Impuls w kopalni węgla brunatnego

BPSC - systemy ERP, MRP, ERP, zarządzanie zasobami ludzkimiKopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” to kolejna spółka powiązana z Grupą Fasing, której funkcjonowanie wspiera system ERP Impuls 5. Korzyści z wprowadzenia nowego rozwiązania to przede wszystkim zdalny dostęp do zintegrowanych danych, pełna kontrola nad procesem „wydobycie – sprzedaż” oraz uporządkowanie sfery kosztowej.
Rozwiązanie BPSC zastąpiło konkurencyjne oprogramowanie, które do tej pory obejmowało jedynie niektóre obszary działalności spółki. Dziś zarządzanie przedsiębiorstwem wspierają funkcjonalności systemu ERP Impuls 5 dedykowane zagadnieniom finansowo – księgowym, kadrowo – płacowym, środków trwałych, gospodarki materiałowej czy produkcji. Ze względu na specyfikę przedsiębiorstwa funkcjonalność produkcyjna oparta została przede wszystkim na analizie kosztów zużycia maszyn oraz tych wynikających z kart pracy tworzących ogólny koszt wydobycia.
Na rozwiązanie w sferze produkcji składają się z jednej strony zlecenia produkcyjne, z drugiej raportowanie wydobycia w momencie sprzedaży surowca. Integracja tych danych pozwala określić koszt roboczogodziny dla poszczególnych maszyn – wyjaśnia Tomasz Stawicki, Główny Informatyk G.K. FASING S.A., odpowiedzialny za wdrożenie w Kopalni „Sieniawa”.
Surowiec pozyskiwany w miejscu wydobycia trafia na oddalone o kilkaset metrów składowiska, gdzie oferowany jest nabywcom. Zarządzanie sprzedażą, prowadzone w innym miejscu niż wydobycie, wspierane jest przez zastosowanie technologii Citrix. Dzięki temu informacje o wielkości produkcji, sprzedaży czy kartach pracy dostępne są na bieżąco. Zdalny dostęp do aktualnej informacji uznany został za jedną z największych korzyści wdrożenia - zarząd może z dowolnego miejsca (w kraju i na świecie) kontrolować działalność firmy.

Z systemu korzystać będzie 15 użytkowników. Rozwiązanie to funkcjonuje w ramach wielofirmowości, częściowo zintegrowane z systemem Impuls 5 obsługującym Grupę Fasing. Wersja systemu dostosowana jest do potrzeb spółek zajmujących się wydobyciem.
W przemyśle wydobywczym wyjątkowo trudne jest rozliczanie produkcji – nie można z góry założyć ilości czy jakości wydobytego surowca. Dlatego od systemów informatycznych wymaga się tu sporej elastyczności. Zastosowanie typowego modułu MRP podlega w takich przypadkach istotnej redefinicji. Muszę przyznać, że nasze podejście sprawdza się w stale rosnącej liczbie przedsiębiorstw wydobywczych, które zdecydowały się na pozyskanie systemu Impuls 5 – mówi Jarosław Staroń, Manager ds. kontraktów, BPSC SA
Odrodzone po kilku latach przedsiębiorstwo wydobywcze, pod nazwą Kopalnia Węgla Brunatnego SIENIAWA Sp. z o.o., rozpoczęło prace eksploatacyjne w październiku 2002 roku.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top