BEFADO z systemem ERP firmy REKORD

Z początkiem roku 2010 protokolarnie potwierdzono zakończenie pierwszego, kluczowego etapu wdrożenia systemów finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi i logistyczno-handlowymi systemu ERP firmy REKORD.
Firma BZO "Befado" od wielu lat funkcjonuje jako wiodący producent obuwia domowego i jest rozpoznawalną marką na rynku polskim i europejskim.Odbiorcami produktów są sklepy i sieci dystrybucyjne znanych firm w Polsce i w Europie Zachodniej. Obecnie firma zatrudnia ponad 300 pracowników.

Dzięki zaangażowaniu kluczowych pracowników firmy udało się z sukcesem zrealizować większość celów zaplanowanych w założeniach przedwdrożeniowym.

Jednym z kluczowych efektów niniejszego wdrożenia jest usprawnienie gromadzenia informacji o zamówieniach handlowych w podstawowym kanale dystrybucji, opartym na pracy przedstawicieli terenowych (m.in. system gromadzenia zamówień z wykorzystaniem technologii bazującej na komunikacji HTTP). Dokonano optymalizacji systemu magazynowego w zakresie ewidencji surowców, półwyrobów i wyrobu gotowego, przygotowując obrót pod integrację z systemem produkcyjnym. Wdrożono i przystosowano do specyfiki firmy system technicznego przygotowania produkcji z największym naciskiem na wszechstronne możliwości kalkulacji kosztowej wyrobu gotowego. Firma uzyskała szerokie możliwości w zakresie analiz marketingowych i handlowych, dzięki czemu zwiększyła się szybkość reakcji na trendy panujące na rynku, co w tej branży jest rzeczą egzystencjalną.

W przyszłości firma ma zamiar realizować projekt integracji obrotu magazynowego z systemem lokalizacji w magazynie wysokiego składowania.

Niezależnie i równolegle są obecnie prowadzone prace w zakresie uruchomienia pełnego systemu zleceń produkcyjnych z elementami MRP, umożliwiający pełne rozliczenie kosztów z uwzględnieniem specyficznego układu normowania nakładów materiałowych.

Źródło: www.rekord.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top