Bridgestone obniża błędy magazynowe o 25 proc.
Średnio co 3,7 roku firmy doświadczają zakłóceń trwających od jednego do dwóch miesięcy – wykazały badania przeprowadzone przez McKinsey Global Institute. Łańcuchy dostaw zawsze były podatne na zagrożenia, jednak z biegiem lat budowanie ich odporności stało się priorytetem dla przedsiębiorstw na całym świecie. Czy przejmując kontrolę nad operacjami magazynowymi i cyfryzując ten obszar faktycznie można nadążyć za zmieniającym się popytem, zminimalizować zaburzenia w dostawach surowców i komponentów oraz zwiększyć wydajność?


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Jak pokazuje raport „Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce” 77 proc. firm doświadczyło w ostatnich dwóch latach trudności z dostawami komponentów niezbędnych w procesie produkcji. Z podobnymi wyzwaniami mierzyły się globalne organizacje. Część z nich postanowiła ujednolicić swoje portfolio technologiczne, automatyzując gospodarkę magazynową i zwiększając kontrolę nad procesami. Na taki ruch zdecydował się między innymi Bridgestone – największy producent wyrobów gumowych i opon na świecie, który przy wsparciu Icon Integration, zaimplementował system SAP Extended Warehouse Management. Od momentu wdrożenia firma odnotowała znaczny spadek błędów magazynowych – o 25 proc.

Przedsiębiorstwo, działające na rynku od ponad 90 lat, utrzymuje się na szczycie między innymi dzięki systematycznym inwestycjom w nowe technologie i zbudowaniu cyfrowego łańcucha dostaw. Wprowadzając w swoim centrum dystrybucyjnym w Auckland rozwiązanie SAP Extended Warehouse Management, Bridgestone zyskał dostęp w czasie rzeczywistym do wskaźników wydajności i produktywności. Równie ważnym impulsem do zmian była potrzeba wsparcia pracowników. W tym celu wdrożono technologię głosową zapewniającą niezawodność operacyjną i podnoszącą bezpieczeństwo.

Systemy głosowe stanowią jeden z najważniejszych kamieni milowych w zarządzaniu magazynami i centrami dystrybucyjnymi. Tylko w Polsce 58 proc. badanych firm wprowadziło już oprogramowanie, które ułatwia efektywną komunikację – wskazują wyniki IBCS Poland. Co za tym idzie digitalizacja usprawnia także współpracę. W przypadku Bridgestone nie ograniczono się jednak do pojedynczych rozwiązań automatyzujących pracę, a osiągnięto integrację cyfrowych operacji magazynowych end-to-end.

Pojęcie odpornego na zakłócenia, cyfrowego łańcucha dostaw łączy się bezpośrednio z zagadnieniem zrównoważonego rozwoju. Utrzymanie stabilności podstawowych procesów przedsiębiorstwa ma zagwarantować sukces finansowy, jednak równie ważny jest wymiar środowiskowy i społeczny. Chcąc stawić czoła teraźniejszości i przyszłości firmy muszą działać efektywnie oraz szybko, ale i odpowiedzialnie. Narzędzia SAP umożliwiły Bridgestone błyskawiczne reagowanie na procesy zachodzące w magazynie, jak również pozwoliły przeorganizować środowisko pracy i zwiększyć bezpieczeństwo – wyjaśnia Piotr Ferszka, prezes SAP Polska.


Jak wskazuje opracowanie Deloitte, obecnie wymóg prowadzenia biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju jest już coraz bardziej zintegrowany z myśleniem strategicznym i procesami biznesowymi wielu firm. Jednak zastosowanie takiego podejścia do łańcucha wartości jest wciąż jeszcze na mniej dojrzałym etapie.

Źródło: SAP Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top