7milowy zakończył międzynarodowe wdrożenia systemu ERP

Firmy grupy SCANINTER, specjalizującej się w produkcji urządzeń transportu pionowego dla budownictwa i przemysłu, wdrożyły system ERP firmy SAP w oddziałach w Polsce, Niemczech i Finlandii. Wdrożenia, przeprowadzone metodą SPRINT, zrealizowała poznańska spółka 7milowy. Po raz pierwszy polskie rozwiązanie tego typu zostało wykorzystane w projekcie międzynarodowym.

Grupa SCANINTER zdecydowała się na wdrożenie SAP w 3 spółkach, w oparciu o oferowaną przez 7milowego metodykę wdrożenia SPRINT, zawierającą nsprawdzone praktyki biznesowe i pozwalającą na redukcję kosztów wdrożenia.

Wybraliśmy SPRINT z uwagi na niższe koszty w porównaniu z wdrożeniem klasycznym, ze świadomością, że w przyszłości będziemy mogli inwestować w rozwój systemu o nowe funkcje – mówi Albert Smektalski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Scanclimbera. – Dodatkową decyzją zarządu było prowadzenie prac wdrożeniowych etapowo. Nie chcieliśmy wdrażać zbyt szerokiej funkcjonalności od razu, ale dojść do niej stopniowo na bazie własnych doświadczeń z pracy w systemie.

Projekt był realizowany z udziałem konsultantów 7milowego i BCC. Większość prac i konsultacji odbywała się w języku angielskim. Zespoły wdrożeniowe składały się z polskich i fińskich ekspertów, ponieważ firmie zależało na wprowadzeniu jednolitych standardów zarządczych w całej grupie.

Chodziło nam o integrację środowiska kontrolingowego – wyjaśnia Albert Smektalski. – Zależało nam, aby informacje były ogólnodostępne, w tym samym formacie i w tej samej konfiguracji raportowej.

Prowadzenie projektu wdrożenia systemu SPRINT w środowisku międzynarodowym, to również niemałe wyzwanie od strony zarządzania projektem. W trakcie wdrożenia pojawiło się wiele dodatkowych zadań i spraw otwartych, dotyczących kwestii lokalizacyjnych, np. potrzeba konfiguracji ustawień systemowych w obszarze finansów wynikająca z wymogów prawno-ekonomicznych w krajach objętych wdrożeniem. W wielu obszarach systemu konieczne było wykonanie dodatkowych, zwykle niewystępujących w klasycznym wdrożeniu SPRINT prac. Jednak dzięki zaangażowaniu zespołów projektowych wspieranych przez doświadczonych konsultantów modułowych ostatecznie wszystkie, również te niestandardowe działania projektowe zostały zakończone sukcesem.

Do pierwszych dobrodziejstw z posiadania systemu przedstawiciele Scanclimbera zaliczyli integrację i unifikację procesów zachodzących w grupie: mniej pracy papierkowej, wszystko jest w jednym środowisku, co daje możliwość szybszego i sprawniejszego przetwarzania oraz konsolidowania informacji. Jako inną korzyść z systemu Wiceprezes Scanclimbera wymienia oszczędności w obszarze gospodarki materiałowej. Pomimo wzrostu przychodów firmy o 100% w ciągu ostatnich 2 lat, udało się Scanclimberowi utrzymać na niskim poziomie zapas na magazynie. Znacząco zostały zredukowane materiały nierotujace, niechodliwe.

Podsumowując przebieg projektu Albert Smektalski powiedział: ­ Z tego co wiem, to był pierwszy projekt 7milowego prowadzony na skalę międzynarodową. Nieczęsto zdarza się, by polskie rozwiązanie było podstawą do działania firm koncernu w innych krajach. Biorąc pod uwagę specyfikę naszej firmy, stopień złożoności naszych produktów, oraz aspekty międzynarodowe projektu, myślę jest wiele powodów do zadowolenia.

W ciągu niecałego roku od rozpoczęcia wdrożenia, użytkownicy z Polski, Finlandii i Niemiec zaczęli korzystać z SAP w szerokim zakresie funkcjonalnym (ramka).
Źródło: www.7milowy.pl

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top