Polnord SA postawił na systemy Asseco

POLNORD S.A., wiodący przedstawiciel branży deweloperskiej i spółka notowana na GPW w WIG 20, zdecydował się na wdrożenie systemu ERP SOFTLAB SQL firmy Asseco Business Solutions. Po zakończeniu trwającego obecnie pierwszego etapu wdrożenia, planowane są kolejne projekty.


Asseco Business Solutions zakończyło już wdrożenie podstawowych funkcjonalności systemu ERP SOFTLAB SQL w zakresie finansów i rachunkowości, obecnie realizowana jest implementacja modułu controllingu. Wprowadzenie jednej centralnej bazy danych usprawniło pracę oraz pozwoliło na automatyzację wielu czynności w zakresie bieżącej obsługi finansowo-księgowej i raportowania finansowego. W ten sposób zintegrowany system zapewnił spójność oraz wiarygodność wprowadzanych informacji. Zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentów pozwoliło na lepszą kontrolę nad dokumentacją w rozbudowanej strukturze firmy.

Wdrożone w POLNORD S.A. mechanizmy i rozwiązania, takie jak moduł zarządzania pożyczkami i leasingiem czy integracja z systemem bankowym, pomogły usprawnić pracę, zapewniając jednocześnie pełną dostępność do danych finansowych dla celów zarządczych.

Źródło: www.assocobs.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top