loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
18 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 46 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Jak zostać mistrzem świata w dziedzinie logistyki wielokanałowej

E-handel to jeden z najszybciej rozwijających się rynków w Europie, rosnący w tempie ok. 18% rocznie. Ale za nienaganną fasadą sklepów internetowych czai się prawdziwe morze logistycznych wyzwań. Najważniejsza rada dwóch wiodących badaczy zajmujących się tą dziedziną to pozyskanie solidnego systemu WMS, który pozwoli zarządzać skomplikowanym, wielokanałowym przepływem towarów oraz informacji.

Według prognoz Ośrodka Badań Handlu Detalicznego (Centre for Retail Research) średni wzrost handlu internetowego w Europie w latach 2011-2012 wyniesie 16,1%, dzięki czemu udział rynkowy tego segmentu sprzedaży osiągnie 8,8%. Wyraźnym liderem jest tutaj Wielka Brytania, w której wskaźnik ten wynosi 13,2%. W najbliższych latach sektor handlu detalicznego będzie musiał bardzo poważnie podejść do problemu e-handlu – wszelkie znaki wskazują, że udział rynkowy handlu elektronicznego będzie w przyszłości nadal rósł, oczekuje się natomiast, że wzrost sprzedaży detalicznej będzie nieznaczny.


Rysunek 1. Źródło: www.retailresearch.org

Według profesora René de Koster z Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie Internet jest fantastyczną platformą handlu towarami i usługami konsumenckimi skierowanymi do odbiorców prywatnych. E-handel oferuje sprzedawcom detalicznym nowe możliwości biznesowe o wysokim potencjale wzrostowym wynikającym ze zwiększenia sprzedaży i udziału w rynku.
Ale sprzedawcy detaliczni i hurtowi stają również przed poważnym problemem związanym z organizacją procesów logistycznych podczas transakcji przeprowadzanych w sklepie internetowym oraz po ich zakończeniu. Jest ogromna różnica pomiędzy kompletacją 100 zamówień sklepowych a kompletacją 10 tysięcy prywatnych zamówień, z których każde obejmuje tylko kilka produktów" dodaje dr Peter Baker, pracownik naukowy Uniwersytetu Cranfield i dyrektor Orion Logistics Consulting.
Siłą napędową e-handlu jest Internet i rozwój urządzeń mobilnych, co tworzy również nowe kanały w relacjach biznesowych pomiędzy hurtownikami a ich klientami za sprawą Internetu, sklepów mobilnych, niewielkich zamówień i dostarczania poszczególnych produktów bezpośrednio na adres użytkownika końcowego.

Trudne i kosztowne aspekty logistyki wielokanałowej

René de Koster wskazuje na siedem kluczowych wyzwań w zakresie e-logistyki:
  1. Konflikty pomiędzy kanałami.
  2. Typowa dla Internetu jawność informacji sprzyja wysokiej wrażliwości na ceny i znacznie niższej lojalności klienta.
  3. Wysoka liczba niewielkich zamówień, w odróżnieniu do przepływu towarów w sklepach obsługujących mniejszą liczbę znacznie większych zamówień.
  4. Znacząca zmienność przepływu zamówień.
  5. Produkt dostarczany jest użytkownikowi prywatnemu, który nie zawsze jest w stanie go odebrać, ponieważ może przebywać poza domem. Bardzo duża liczba uciążliwych zwrotów.
  6. Obsługa dużej liczby zamówień w organizacji o charakterze wirtualnym może być bardzo trudna pod względem zarządzania.
Firmy sprzedające dużą ilość towarów w sklepach tradycyjnych mogą mieć problem z wykorzystaniem tych samych obiektów i koncepcji zarządzania magazynem w swojej działalności e-handlowej. Istnieją znaczące różnice pomiędzy logistycznymi wyzwaniami związanymi z oboma obszarami działalności. Ponadto – co oczywiste – większa złożoność zwiększa potrzebę korzystania z profesjonalnego systemu WMS - mówi René de Koster.
Nowe wymagania dla systemów WMS

Mikael Brorsson, konsultant w Consafe Logistics, podkreśla, że realizacja zamówień typu B2C wymaga dodatkowych funkcji systemu zarządzania magazynem, takich jak nowy interfejs i nowe funkcje użytkowe. Nowe wymagania w zakresie interfejsu to między innymi rejestracja danych adresowych klienta, rejestracja specjalnych życzeń, takich jak pakowanie prezentów, a także obsługa dokumentów towarzyszących zamówieniom.

Często konieczna jest wymiana informacji dotyczących stanów magazynowych z systemem ERP, co gwarantuje, że klienci otrzymują poprawne informacje dotyczące dostępności towarów. System WMS musi generować zlecenia transportowe, które mogą zostać zintegrowane z systemami wykorzystywanymi przez przewoźnika, przekazują mu poprawne informacje, a także wspomagają identyfikację i śledzenie towarów - mówi Mikael Brorsson.
Kolejną sprawą jest elastyczność systemu zarządzania magazynem i jego przyszła przydatność. Świat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny, dlatego też rozwiązanie WMS musi łatwo dostosowywać się do danej sytuacji - dodaje Brorsson.
Lista zadań dla kierownika logistyki

Podczas projektowania i wdrażania e-logistyki kierownicy logistyki stoją przed wieloma różnymi kwestiami i trudnymi decyzjami zarówno na poziomie strategicznym, jak i taktycznym. René de Koster przygotował listę najważniejszych kwestii, którą można pobrać w formie narzędzia tutaj.

René de Koster wskazuje, że kompletacja zamówień e-handlowych w istniejących już centralnych magazynach może być problematyczna. Istnieje wiele różnic pomiędzy przepływem towarów w e-logistyce i logistyce tradycyjnej. Tego typu rozwiązanie wymagałoby bardzo dużej liczby zamówień, co usprawiedliwiałoby inwestycję w dwa równoległe procesy kompletacji i wysyłki. Przy takim rozwiązaniu jeden obszar magazynu byłby przeznaczony do kompletacji i pakowania towarów zamówionych w e-handlu. Trzeci model obejmuje kompletację zamówienia w istniejących sklepach.

Wynika z tego, że dostępne są dwa modele magazynowania i dystrybucji dla firm zajmujących się e-handlem: w pierwszym kompletacja zamówienia i dostawa odbywa się z poziomu lokalnej sieci sklepów, a w drugim – ze specjalnego magazynu do zamówień internetowych. René de Koster podsumował argumenty za i przeciw obu modelom na rysunku 3, który można pobrać w formie narzędzia tutaj.
Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla logistyki wielokanałowej. To, czy dane rozwiązanie będzie odpowiednie, zależy od szeregu czynników, które zarząd firmy oraz kierownicy logistyki muszą uważnie przeanalizować i przedyskutować, a następnie podjąć na ich podstawie określone decyzje - mówi de Koster.
Źródło: www.consafelogistics.pl
Autor:Poul Briel-Hansen

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top