Siemens zawarł umowę nabycia spółki Camstar Systems, Inc., jednego ze sprawdzonych liderów rynku dostarczającego przedsiębiorstwom oprogramowanie w zakresie systemów realizacji produkcji (MES).


 
Przejęcie to wzmocni strategię Siemensa w aspekcie cyfryzacji przemysłowych poprzez poszerzenie zakresu jego zintegrowanego rozwoju produktów i rozwiązań w zakresie automatyki produkcyjnej w takich branżach jak elektronika, półprzewodniki i wyroby medyczne. Znaczenie dzisiejszego komunikatu symbolizuje pojawienie się najnowszej oferty dla przedsiębiorstw umożliwiającej im połączenie innowacyjności z prawdziwie zintegrowanym przedsiębiorstwem cyfrowym. Najlepsze w swojej klasie rozwiązania MES spółki Camstar stanowić będą uzupełnienie istniejącej wąsko wyspecjalizowanej oferty branżowej Siemensa. Camstar wejdzie w skład działalności Siemensa związanej z zarządzaniem cyklem życia produktu (PLM). Zamknięcia transakcji oczekuje się w drugiej połowie listopada 2014. Warunki przejęcia nie będą ujawnione.

Portfolio spółki Camstar w zakresie systemów MES dla przedsiębiorstw obejmuje skalowalne, elastyczne i obejmujące całe przedsiębiorstwo rozwiązania dla scentralizowanych lub rozproszonych wielozakładowych środowisk produkcyjnych. Ze strony współczesnego złożonego środowiska rozwoju produktu wąsko wyspecjalizowanych branż produkcyjnych pojawia się silny popyt na rozwiązania typu MES. Portfolio spółki Camstar obejmuje wysoko wydajną analitykę najnowszej generacji pozwalającą na uzyskiwanie wglądu w mechanizmy operacyjne złożonych i globalnych procesów. Przedmiotowa funkcja oparta na potencjale chmury obliczeniowej wykorzystuje najnowszy stan techniki w zakresie technologii typu big data na poziomie mechanizmów operacyjnych i globalnego łańcucha dostaw przedsiębiorstwa.
Dodatek w postaci zespołu i produktów spółki Camstar stanowi dopełnienie szczególnej oferty Siemensa w zakresie wiodących w branży dostaw łączących kompleksową funkcjonalność z wszechstronną wiedzą specjalistyczną niezbędną do obsługi cyfrowych przedsiębiorstw naszych klientów,” powiedział Chuck Grindstaff, prezes i CEO, Siemens PLM Software. „Dodatek w postaci rozwiązań spółki Camstar pozwoli na dalsze przyspieszenie rozwijanej przez nas integracji zarządzania PLM z zarządzaniem operacjami produkcyjnymi (MOM). W ramach zintegrowanego przedsiębiorstwa cyfrowego, umożliwiamy ścisłą współpracę pomiędzy PLM, MOM i automatyką przemysłową, co pozwala klientom na zapewnienie innowacyjności ich wyrobom i procesom w całym łańcuchu wartości. Wyjątkowa wartość spółki Camstar i jej skoncentrowane branżowe podejście stanowią uzupełnienie strategii Siemensa nakierowanej na zarządzanie MOM i będą cennym uzupełnieniem naszej wiodącej marki w zakresie systemów MES, czyli SIMATIC IT.
Camstar zdobył trwałą reputację branżowego standardu w zakresie możliwości i wartości dostaw systemów MES w odniesieniu do takich branż jak wyroby medyczne, półprzewodniki i elektronika - powiedział Scott Toney, CEO, Camstar. Siemens najwyraźniej dostrzega wartość, którą wnosimy do tych segmentów rynku, oraz to, że jesteśmy naturalnym uzupełnieniem dla ich rynkowej strategii. Postrzegamy ten fakt w kategoriach wielkich korzyści dla naszych klientów i jesteśmy otwarci na rozszerzony zakres możliwości wynikający ze stania się częścią Siemensa.
Przejęcie spółki Camstar przez Siemensa jest rozsądnym posunięciem, które dobrze wpisuje się w ich branżową strategię -powiedział Greg Gorbach, wiceprezes, ARC Advisory Group. Dzięki temu, zwiększają swoje możliwości w ważnych segmentach branżowych, uzupełniają swoją ofertę rozwiązań o zaawansowane technologie i specjalistyczną wiedzę, i umożliwiają swoim klientom zapewnienie innowacyjności.
Źródło: SIEMENS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top