Bioton wdraża system mySAP ERP

Prokom Software SA i Bioton SA zawarły umowę na dostawę, wykonanie i wdrożenie systemu mySAP ERP. Realizacja projektu ma na celu kompleksowe wsparcie informatyczne dla całej globalnej struktury firmy. Wdrożenie pozwoli na ujednolicenie procesów w obszarze finansów najpierw w centrali, a potem w całej Grupie Kapitałowej Bioton SA. Podwykonawcą części prac jest globalna firma konsultingowa KPMG pełniąca w projekcie funkcję doradcy biznesowego.

Umowa obejmuje wykonanie szeregu prac, w tym opracowanie koncepcji biznesowej, dostawę licencji SAP oraz kompletnej infrastruktury IBM (baza danych DB2). Przewiduje także integrację z funkcjonującym w Biotonie oprogramowaniem przy użyciu technologii SAP NetWeaver. Realizacja całości prac odbędzie się w czasie 16miesięcy. Łączna wartość umowy wynosi ponad 8,5 mln zł netto.

 

"Realizacja projektu jest działaniem niezbędnym w kontekście bardzo dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej Bioton, zarówno w kraju jak i zagranicą. Kompleksowe wsparcie informatyczne dla całej globalnej struktury firmy umożliwi wprowadzenie jednorodnych zasad realizacji procesów biznesowych i standardów sprawozdawczości, co w efekcie podniesie jakość zarządzania i da bazę dla utrzymania tempa rozwoju. Sięgnęliśmy po najlepsze praktyki stosowane w branży farmaceutycznej na świecie, zweryfikowane technologie i sprawdzonych dostawców" - powiedział Piotr Wielesik Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. finansowych Bioton SA.

Źródło: www.tf.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top