System ERP SAP BO na farmach wiatrowych

Firmą GEO Renewables S.A wdroży system ERP SAP Business One wraz z modułem kadrowo-płacowym. Wdrożenie przeprowadzi partner firmy SAP - Supremis.
GEO Renewables S.A. (Geo) jest spółką administrującą dla grupy spółek projektowych w ramach grupy kapitałowej GEO Renewables. Kadra Zarządzająca spółki składa się z osób o bogatym doświadczeniu na rynku energetyki. GEO świadczy usługi deweloperskie oraz obsługi administracyjnej, finansowej, controllingowej, prawnej, doradczej i zarządzania personelem dla 10 spółek projektowych. Spółki, które są obsługiwane przez GEO realizują przede wszystkim projekty parków wiatrowych od fazy deweloperskiej poprzez ich budowę, uruchomienie i eksploatację.

Całość operacji bankowych w grupie kapitałowej zostanie wzmocniona i zautomatyzowana przez moduł home banking dla SAP Business One. System ERP SAP Business One jest wyposażony w wiele prostych w użytku narzędzi wspomagających raportowanie i controlling m.in. XL Reports. Narzędzie XL Reporter pozwala na tworzenie raportów bez wiedzy informatycznej, zapisanie ich w systemie, a także eksport do środowiska Excel.

Bieżąca praca na systemie ułatwi wykonywanie codziennych obowiązków, zredukuje ilość błędów a także pozwoli na spójne raportowanie.

Docelowo rozważane jest również wdrożenie platformy Business Intelligence, pozwalającej na budowę złożonych analiz, tworzenie symulacji.
Plany rozwojowe Przedsiębiorstwa spowodowały, że niezbędne stało się wdrożenie profesjonalnego systemu System ERP SAP Business One, który zastąpił obecnie używany system SAGE Symfonia. Projekt został powierzony firmie SUPREMIS, która trafnie określiła i sprecyzowała oczekiwania spółki. Postanowiliśmy zmienić poprzedni system na taki, który będzie spełniał nasze wymogi i potrzeby w zakresie księgowości, bankowości, controllingu i HR w obecnej chwili, a także przyszłości - powiedziała Pani Renata Król-Głowacka- Główny Księgowy/ Dyrektor Finansowy.
Firma SUPREMIS planuje zakończenie wdrożenia do końca sierpnia 2011.

Źródło: SUPREMIS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top