8 sposobów na poprawę świadczonych usług z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
proalpha Polska "Klient nasz pan" – zasługuje tylko na to, co najlepsze! Aby stworzyć długoletnią relację z konsumentami, nie wystarczy mieć w ofercie produkty spełniające specyficzne wymagania klientów. Podstawą jest doskonały serwis. Ponieważ konserwacje i inne usługi często świadczone na miejscu u klienta, przy ich realizacji nieodzowne jest obecnie stosowanie urządzeń przenośnych połączonych z systemem ERP. Dzięki temu wszystkie istotne informacje są zawsze pod ręką w zaktualizowanej wersji.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Aktualne badania przeprowadzone przez International Data Group pod nazwą Cloud ERP 2021 wykazały, że urządzenia mobilne odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę w przedsiębiorstwach – również w serwisie. Decyzja o wdrożeniu systemu ERP z chmury dla ponad dwóch trzecich ankietowanych była podyktowana możliwością szerokiego zastosowania urządzeń mobilnych z gwarancją dostępu do wszystkich funkcji i danych z systemu ERP.

Dzięki naszym 8 wskazówkom możesz dowiedzieć się, jak przygotować Twój serwis na cyfrową i mobilną przyszłość.

Cyfrowo, nie analogowo

Biuro bez papieru to stanowisko pracy przyszłości, ale dla wielu przedsiębiorstw papierowe dokumenty i odręczne notatki nadal są nieodłączną częścią operacji biznesowych. Aby oszczędzać zasoby i zwiększyć tempo wewnętrznych procesów, należy pomyśleć o wprowadzeniu cyfrowych aplikacji mobilnych już dziś. Dzięki nim wszyscy pracownicy będą mogli znaleźć np. potrzebne formularze i listy kontrolne zebrane w jednym miejscu, gotowe do wykorzystania w kolejnym zleceniu.

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury

Zmiana sposobu pracy na mobilną nie oznacza, że dotychczas wykorzystywany sprzęt komputerowy stanie się zbędny. Bardzo często dostępne smartfony, tablety itd. mogą zostać włączone do mobilnego wyposażenia serwisu. W najlepszym wypadku szczegółowy wykaz urządzeń mobilnych wraz z danymi technicznymi został już przygotowany. Taki wykaz pozwala na szybkie sprawdzenie czy wyposażenie jest wystarczające i jakich dodatkowych kosztów można uniknąć.

Udostępnianie danych procesu ad hoc

Bieten Sie Ihren Kunden verschiedene Servicemodelle an, sollte jede Position exakt definiert und der gesamte Prozess zentral hinterlegt sein. Ob zeit- oder laufzeitabhängige Wartung für Maschinen, individuelle Supportcalls oder spontane Serviceaufträge, die sich erst beim Kunden vor Ort ergeben – für jede Aufgabe sind valide Daten unverzichtbar. Mithilfe mobiler Endgeräte und einer ERP-Lösung erfolgt die Dateneingabe orts- und zeitunabhängig. Wichtigste Voraussetzungen: Kontextabhängiger Zugriff auf die notwendigen Informationen und eine einfache Benutzeroberfläche, die Ihren Mitarbeiter*innen die Arbeit erleichtert.

Cyfrowe planowanie akcji serwisowej jako prototyp

Stopniowe wprowadzanie cyfryzacji dyspozycji prowadzi do znacznego odciążenia dysponentów poprzez rozwiązania cyfrowe. Rozwiązania te uwzględniają m.in. dni świąteczne i nieobecności oraz indywidualne umiejętności i uprawnienia, które są niezbędne do wykonywania niektórych czynności. Grafiki i wizualizacje tras optycznie wspierają optymalne wykorzystanie zasobów, co pomaga w rozpoznaniu niezgodności na pierwszy rzut oka. Po zakończeniu fazy planowania można szybko i bez wyjątku skontaktować się z wszystkimi pracownikami i technikami za pośrednictwem rozwiązań mobilnych.

Intensyfikacja integracji

Aby umożliwić przeprowadzanie procesów cyfrowych z wykorzystaniem całej palety funkcji, urządzenia mobilne muszą być w pełni zintegrowane z modułem Serwisu systemu ERP. Tylko w taki sposób możliwe jest uzyskiwanie istotnych informacji ad hoc, ciągłe uzupełnianie dokumentacji oraz zgłaszanie zużycia materiałów i wykorzystanego czasu bezpośrednio do zafakturowania. Również inne systemy obsługujące procesy przygotowawcze i następcze powinny mieć stały dostęp do przepływu informacji – np. w celu planowania czasu pracy za pośrednictwem oprogramowania do zarządzania czasem.

Prosta dokumentacja za pomocą urządzeń mobilnych

Najczęstszym zadaniem pracowników serwisu jest usuwanie usterek na miejscu u klienta. Dzięki szybkim nagraniom lub zdjęciom przed i po wykonaniu naprawy można w łatwy sposób udokumentować wykonaną pracę. Znacząco ułatwia to również przygotowanie kolejnych możliwych akcji serwisowych przez techników. Poprzez wykorzystanie urządzeń mobilnych, jak np. smartfonów lub tabletów, materiały wizualne mogą zostać bezpośrednio przekazane do systemu zarządzania dokumentami i powiązane z odpowiednim projektem. Dzięki temu przy każdym zleceniu można oszczędzać cenny czas, który sumowany przez tygodnie i miesiące przybiera zwykle okazałe rozmiary.

Zdalna praca w trybie online i offline

Wydajne połączenie sieciowe jest nieodzownym elementem wszystkich procesów mobilnych uwzględniających transfer danych w czasie rzeczywistym. Co jednak zrobić, gdy technicy przeprowadzają naprawy w strefach bezpieczeństwa lub piwnicach, w których nie ma zasięgu sieci? Aby wprowadzane dane nie zostały utracone, konieczne są rozwiązania mobilnie dopuszczające pracę w trybie offline. Zapisują one zarejestrowane informacje i przekazują je automatycznie do systemu, gdy sieć jest ponownie dostępna.

Definiowanie specjalnych wskaźników

Obok wsparcia w zakresie operacyjnym w serwisie, rozwiązania mobilne stanową podstawę do podejmowania decyzji w oparciu o rzetelne dane. Dzięki cyfryzacji wszystkie dane strategiczne są dostępne centralnie w czasie rzeczywistym i mogą być wykorzystywane np. przez zarząd do modyfikowania oferty serwisowej lub rozszerzania palety produktów i usług.

Źródło: www.proalpha.com/pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top