Oferta systemów MES  firmy ASTOR wzbogaciła się o nowe rozwiązanie: Wonderware Industry Application for Packaging - wspomagające budowanie aplikacji dedykowanych dla linii pakujących. Nowe rozwiązanie informatyczne, bazujące na rozwiązaniu Wonderware MES z oferty firmy ASTOR, jest przeznaczone do zastosowania w przedsiębiorstwach produkujących żywność i dobra konsumpcyjne oraz wszędzie tam, gdzie odbywają się procesy pakowania.


Wonderware Industry Application for Packaging zapewnia zarządzanie i monitoring procesu w czasie rzeczywistym, a także pomiary wydajności i efektywności linii pakujących. Nowa aplikacja została opracowana z myślą o spełnieniu oczekiwań współczesnych firm produkcyjnych w branży spożywczej, w zakresie zapewnienia surowych norm jakości produktu, wynikających z wymagań prawnych i dotyczących bezpieczeństwa, także tych związanych z ochroną środowiska i odpowiednią gospodarką odpadami. Industry Application for Packaging pomaga w zminimalizowaniu zużycia materiałów i energii, a także we wdrażaniu najlepszych praktyk produkcyjnych.

Wprowadzenie na rynek rozwiązania Industry Application for Packaging jest częścią strategii firmy Wonderware mającej na celu dostarczanie rozwiązań informatycznych zawierających w sobie gotowe szablony aplikacyjne, charakterystyczne dla danej branży. - komentuje Jarosław Gracel, Manager Produktu Wonderware MES w firmie ASTOR. - Jako pierwsze zostało wprowadzone na rynek rozwiązanie Wonderware IndustryPack Water & Wastewater – dedykowane dla branży wodno-kanalizacyjnej. Następnie na rynku pojawiło się rozwiązanie wspomagające zarządzanie infrastrukturą w przedsiębiorstwach – Wonderware Industry Application for Facility Management. Strategia ta ma na celu przyspieszanie procesów wdrożeniowych systemów wspomagających zarządzanie produkcją oraz maksymalizację poziomu zwrotu z inwestycji – ROI – poprzez transfer dobrych praktyk branżowych.

Industry Application for Packaging wykorzystuje możliwości kluczowych produktów Wonderware: Platformy Systemowej, InTouch, Historian oraz Wonderware MES. Ta kombinacja produktów i funkcji daje menedżerom procesów pakowania możliwość łatwego wdrażania dobrych praktyk produkcyjnych i operacyjnych, prowadzących do oszczędności czasu i kosztów produkcji, oraz do poprawienia zdolności decyzyjnych na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa.

Dzięki wykorzystaniu Platformy Systemowej Wonderware, opartej na architekturze ArchestrA, Industry Application for Packaging stanowi doskonałe skalowalne rozwiązanie dla procesów pakowania, które może być stopniowo rozbudowywane – od pojedynczej linii aż do dużego, złożonego systemu produkcyjnego obejmującego kilka fabryk. Elastyczne narzędzia służące do analizy danych i raportowania zdarzeń, alarmów i efektywności procesu produkcyjnego są udostępnianie w ramach portalu raportowego - Wonderware Information Server, będącego częścią Platformy Systemowej Wonderware. Information Server wykorzystuje technologię Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services i zawiera zbiór szablonów raportów, co pozwala na znaczne skrócenie czasu projektowania i zarządzania raportami.

Źródło: ASTOR

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top