Oldcastle z systemem ERP Lawsona

Lawson Software poinformował, że firma Oldcastle, Inc. pozyskała licencje na pakiety aplikacji Lawson M3 Zarządzanie finansami (Enterprise Financial Management), Lawson M3 Produkcja (Manufacturing Operations) oraz Lawson M3 Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management). Dostawca produktów i materiałów budowlanych będzie korzystał z powyższych rozwiązań, aby zintegrować systemy zarządzania finansami, łańcuchem dostaw, produkcją i dystrybucją. Celem inwestycji jest poprawa przejrzystości procesów zachodzących w ramach całego przedsiębiorstwa, a także zwiększenie skalowalności, które pozwolą na lepsze dopasowanie do planów rozwojowych firmy.


Oldcastle, Inc. stanowi północnoamerykański oddział CRH plc i jest największym producentem materiałów budowlanych w Ameryce Północnej. W skład Oldcastle wchodzi 1700 obiektów w 50 stanach USA i 4 prowincjach Kanady. Firma zatrudnia 50 tysięcy pracowników. Wdrożenie Lawsona dotyczy Architectural Products Group (APG – dział Oldcastle specjalizujący się w produktach architektonicznych). Z systemu będzie korzystać 2200 użytkowników w 230 lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.

– Nasza firma stale się rozwija i powiększa, dlatego potrzebujemy zintegrowanych pakietów aplikacji, które nie tylko umożliwią nam dalszy wzrost, ale także będą się w stanie dostosować się do nowych warunków – stwierdził Frank Murtagh, dyrektor ds. IT w Oldcastle APG. – Rozwiązania Lawsona zaprojektowano z myślą o poprawie efektywności i dokładności naszych operacji biznesowych. To powinno pozwolić nam na podejmowanie decyzji na podstawie precyzyjniejszych informacji na temat całego przedsiębiorstwa – dodał Frank Murtagh.

W przeszłości APG pracował na rozproszonych, przestarzałych systemach, którym brakowało integralności niezbędnej do wspierania sześciu odrębnych segmentów produktowych. Pracownicy spędzali niepotrzebnie część czasu pracy na przesyłanie danych pomiędzy oddziałami firmy, przez co kierownicy i menadżerowie nie mieli łatwego dostępu do kluczowych informacji. Stare systemy nie były odpowiednio skalowalne, nie oferowały również funkcjonalności związanych ze sprzedażą, które pozwoliłyby na wdrożenie planów rozwoju i nadążanie za zmieniającymi się potrzebami biznesowymi grupy APG. O wyborze rozwiązań z serii Lawson M3 zdecydowały ostatecznie następujące kryteria:

  • Duża funkcjonalność w zintegrowanych modułach aplikacji, która spełniła wszystkie oczekiwania APG
  • Niewielka liczba modyfikacji typu “out of the box” (brak konieczności instalowania rozszerzeń, dodatków, poprawek, etc.) i duże doświadczenie dostawcy w branży produkcyjnej i dystrybucyjnej.
  • Skalowalność umożliwiająca APG wspieranie procesów związanych ze wzrostem, zarówno wielkości sprzedaży, jak i liczby użytkowników korzystających z systemu.
  • Praca w środowisku Java i sprawdzona platforma technologiczna System i w połączeniu z bazą danych DB2. • Niższy całkowity koszt posiadania systemu (wdrożenia i użytkowania) w porównaniu do produktów konkurencji.
  • Łatwość użytkowania przez pracowników APG.

Po zakończeniu wdrożenia, zaprojektowany z myślą o konkretnej branży system Lawsona będzie umożliwiał korzystanie ze spersonalizowanego interfejsu użytkownika przez każdego z pracowników APG tak, aby mogli oni mieć dostęp do niezbędnych danych finansowych i możliwość ich udostępniania. Zatrudnione w firmie osoby zyskają także wgląd w informacje dotyczące łańcucha dostaw przy zwiększonej przejrzystości wielu linii produktów. Rozwiązania zostały stworzone w taki sposób, aby współpracowały bezpośrednio z systemem operacji produkcyjnych obecnym w APG. Ma to dać kadrze zarządzającej możliwość dokładniejszego śledzenia wyników sprzedaży i statystyk produkcyjnych. Wszystko po to, by podejmować szybsze decyzje. Ponadto system Lawsona będzie także wyposażony w aplikacje do prognozowania i zaspokajania popytu. Ich celem jest ułatwienie wykorzystania zasobów (także magazynowych) przez całe przedsiębiorstwo. Łańcuch dostaw APG będzie bezpośrednio połączony z systemem operacji biznesowych dokonywanych w firmie, dzięki czemu menedżerowie zyskają pomoc w planowaniu i poprawianiu przepływu materiałów w obrębie swojej organizacji.

APG skorzysta także z systemu Lawsona, który pomaga w zautomatyzowaniu kluczowych elementów związanych z procesem sprzedaży. Usprawnienie polega na dostarczaniu danych dotyczących cen i tworzeniu zamówień. Dzięki temu firma może lepiej wykorzystywać wewnętrzne i zewnętrzne kanały sprzedaży oraz świadczyć lepsze usługi serwisowe dla swoich klientów.

Po udanym wdrożeniu pilotażowym w jednej z fabryk APG, firma Oldcastle planuje implementacje we wszystkich należących do APG zakładach.

– Przedsiębiorstwa muszą reagować i dostosowywać się do potrzeb swoich klientów i dostawców, którzy pojawiają się w procesie produkcji i dystrybucji – powiedział Peter Quinn, wiceprezes Lawson ds. marketingu. – Aplikacje Lawsona dają naszym klientom możliwość wnikliwej obserwacji swoich produktów od początku do końca i szansę na dokonywanie zmian na całej długości ich łańcucha dostaw – dodał Peter Quinn.

Umowę zawarto w drugim kwartale 2008 roku finansowego Lawsona, który zakończył się 30 listopada 2007 roku.

Źródło: www.lawson.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top