Siemens PLM i Autodesk na drodze większej kompatybilności

Firmy Autodesk oraz firma Siemens ogłosiły dzisiaj podpisanie umowy dotyczącej interoperacyjności oprogramowania, dzięki której firmy z branży produkcyjnej będą mogły obniżyć koszty związane z brakiem kompatybilności pomiędzy różnymi rodzajami oprogramowania do wspomagania projektowania produktów oraz uniknąć potencjalnych problemów związanych ze spójnością danych.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Na podstawie wskazanej wyżej umowy, firma Autodesk oraz dział koncernu Siemens zajmujący się tworzeniem oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) podejmą działania mające na celu znaczące podniesienie stopnia interoperacyjności pomiędzy rozwiązaniami softwarowymi oferowanymi przez obie firmy. Zawarta dzisiaj umowa tworzy więź pomiędzy dwiema firmami zajmującymi pozycję liderów w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania (CAD), których wspólnym celem jest optymalizacja procesu udostępniania danych oraz obniżenie kosztów ponoszonych przez organizacje stosujące jednocześnie kilka różnych rozwiązań w obszarze oprogramowania CAD.

Współczesne przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej są pod coraz większą presją, stojąc wobec konieczności coraz szybszego wprowadzania na rynek wysokiej jakości produktów; jednocześnie muszą one także stale podnosić poziom swojej efektywności i obniżać poziom kosztów ponoszonych przez konsumentów. Wiele z tego rodzaju firm wykorzystuje różne rozwiązania w zakresie oprogramowania CAD, pochodzące od różnych producentów. Tego rodzaju środowiska softwarowe, oparte na kilku różnych typach oprogramowania CAD, mogą funkcjonować w ramach kilku działów jednej firmy bądź też być wykorzystywane przez kilku różnych partnerów czy też przez podmioty w ramach danego łańcucha dostaw. Zapewnienie interoperacyjności pomiędzy różnymi programami CAD urosło w związku z powyższym do rangi wymogu o charakterze zasadniczym z punktu widzenia użytkowników oprogramowania wspomagającego prace projektowe i inżynieryjne – wymogu, którego spełnienie stanowi dziś jedno z największych wyzwań dla producentów oprogramowania.

Umowa dotycząca interoperacyjności oprogramowania, której podpisanie zostało w dniu dzisiejszym podane do publicznej wiadomości, ma na celu zmniejszenie zakresu koniecznych działań oraz obniżenie kosztów, jakie zazwyczaj wiążą się z obsługiwaniem środowisk softwarowych, o których mowa powyżej. W szczególności, zapewnienie interoperacyjności pomiędzy produktami oferowanymi przez firmy Siemens i Autodesk w sposób znaczący wpłynie na zwiększenie efektywności pracy w przypadkach, w których dany podmiot stosuje jednocześnie różne programy dostarczone przez obydwie firmy. Na mocy wskazanej wyżej umowy, obydwie spółki zobowiązują się do wzajemnego udostępniania sobie rozwiązań technologicznych w zakresie stosowanych narzędzi, a także do wymiany aplikacji dla użytkowników końcowych, co ma na celu umożliwienie tworzenia i wprowadzania na rynek kompatybilnych ze sobą produktów.
Zapewnienie interoperacyjności stanowi wielkie wyzwanie dla klientów w sektorze produkcyjnym; firma Autodesk dokłada wszelkich starań, aby środowisko tworzone przez nasze platformy technologiczne było coraz bardziej otwarte”, stwierdziła Lisa Campbell, Wiceprezes ds. Strategii Produkcyjnej i Marketingu w firmie Autodesk. „Mamy pełną świadomość faktu, że nasi klienci korzystają z wielu różnych produktów w ramach realizowanych przez siebie działań; zapewnienie im takiego poziomu elastyczności, który pozwoli im na właściwe wykonywanie stojących przed nimi zadań stanowi dla nas zatem najwyższy priorytet.
Brak kompatybilności pomiędzy różnymi systemami CAD to powracający problem, z którym borykają się firmy z sektora produkcyjnego na całym świecie i który może powodować wzrost kosztów wytwarzania wszystkich produktów – od samochodów i samolotów po smartfony czy kije golfowe”, wskazał Dr Stefan Jockusch, Wiceprezes ds. Strategii w firmie Siemens PLM Software. „Firma Siemens przoduje w dziedzinie inicjatyw mających na celu rozwiązanie tego problemu poprzez wprowadzanie na rynek różnego rodzaju otwartych rozwiązań softwarowych w sposób znaczący zwiększających poziom interoperacyjności. Nasza obecna współpraca stanowi kolejny pozytywny i znaczący krok na naszej drodze w stronę większej otwartości i interoperacyjności, prowadzącej nas w stronę celu, jakim jest zmniejszenie kosztów ponoszonych przez firmy produkcyjne na całym świecie poprzez umożliwienie lepszej współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład ich rozbudowanych często struktur.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top