XPLUS wdroży system ERP w Grupie INTOP

XPLUS SA podpisał umowę i wdroży system ERP Microsoft Dynamics AX dla Grupy INTOP.
Microsoft Dynamics AX w wersji dedykowanej firmom budowlanym doskonale wpisuje się w potrzeby spółek należących do Grupy INTOP. Działające jako niezależne podmioty spółki mogą na bieżąco śledzić kluczowe informacje o swoim biznesie a zarazem porównywać te dane w odniesieniu do innych spółek lub konsolidować z niespotykaną dotąd łatwością.

Wybrany system ERP Microsoft Dynamics AX 2009 w wersji dedykowanej dla firm realizujących projekty zapewnia:
  • Pełną obsługę procesu budowlanego od przygotowania oferty przez realizację do rozliczenia i serwisowania.
  • Pulpity managerskie rozdzielające dostęp do kluczowych informacji zarządczych (zaawansowanie procesu składania ofert, przepływy pieniężne na projekcie, zaawansowanie robót w toku, zmienność harmonogramu, zmienność marży itp.) w zależności od stanowiska pracownika.
  • Elektroniczny obieg dokumentów dający możliwość definiowania dowolnych ścieżek obiegu dokumentów (np. zatwierdzenia, dekretacji faktury zakupu) oraz udostępniający pełne archiwum dokumentów finansowych oraz projektowych, nawet na budowach.
  • Zaawansowane budżetowanie i rozliczanie maszyn, ludzi, sprzętu pozwalające nie tylko na planowanie zasobów, lecz także na automatyzację procesu rozliczenia kosztu maszyn, ludzi sprzętu na poszczególnych budowach.
  • Moduł współpracy B2B zapewniający wygodny przepływ informacji pomiędzy spółkami należącymi do grupy jak również dostawcami i podwykonawcami.
Wdrożony system ERP ma wpłynąć zarówno na automatyzacje procesów biznesowych, jak i (w bliskiej przyszłości) na optymalizację działalności prowadzącą do zmniejszenia kosztów operacyjnych i zwiększenia osiąganej marży.

Uruchomienie systemu planowane jest na I kwartał 2011.

Źródło: www.xplus.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top