System ERP Impulsem dla Autostrad

 Grupa kapitałowa Stalexport Autostrady SA specjalizująca się w budowie i zarządzaniu autostradami zdecydowała się na równoczesne wdrożenie jednego rozwiązania informatycznego w pięciu swoich spółkach. Jest to zintegrowany system zarządzania klasy ERP – Impuls 5 autorstwa BPSC.


Decyzja jest wynikiem kilkuletnich doświadczeń jednego z podmiotów Grupy korzystającego już z tego systemu. Głównym celem kompleksowego wdrożenia jest ujednolicenie informacji w skali całej Grupy.
System Impuls 5 będzie wykorzystywany przez następujące spółki:

  • Stalexport Autostrada Małopolska SA,
  • Stalexport Transroute Autostrada SA
  • Stalexport Autostrada Dolnośląska SA,
  • Autostrada Mazowsze SA, -
  • oraz przez Stalexport Autostrady SA - większościowego udziałowca tych podmiotów.

Spółki korzystać będą z systemu w obszarach finansów, księgowości, kosztów, środków trwałych, jak również kadr i płac. W dwu podmiotach oprogramowanie wspomagać będzie również zagadnienia budżetowania. Impuls 5, obejmując swymi funkcjonalnościami 5 podmiotów specjalizujących się w różnych rodzajach działalności drogowej – od budowy, przez remonty, po zarządzanie i pobieranie opłat – stanie się platformą konsolidującą informacje płynące z poszczególnych Spółek.

Decyzja o wdrożeniu systemu Impuls 5 to efekt wieloletnich, dobrych doświadczeń jednej z naszych spółek, Stalexport Transroute Autostrada SA - mówi Mieczysław Skołożyński, Wiceprezes Stalexport Autostrady SA

Wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP we wszystkich podmiotach Grupy ma służyć naszemu dynamicznemu rozwojowi. Poszukujemy najlepszych rozwiązań, by podnosić efektywność działalności – dodaje prezes Mieczysław Skołożyński.

System rozpocznie funkcjonowanie w styczniu 2009 roku.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top