Firma Worldline podpisała umowę na realizację projektu M-Sec, czyli wielowarstwowych technologii zabezpieczeń dla inteligentnych miast. Projekt jest współfinansowany z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 oraz przez Narodowy Instytut Technologii Informacyjnej i Komunikacji (NICT) z Japonii.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
M-Sec to inicjatywa europejska i japońska, której celem jest opracowanie i wdrożenie platformy gwarantującej autentyczność i bezpieczeństwo danych pozyskanych za pośrednictwem podłączonych urządzeń (IoT).
 
Głównym celem projektu M-Sec jest stworzenie innowacyjnej i bezpiecznej platformy poprzez wykorzystanie technologii Blockchain, Big Data, IoT i chmury, które pozwalają na tworzenie aplikacji uwzględniających zdecentralizowane interakcje peer-to-peer między obiektami i ludźmi w kontekście połączonego, inteligentnego miasta.

Rozwój Internet of Things (IoT)

Koncepcja Internet of Things (IoT) została wymyślona 20 lat temu przez Kevina Ashtona. Mimo to, Internet of Things stał się częścią naszej rzeczywistości dopiero w ostatnich latach. Gwałtowny wzrost liczby podłączonych urządzeń już teraz przekracza całkowitą liczbę mieszkańców naszej planety. Według różnych źródeł przewiduje się, że do 2020 r. liczba podłączonych urządzeń przekroczy 30 miliardów, czyli na jedną osobę będą przypadać aż 4 urządzenia.

Bezpieczeństwo IoT oznacza nowe wyzwania

Wzrost liczby podłączonych urządzeń nie tylko otwiera szerokie możliwości w zakresie ilości generowanych danych, lecz także wiąże się z wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem informacji. Informacje gromadzone przez te urządzenia to zachęta do cyberataków. Bezpieczeństwo cyfrowe jest obecnie jednym z najważniejszych globalnych problemów.

M-Sec – bezpieczeństwo w inteligentnych miastach

Głównym założeniem M-Sec jest stworzenie platformy uwzględniającej różne warstwy zabezpieczeń, aby zagwarantować poufność, autentyczność i rzetelność danych wrażliwych na wszystkich etapach przetwarzania oraz zapewnić kompleksowe rozwiązanie. Hipotetycznie, gdyby jedna z warstw zabezpieczeń nieoczekiwanie przestała działać, pozostałe warstwy zabezpieczeń będą w stanie zagwarantować prywatność i integralność danych. Aby tego dokonać, zostanie przeprowadzona analiza potencjalnych zagrożeń dla urządzeń IoT, jak również zaawansowanych modeli technologicznych w zakresie bezpieczeństwa IoT, bezpieczeństwa w chmurze, anonimizacji danych oraz Blockchain w kontekście IoT.

Wyniki zostaną ocenione w sześciu próbnych przypadkach wykorzystania. W tym celu M-Sec uwzględnia dwa miasta: Santander w Hiszpanii i Fujisawa w Japonii. Każde z nich opracowało długoterminowe podejście do zagadnienia inteligentnego miasta.

Celem projektu jest osiągnięcie szeregu wyników, które będą stanowić wartość dodaną dla społeczeństwa:

  1. Solidna i niezawodna infrastruktura umożliwiająca zainteresowanym stronom opracowanie, wdrożenie i obsługę nowych aplikacji IoT dla inteligentnych przedmiotów w miastach.
  2. Otwarty rynek aplikacji IoT, gdzie przedmioty i ludzie mogą wymieniać się wartością.
  3. Zrównoważony ekosystem zainteresowanych stron, ról, narzędzi i infrastruktur, dzięki któremu nowi uczestnicy i inne podmioty mogą tworzyć nowe usługi aplikacyjne i eksperymentować.
  4. Możliwość replikacji modelu M-Sec w każdym innym kraju lub mieście w kontekście inteligentnego miasta.
Projekt rozpoczął się w lipcu i potrwa przez trzy lata z udziałem Komisji Europejskiej, Narodowego Instytutu Technologii Informacyjnej i Komunikacji oraz następujących partnerów: Instytut Komunikacji i Systemów Informacyjnych (Grecja), Komisja ds. Alternatywnych Źródeł Energii i Energii Atomowej (Francja), Sieć F6S (Irlandia), Technologie i Systemy Usług Telematycznych (Hiszpania), Rada Miasta Santander (Hiszpania), Nippon Telegraph and Telephone East Corporation (Japonia), Uniwersytet w Keio (Japonia), Uniwersytet w Jokohamie (Japonia), Narodowy Instytut Technologii Informacyjnej (Japonia), Uniwersytet w Waseda (Japonia) oraz NTT Data Institute of Management Consulting (Japonia).

Jak mówi Vanessa Clemente, europejski koordynator projektu M-Sec:

Połączenie najbardziej zaawansowanych technologii pozwoli nam stworzyć infrastrukturę, która zapewni integralność informacji, a także wiarygodność, co zaowocuje atmosferą wzajemnego zaufania między zainteresowanymi stronami w kontekście inteligentnych miast.

Źródło: Wordlline

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top