Kabel-Technik-Polska z systemem ERP wdrożonym przez grupę proALPHA

Grupa proALPHA europejski producent nowoczesnego, zaawansowanego oprogramowania do zarządzania produkcją dla firm przemysłowych i handlowych wdrożył system ERP proALPHA w Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o., firmie produkującej wiązki kablowe i szafy sterownicze m.in. dla producentów taboru kolejowego.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Nie jest to pierwsze wdrożenie firmy proALPHA w tym obszarze, dlatego stworzony system uwzględnia jego specyfikę, jest „szyty na miarę” i charakteryzuje się ogromną efektywnością. Dzięki niemu znacząco wzrosła efektywność spółki, udało się w nowym systemie odzwierciedlić zasoby firmy, jak i procesy związane z działalnością produkcyjną oraz zarządzaniem. Możliwe stało się także automatyczne generowanie raportów, zarówno na potrzeby wewnętrzne jak i zewnętrzne spółki.
Dzięki wdrożonemu systemowi proALPHA, możliwe stało się skrócenie dróg komunikacji i ograniczenie liczby szczebli decyzyjnych. Dodatkowo zredukowano liczebność „backoffice” do poziomu mniejszego niż 20 osób w firmie, która zatrudnia 2200 pracowników. Jednocześnie jesteśmy zdolni do pełnej kontroli procesów, poszerzania bazy wiedzy spółki oraz utrzymania zdolności do jej dalszego rozwoju. W rezultacie, dzięki systemowi proALPHA możemy lepiej wykorzystać swój potencjał oraz sprawniej zarządzać realizowanymi projektami. Chciałam również podkreślić, że ponieważ system wdrożono metodą proALPHAgoLive!, czas instalacji udało się skrócić z przewidywanych 12 do zaledwie 9 miesięcy - mówi Katarzyna Świątek, Dyrektor Finansowy w Kabel-Technik-Polska.
Metoda proALPHAgoLive!, to nowoczesne rozwiązanie opracowane przez firmę proALPHA. Polega ono na indywidualnym podejściu do klienta i stworzeniu systemu, który będzie idealnie dopasowany do jego potrzeb. Proponowane rozwiązania systemu są na bieżąco konsultowane z jego przyszłymi użytkownikami i uzupełniane o ich prośby oraz sugestię. Dzięki takiemu podejściu, zmniejsza się tworzenie zbędnej dokumentacji, a zwiększa efekty wdrożenia. Ważna cechą metody proALPHAgoLive! jest także możliwość update-u systemu. W efekcie, wraz z rozwojem firmy znika potrzeba zakupy kolejnych jego wersji, wystarczy uzupełnić już istniejący system o brakujące komponenty i rozwiązania.

Źródło: Grupa proALPHA

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top