Centrum Klima wybrała dostawcę systemu ERP

 Centrum Klima – lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce – planuje w ramach rozbudowy zaplecza teleinformatycznego wdrożenie nowoczesnego systemu ERP. Za realizację inwestycji odpowiedzialna będzie firma BPSC SA. Oprogramowanie usprawni i zintegruje procesy zarządzania w przedsiębiorstwie.

Program Impuls 5 wspomaga zarządzanie finansami, personelem, dystrybucją transportem, produkcją, relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów. System zapewnia kompleksowy dostęp do aktualnej informacji niezbędnej do optymalnego kierowania przedsiębiorstwem. Centrum Klima szacuje, że całość inwestycji – system ERP oraz wymiana sprzętu komputerowego – zamknie się kwotą około 1,5 mln zł.

Najnowsze rozwiązania technologiczne zostaną uruchomione na przełomie 2009 i 2010 roku w centrum magazynowo-logistycznym w Piastowie. Firma planuje również wdrożenie systemu wspomagającego proces dystrybucji asortymentu w nowym kompleksie w Wieruchowie.

Priorytetem Centrum Klima jest konsekwentne inwestowanie w nowoczesne technologie, które zapewniają dynamiczny rozwój firmy oraz wzrost konkurencyjności w branży. Jesteśmy przekonani, że po wdrożeniu oprogramowania zwiększymy nadzór nad kompleksową realizacją zleceń. Weryfikacja cyklu dostaw na każdym jego etapie skróci terminy zamówień, przez co wpłynie na jeszcze wyższą jakość obsługi oraz optymalizację zarządzania magazynem. Stale zwiększające się zapotrzebowanie na oferowane przez nas produkty wymaga nieustannego doskonalenia procesów logistycznych. Wierzymy, że funkcjonalność nowego systemu usprawni współpracę z naszymi Klientami” – mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

Centrum Klima zajmuje się produkcją oraz dystrybucją elementów wykorzystywanych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Asortyment spółki stosowany jest przy budowie nowych obiektów lub podnoszeniu standardu obiektów już istniejących. Działalność firmy zaliczana jest do branży HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning), która jest częścią sektora budowlanego.

Produkty oferowane przez spółkę dostępne są – poza rynkiem polskim – w takich krajach Unii Europejskiej, jak: Belgia, Czechy, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Wielka Brytania i Włochy. Ponadto, firma współpracuje z klientami z Izraela, Mołdawii, Macedonii i Ukrainy.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top