POL-AQUA wdraża system ERP Comarch CDN XL za 1,2 mln zł

„POL-AQUA” S.A., duży graczy na rynku budownictwa inżynieryjnego, należący do jednej z największych na świecie grup budowlanych ACS, wdraża system ERP – Comarch CDN XL.
Polski sektor budowlany w całym 2010 roku odnotował wzrost na poziomie 0,8 proc. Firmy budowlane prognozują, że w 2011 roku wartość sektora wzrośnie o 3,2 proc. Duże przedsiębiorstwa z tej branży szacują wzrost na poziomie 1,5 proc., a małe i średnie – na poziomie 0,4 proc. W zakresie specjalizacji największy optymizm panuje wśród firm z sektora budownictwa inżynieryjnego. Dane GUS wskazują też na dalszy szybki wzrost produkcji budowlano-montażowej w Polsce. Obecnie firmy z branży budowlanej korzystają z wielu osobnych, niezintegrowanych ze sobą rozwiązań – osobna aplikacja do budżetowania, inna do projektowania, a jeszcze inna do ustalania harmonogramu, rozliczania pracowników etc. W najbliższych latach producenci IT będą integrować wszystkie te obszary na jednej platformie systemowej.

P.R.I. „POL-AQUA” S.A. wykorzystywała system ERP Comarch CDN XL w centrali firmy, przede wszystkim w zakresie księgowości oraz w obszarze kadrowo-płacowym. Celem firmy jest obecnie wdrożenie zaawansowanego systemu, który oprócz dotychczasowych obszarów, obejmie także ewidencję projektów, rozliczanie i budżetowanie na budowach, raportowanie korporacyjne oraz pod kątem Giełdy Papierów Wartościowych, na której spółka obecna jest od 2007 roku.

Spośród rozpatrywanych rozwiązań dostępnych na rynku, najbardziej dostosowaną do potrzeb P.R.I. „POL-AQUA” S.A. ofertę przedstawiła firma Comarch. Projekt, o wartości ponad 1,2 mln zł, rozpoczęła kompleksowa analiza potrzeb przedsiębiorstwa. Zakończenie wdrożenia planowane jest na kwiecień 2012 roku.
To, co dziś decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa, to specjalistyczna wiedza branżowa wsparta przez nowe technologie i innowacje. Jako jedna z pierwszych firm od wielu lat proponujemy rozwiązania IT dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów działających w różnych branżach i sektorach rynku – mówi Arkadiusz Zub, dyrektor sprzedaży ERP.
Dzięki wykorzystaniu Comarch CDN XL w firmie z branży budowlanej następuje integracja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa. W rezultacie obieg informacji staje się jasny i efektywny, pracownicy oszczędzają czas i następuje redukcja kosztów.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. zajmuje się budownictwem inżynieryjnym, ogólnym, ekologicznym, drogowym oraz budową rurociągów przesyłowych. Realizuje kompletne uzbrojenie podziemne oraz roboty drogowe dla obiektów handlowych, osiedli mieszkaniowych oraz centrów logistycznych. Spółka tworzy infrastrukturę terenów pod budowę m.in. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych, telekomunikacyjnych. Wśród realizowanych inwestycji są m.in. budowa odcinka 6 i 7 drogi ekspresowej S8, budowa Trasy Mostu Północnego w Warszawie czy budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top