiem lepszym niż dla kodów kreskowych). Świadczy to o ciągłym rozwoju technologii RFID oraz dużym potencjale w branży odzieżowej z uwagi na sprzyjające otoczenie.

Najczęstsze wykorzystanie

Wdrożenie RFID rozpoczyna się wszyciem metki przez producenta. Od tego momentu każda sztuka jest identyfikowana unikatowym numerem zapisanym w tagu RFID w standardzie EPC. Producenci wykorzystują tagi RFID do śledzenia produkcji w toku, jak również do usprawnienia procesów kompletacji i wysyłki. Odczyty RFID pozwalają śledzić stan realizacji zlecenia produkcyjnego, następnie potwierdzać poprawność i unikać błędów w kompletacji. Wydanie towaru z magazynu producenta jest automatycznie rejestrowane, a informacja o wysyłce przekazywana odbiorcy. Tag RFID jest także zabezpieczeniem przed podrabianiem produktów.

Magazyny i centra dystrybucyjne

Dzięki technologii RFID możliwa jest automatyzacja przyjęć towarów w magazynach i centrach dystrybucyjnych. Dotyczy to zarówno dostaw od producentów, jak i zwrotów starych kolekcji ze sklepów. Wszystkie towary przyjmowane do centrum dystrybucyjnego rejestrowane są w tunelu RFID. Odczyty pozwalają wykryć, czy opakowanie zbiorcze jest jednorodne. Eliminuje to konieczność rozpakowywania każdego kartonu w dostawie. Informacje z odczytów RFID są porównywane z informacjami o dostawach w systemie magazynowym.

RFID może być wykorzystane do zarządzania magazynem i rejestrowania lokalizacji towarów. Następnie na podstawie odczytów RFID odbywa się kompletacja zamówień dla sklepów. Kontrola wysyłki do sklepu polega na automatycznym odczycie skompletowanego kartonu w tunelu RFID i porównaniu z zamówieniem, co eliminuje zbędne czynności kontrolne i nieporozumienia na linii centrum-sklep.

Udogodnienia w zapasach

Towary podczas przyjęcia w punktach sprzedaży są odczytywane na bramkach i w tunelach RFID, a w małych placówkach przy użyciu czytników ręcznych. Technologia RFID w sklepie pozwala uzyskiwać bieżącą informację o stanie zapasów w sklepie i na zapleczu. Dzięki temu można generować automatyczne zamówienia uzupełniające zapasy i dostarczać towar na półki w momencie jego sprzedaży. Eliminowane są sytuacje braku towaru na półce i utracenia sprzedaży. Możliwe jest również dokładne lokalizowanie odzieży na terenie sklepu. Jest to informacja dla personelu o koniecznych przemieszczeniach towaru na właściwe miejsca oraz informacja statystyczna pozwalającą zwiększyć sprzedaż. Pracownicy sklepu mogą na bieżąco reagować na przemieszczenia towaru w strefy, w których nie powinien się on znajdować. Pozwala to znacznie podnieść poziom dostępności towaru dla klienta. Istotnym usprawnieniem procesu obsługi klienta końcowego jest zastosowanie czytników RFID w przymierzalniach. Z jednej strony jest to nieinwazyjny sposób kontroli ilości odzieży w przymierzalni. Jednocześnie umożliwia personelowi szybki dostęp do informacji o przymierzanych ubraniach i lepszą oraz szybszą pomoc klientowi. Inteligentne lustra w sklepach wyświetlają informacje o przymierzanym produkcie na podstawie odczytu RFID. W ten sposób klient szybko może uzyskać dostęp do informacji o dostępności i poprosić o inny rozmiar, produkt z podobnej linii bądź akcesoria do przymierzanego ubrania. Możliwość szybkiego odczytu wielu tagów RFID przyspiesza obsługę w kasie, co jest istotne w szczytach sprzedażowych. Dodatkową korzyścią jest wykorzystanie RFID na bramkach antykradzieżowych. W tym przypadku korzyścią jest czas zyskany poprzez wyeliminowanie konieczności klipsowania towaru wykładanego na sklep oraz rozklipsowywania sprzedanego towaru przy zachowaniu kontroli antykradzieżowej. Kolejną zaletą jest umożliwienie częstszej i znacznie szybszej inwentaryzacji sklepu przy użyciu czytników mobilnych RFID.

Przykładowe wdrożenia

HADATAP wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania prowadzi obecnie w Polsce przygotowania pilotażowego projektu wdrożenia RFID w branży odzieżowej. W ramach projektu zrealizowane zostaną tunele RFID do przyjmowania dostaw oraz wydawania towaru z centrum dystrybucyjnego oraz w sklepach czytniki mobilne RFID, które wspomogą procesy przyjęć dostaw i zwrotów starej kolekcji oraz pozwolą dokonywać częstszej inwentaryzacji. Przeprowadzone symulacje zwrotu z inwestycji wskazują korzyści w wielu punktach łańcucha (m. in. szybsze i bezbłędne przyjęcia i wydania, szybsza obsługa klienta, lepsza dostępność towaru). Z kalkulacji ROI wynika, że koszty robocizny zostaną zmniejszone o 30 proc. Na świecie mamy przykłady licznych wdrożeń RFID w branży odzieżowej. Są to m. in. American Apparel, Charles Vogele Group, Valdac, Gerry Weber czy CentrObuv.


Źródło: Log24.pl
Autor: Bartłomiej Gładysz - HADATAP Sp. z o.o.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top