Elektra Sp z o.o. wdroży system ERP w ZTB Bodaczów

Elektra, spółka zależna OPTeam SA - dostawcy i integratora systemów kart elektronicznych, podpisała umowę na dostawę i wdrożenie systemu ERP Zakładach Tłuszczowych w Bodaczowie. Wdrożenie będzie realizowane w Polsce oraz w spółkach zależnych ZTB na Ukrainie i Słowacji. System obejmie wszystkie obszary działalności firmy.


ZTB Bodaczów to jeden z największych w kraju producentów tłuszczów roślinnych oraz poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. Potencjał przetwórczy Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie wynosi 120 tysięcy ton nasion oleistych rocznie. Firma jest w trakcie realizacji inwestycji, która pozwoli na osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie 500 tysięcy ton przerobu rzepaku rocznie.

Kontrakt obejmuje dostawę licencji systemu ERP CDN_XL firmy Comarch, licencji SQL, wdrożenie systemu, a także przygotowanie dedykowanego rozwiązania SKUP, autorskiego rozwiązania dostawcy dla prowadzenia skupu produktów rolnych i kontraktacji w centrali oraz w terenie. Celem projektu jest usprawnienie procesów biznesowych w firmie, szczególnie w zakresie logistyki, oraz wynikające z tego obniżenie kosztów działalności.

Zależało nam na podjęciu współpracy z dostawcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu projektów o dużej skali. Kompleksowa oferta spółki Elektra, zapewniająca wdrożenie systemu w naszym zakładzie w Polsce, ale również w spółkach zależnych na Ukrainie i Słowacji, najlepiej spełniła nasze oczekiwania. – mówi Krzysztof Felker, v-ce prezes Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie.

Wartość kontraktu to ponad 1 mln zł. W ramach wdrożenia zostanie przeprowadzona integracja CDN_XL z systemem kadrowo-płacowym wykorzystywanym przez ZTB. Start produktywny systemu przewidziany jest na połowę roku 2009.

Źródło: www.opteam.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top