loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
18 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 46 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

oracle 120Aby pomóc organizacjom w spełnianiu rosnących oczekiwań kandydatów i pracowników, firma Oracle wprowadziła innowacje wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz inne dodatki do chmury Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud. Najnowsze dodatki pomagają działom kadr przekształcić procesy kadrowe i procesy zarządzania kompetencjami, tak aby szybciej budować silniejsze zespoły oraz zmniejszyć rotację pracowników i zapewnić im lepsze doświadczenia.

 
 REKLAMA 
 SNT 
 
Szybko ewoluujące wymagania dzisiejszej gospodarki opartej na kompetencjach sprawiają, że specjaliści ds. kadr muszą przekształcać tradycyjne procesy w celu uzyskania całościowego wglądu w doświadczenia, umiejętności i aspiracje pracowników. Najnowsza wersja Oracle HCM Cloud pozwala spełnić te wymagania dzięki uproszczeniu procesów kadrowych i ulepszeniu obsługi pracowników, tak aby pomóc działom kadrowym sensownie połączyć obowiązki każdego pracownika z ogólnymi celami biznesowymi przedsiębiorstwa.
Wciąż ewoluujące oczekiwania kandydatów i pracowników to jedno z największych wyzwań, którym muszą stawić czoła organizacje. Generuje ono rosnące koszty rekrutacji i coraz większą rotację pracowników — powiedział Chris Leone, wiceprezes Oracle, szef działu rozwoju produktów Oracle HCM Cloud. Oczekiwania te nadal będą się zmieniać tak szybko, że większość przedsiębiorstw nie będzie w stanie za nimi nadążyć. Wymaga to od działów kadr ciągłego dostosowywania się do nowych warunków i wprowadzania innowacji. Poprzez konsekwentne włączanie najnowszych innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji i automatycznego uczenia do chmury Oracle HCM Cloud pomagamy klientom upraszczać skomplikowane procesy i zapewniać pracownikom jak najlepsze doświadczenia.
Oracle HCM Cloud pozwala specjalistom ds. kadr spełniać rosnące wymagania wciąż ewoluującej siły roboczej i środowiska biznesowego poprzez udostępnienie kompleksowej, zaawansowanej platformy obsługującej pracowników w całym cyklu ich pracy. Najnowsze dodatki do oferty Oracle HCM Cloud świadczą o coraz większych staraniach Oracle o to, by praca stała się prostsza, inteligentniejsza i bardziej elastyczna.

Prostsza praca: Sztuczna inteligencja i automatyczne uczenie zapewniają pracownikom prostszą i bardziej intuicyjną obsługę. Nowe funkcje to m.in.:
  • Skalowalne funkcje HR Concierge z asystentami cyfrowymi: Zwiększają zaangażowanie i satysfakcję pracowników, a jednocześnie poprawiają produktywność działu kadr dzięki temu, że pracownicy mogą szybko i łatwo uzyskać odpowiedzi na popularne pytania kadrowe od bota przeszkolonego w zakresie HR.
  • Obsługa dostosowana do urządzeń mobilnych: Wyjątkowy interfejs dostosowany do urządzeń mobilnych zapewnia pracownikom i menedżerom spójne i spersonalizowane doświadczenia niezależnie od lokalizacji (na komputerach biurkowych, tabletach i telefonach komórkowych). Organizacje mogą zarządzać dostępem użytkowników w celu ochrony wrażliwych informacji pracowników — działy kadr mają możliwość ograniczenia dostępu użytkowników do funkcji HCM na podstawie ich lokalizacji.
  • Konfigurowalne listy działań dla procesów związanych z reprezentowanymi pracownikami: Zwiększają produktywność działów kadr poprzez uproszczenie procesów, polityk i procedur za pomocą procesów opartych na regułach, które automatyzują zarządzanie kontraktami dla reprezentowanych pracowników, w tym pracowników należących do związków zawodowych i pracowników objętych układami zbiorowymi.
  • Zintegrowanie rekrutacji z portalem LinkedIn: Nowe integracje z LinkedIn upraszczają poszukiwanie kandydatów, zapewniając rekruterom bezproblemową i wydajną pracę. Nowe integracje obejmują wyszukiwanie automatyczne, wyszukiwanie kandydatów, zalecenia i referencje oraz połączenia z systemami rekruterów.
Inteligentniejsza praca: Zaawansowane narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję pomagają organizacjom w podejmowaniu inteligentniejszych, bardziej strategicznych decyzji biznesowych dzięki zarządzaniu kompetencjami przede wszystkim w oparciu o dane. Nowe funkcje to m.in.:
  • Inteligentne wyszukiwanie najodpowiedniejszych kandydatów: Skrócenie cyklów rekrutacji i zmniejszenie rotacji pracowników; zespoły rekrutacyjne mogą wyjść poza tradycyjne dopasowywanie kandydatów do profili zawodowych i uwzględniać również takie czynniki jak prawdopodobieństwo akceptacji oferty pracy, przewidywana wydajność i oczekiwany czas pracy w firmie.
  • Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem samouczenia z zaawansowanymi mechanizmami HCM Controls: Pomaga zmniejszyć koszty zapewnienia zgodności z przepisami, zapobiegać oszustwom płatniczym i zwiększyć podział obowiązków poprzez wykorzystanie technik automatycznego uczenia do wykrywania anomalii w zakresie dostępu oraz do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony danych.
Bardziej elastyczna praca: Nowe funkcje pomagają pracownikom współpracować ze sobą i rozwijać umiejętności oraz zapewniać pracownikom wyjątkową, spójną kulturę firmy na wszystkich platformach. Są to m.in.:
  • Strategic Workforce Planning (strategiczne planowanie personelu): Proaktywne planowanie i optymalizacja personelu, ocena luk w umiejętnościach, wizualizacja przewidywanego wpływu na liczbę pracowników i koszty oraz tworzenie struktury organizacyjnej pozwalającej reagować na coraz szybsze tempo zmian w biznesie.
  • My Brand (moja marka): Zwiększa zaangażowanie pracowników i pomaga im doskonalić umiejętności oraz budować swoją markę osobistą poprzez usprawnienie współpracy z kolegami i umożliwienie rekomendacji ze strony mentorów.
  • Nowe integracje z portalem LinkedIn: Nowe integracje z portalem LinkedIn pomagają działom kadr zwiększać zaangażowanie i lojalność pracowników poprzez zwiększanie ich umiejętności i wewnętrznej mobilności oraz rozszerzenie możliwości rozwoju kariery.
  • HCM Experience Design Studio: Zwiększa zadowolenie pracowników i produktywność działu kadr, zapewniając pracownikom doświadczenia spójne z kulturą firmy i umożliwiając działom kadr konfigurowanie, personalizację i uproszczenie procesów kadrowych bez pomocy działu informatycznego.
Autor: Patryk Jaworski, ERP-VIEW.PL

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top