System ERP dla ratowania i ochrony zabytków

Integer S.A., przedsiębiorstwo budowlano-konserwatorskie specjalizujące się w odbudowie i renowacji zabytków, wybrało system ERP Comarch CDN XL. Wdrożenie systemu prowadzi Złoty Partner Comarch – firma OMEGA Systems Sp. z o.o. z Wrocławia.
Głównym celem wdrożenia nowego systemu informatycznego jest poprawa procesu obiegu informacji w przedsiębiorstwie, dzięki której Zarząd spółki będzie mógł szybko podejmować trafne decyzje poparte aktualnymi danymi na temat stanu firmy. Zastosowanie Comarch CDN XL umożliwi tworzenia bieżących raportów i zestawień , a zawarta w systemie możliwość budżetowania ułatwi proces bieżącej kontroli realizacji planów i inwestycji. Wdrożenie Comarch CDN XL przyczyni się również do zmniejszania kosztów działalności Integer.
Istotnym argumentem przemawiającym za wyborem Comarch CDN XL jest fakt, że producentem rozwiązania jest duża polska firma, która daje nam gwarancję ciągłego rozwoju oprogramowania oraz dostosowywania go zawsze na czas do bieżących przepisów prawnych. Znaczącą rolę w wyborze systemu odegrały również niskie koszty związane z jego obsługą po zakończeniu wdrożenia – mówi Jerzy Ludwin, przewodniczący Rady Nadzorczej w Integer S.A.
Niewątpliwie jednym z najważniejszych powodów, dla których został wybrany Comarch CDN XL, była możliwości wykorzystania systemu we wszystkich obszarach działalności firmy Integer. Wdrożone zostaną następujące funkcjonalności Comarch CDN XL: Administracja, Księgowość, Środki Trwałe, Kadry i Płace, Projekty, Zamówienia, Sprzedaż, Business Intelligence oraz Budżetowanie.
Doświadczenie naszej firmy we wdrażaniu Comarch CDN XL w branży budowlanej pozwoli nam dostosować system do specyficznych potrzeb klienta. Wiedza, kompleksowość i rzetelność świadczonych przez OMEGA Systems usług gwarantuje zakończenie inwestycji sukcesem – podkreśla Artur Haratyk, kierownik Działu Sprzedaży w OMEGA Systems Sp. z o.o.
Integer S.A. działa w branży budowlano-konserwatorskiej od 1988 roku. Najbardziej prestiżowymi realizacjami z ubiegłego roku były remonty Krakowskich Sukiennic oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Obok konserwacji zabytków architektury, firma wykonuje specjalistyczne konserwacje technologiczne: malarskie, kamieniarskie, sztukatorskie, ceramiczne i meblarskie. Integer oferuje pełen zakres usług budowlanych, począwszy od ekspertyz projektowych, wstępnych wycen, kosztorysów, projektów wykonawczych po realizację każdego projektu.

Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top