Firma IDS Scheer Polska zakończyła wdrożenie systemu ERP w Hydrobudowie 9

Poznańska Hydrobudowa 9 – spółka specjalizująca się w skomplikowanych pracach inżynierskich z  zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz robót drogowych i mostowych – postawiła system ERP  mySAP Business Suite. Jedno z najbardziej obszernych wdrożeń tego systemu w Polsce przeprowadziła firma IDS Scheer Polska we współpracy z OST Serwis z Kielc.

Wdrożenie w Hydrobudowie 9 (HB9) objęło niemal wszystkie moduły systemu mySAP: finansowy (FI), kontrolingowy (CO), gospodarki materiałowej (MM), sprzedaży i dystrybucji (SD), środków trwałych (FIAA) i kadrowo-płacowy (HR) oraz PowerProject Teamplan. Z systemu korzysta około 140 użytkowników. - Chcieliśmy tak zreorganizować firmę, by wykorzystać możliwości, jakie otworzyło przed naszą branżą wejście do Unii Europejskiej oraz jeszcze lepiej radzić sobie z konkurencją silnych, międzynarodowych koncernów. Nie bez znaczenia była też wizja debiutu na GPW, – do którego chcieliśmy się dobrze przygotować. Sposobem na osiągnięcie tychże celów było uzyskanie pełnej przejrzystośćci kosztów i przychodów nie tylko w ujęciu historycznym, ale przede wszystkim planistycznym. Uznaliśmy, że lepiej wykonać skok na głęboką wodę i zdecydowaliśmy się na tak duży zakres wdrożenia licząc, że dobrze opracowana koncepcja i renomowany system zintegrowany to przepis na usprawnienie funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa.. Nie pomyliliśmy się – wdrożenie pomogło nam  „ustawić” firmę. A kompleksowe podejście połączone z dużą determinacją i zaangażowaniem zarządu, liderów oraz użytkowników końcowych sprawiło, że nie utrwaliliśmy niedoskonałości organizacyjnych, które być może przetrwałyby w przypadku wdrożenia metodą krokową. Do tej pory brak sformalizowania wielu czynności sprawiał, że czasem trudno było dojść, jakie są faktycznyche przyczyny przekroczenia kosztów czy terminów . Teraz takie rzeczy nie mogą się zdarzyć – wszystko przechodzi przez system, a precyzyjnie określone zakresy obowiązków i odpowiedzialności oraz świadomość tego, że wszelkie działania są w tymże systemie zarejestrowane sprawiają, że każdy z uczestników procesu dokłada starań, by terminowo i rzetelnie realizować powierzone mu czynności.  – mówi Filip Stankowski, szef projektu wdrożeniowego w HB9.

Procedura wyboru dostawcy była rozbudowana, zwyciężyła oferta firmy IDS Scheer Polska, która zaoferowała tradycyjne rozwiązanie firmy SAP w połączeniu z rozwiązaniem planistyczno- monitoringowym - PowerProject Teamplan. Podstawowym wyzwaniem przy realizacji projektu była więc integracja rozwiązania mySAP z tym systemem zarządzania projektami, wdrażanym przez kielecką firmę OST Serwis. IDS Scheer Polska już niejednokrotnie współpracowała przy wdrożeniach z firmą OST Serwis, tworzyła także konsorcjum. Każdy projekt jest jednak inny, bo - w przeciwieństwie do systemów księgowych czy magazynowych - procedury związane z prowadzeniem budowy nie są ustandaryzowane i za każdym razem trzeba tworzyć nowy system pod potrzeby klienta. - Koncepcja rozwiązania rodziła się płynnie w trakcie realizacji. Teamplan koncentruje się głównie na sferze  zarządzania projektem – na podstawie planów realizacji przedsięwzięć można, porównując wartości wykonane, uzyskać informacje o trendach pojawiających się w trakcie realizacji. Ma również możliwość pracy off-line w zakresie raportowania zdarzeń, zachodzących na budowie. Na placach budów dostęp do łączy jest utrudniony, chodziło więc o rozwiązanie, które pozwalało by pracować niezależnie od dostępu do łączy w trybie np. cotygodniowej wymiany danych – mówi Jacek Wójcik z firmy OST Serwis, która współpracowała z IDS Scheer podczas wdrożenia.

Rozległość wdrożenia rzutowała oczywiście na stopień komplikacji: Wdrożenie systemu Teamplan objęło aż 80 stanowisk. Trzeba było też pokonać niebanalne kwestie logistyczne, związane ze szkoleniami rozproszonych użytkowników. Wysiłek się jednak opłacił. – Mamy na bieżąco wszelkie informacje dotyczące kontraktu budowlanego – stopień zaawansowania prac, związane z tym koszty i spodziewane przychody, ewentualne przekroczenia kosztów i ich przyczyny (pogoda, terminy, organizacja). A z każdym kolejnym miesiącem funkcjonowania systemu dysponujemy pełniejszą wiedzą zarówno na temat błędów i niedopatrzeń, które popełniliśmy na etapie ofertowania, jak i na temat innowacyjnych rozwiązań zastosowanych przez kierownictwo budów. Wiedzę tę wykorzystujemy przy przygotowaniu i realizacji nowych kontraktów – znacznie zmniejszając koszt opracowania precyzyjnej oferty. Jesteśmy z wdrożenia bardzo zadowoleni, szacujemy, że inwestycja szybko się zwróci – cieszy się Filip Stankowski.

Zdaniem Waldemara Kaduka, kierownika projektu w IDS Scheer Polska zadowolenie klienta z wdrożenia jest po części pochodną właściwego zamodelowania procesów podczas analizy przedwdrożeniowej, wykonanej narzędziami ARIS. Firma IDS Scheer w dalszym ciągu współpracuje z HB9 w rozwoju wdrożonego rozwiązania.

Źródło: IDS Scheer

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top