Przyszłość SAP w inteligentnych firmach: Perspektywa Capgemini
Systemy SAP od dekad stanowią fundament zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, umożliwiając firmom z różnych sektorów efektywne planowanie jak i rozwój biznesu. W obliczu nieustannie ewoluujących technologii i zmieniających się potrzeb biznesowych, ekosystem SAP dynamicznie się rozwija. Warto trzymać rękę na pulsie i być na bieżącą z tym jakie nowe rozwiązania, które umożliwiają przedsiębiorstwom nie tylko utrzymanie konkurencyjności, ale i pionierskie wykorzystanie innowacji, mają największy potencjał.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Przyszłość inteligentnych przedsiębiorstw oczami ekspertów Capgemini rysuje się jako era zdominowana przez innowacyjne technologie SAP, które nie tylko redefiniują zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, ale również otwierają nowe możliwości dla biznesu w adaptacji do zmieniających się potrzeb rynkowych. Kluczowe fundamenty, SAP S/4HANA czy Business AI, stanowią podstawę dla rozwoju przedsiębiorstw, oferując zaawansowaną analizę danych w czasie rzeczywistym oraz elastyczność niezbędną w dynamicznym środowisku biznesowym.

Ważnym bodźcem do rozwoju zarówno projektów związanych z ekosystemem SAP jak i transformacji cyfrowej biznesu jest ważna zmiana, która wiążę się z zakończeniem wsparcia dla starszych system ERP (SAP ECC) i skupieniu się niemieckiego giganta IT na platformie S/4HANA. Warto także zaznaczyć, że na rynku widać wzmożone zapotrzebowanie na specjalistów, którzy pomogą firmom dokonać przejścia na najnowsze oprogramowanie SAP.

SAP planuje zakończyć wsparcie dla starszych wersji systemów ERP, takich jak SAP ECC, z końcem 2027 roku. Oznacza to, że po tym terminie firmy nie otrzymają już aktualizacji dla swoich systemów ani dodatków oprogramowania, co może prowadzić do obniżenia wydajności i stopniowego przestarzania technologii. Przejście na nowoczesną platformę SAP S/4HANA jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstwa, gdyż umożliwia ono korzystanie z najnowszych innowacji i technologii takich jak przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, zaawansowaną analitykę, blockchain oraz Internet Rzeczy (IoT). SAP i partnerzy oferują wsparcie w migracji, a firmy mają do wyboru różne scenariusze przejścia, które można dostosować do indywidualnych potrzeb, takie jak nowa implementacja (Greenfield), konwersja systemu (Brownfield) lub selektywna migracja danych, aby zapewnić optymalną integrację systemów i przygotować przedsiębiorstwa na przyszłe wyzwania. Co więcej, sporo projektów przejścia na S/4HANA bądź wejścia na tę platformę ma charakter międzynarodowy, co otwiera specjalistom SAP ciekawe możliwości współpracy w różnorodnych środowiskach – zauważa Marcin Maciejczyk, Head of Package Based Services z Capgemini Polska.


Inne opcje rozwoju niż S/4HANA

SAP Cloud Integration i SAP Business Technology Platform (BTP) pełnią natomiast rolę kręgosłupa łączącego rozwiązania SAP w spójny ekosystem, umożliwiając integrację zarówno wewnętrznych narzędzi SAP, jak i aplikacji firm trzecich. Ta integracja jest fundamentem umożliwiającym przedsiębiorstwom rozwój, rozbudowę i zarządzanie aplikacjami w chmurze, odpowiadając na potrzeby cyfrowej transformacji i umożliwiając szybką adaptację do zmieniających się trendów.

W kontekście automatyzacji procesów i analityki predykcyjnej, Business AI otwiera przedsiębiorstwom drzwi do nowych możliwości. Integracja sztucznej inteligencji, w tym narzędzi typu ChatGPT za pośrednictwem SAP BTP, rewolucjonizuje sposób interakcji z systemami ERP, umożliwiając generowanie głębszych analiz i wsparcie decyzji biznesowych na bezprecedensowym poziomie. Jest to strategiczna inwestycja SAP w przyszłość, podkreślająca rolę zrozumienia i wykorzystania danych w czasie rzeczywistym jako kluczowego elementu sukcesu przedsiębiorstw – tłumaczy Marcin Bredschneider, Head of Technology z Capgemini Polska.


Rosnąca popularność platform low-code i no-code zmienia podejście do tworzenia aplikacji biznesowych w ekosystemie SAP. Umożliwiają one użytkownikom biznesowym samodzielne tworzenie aplikacji z mniejszym nakładem technologicznym, jednocześnie zapewniając wsparcie AI w sugestii optymalizacji i automatyzacji procesów. To kierunek, który SAP aktywnie eksploruje, otwierając przed firmami nowe możliwości usprawnienia i przyspieszenia wewnętrznych operacji.

SAP staje się coraz bardziej zielony

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna biznesu są coraz bardziej integralną częścią technologii SAP, z SAP Green Ledger wykorzystującym technologię blockchain jako przykładem dążenia do transparentności i niezmiennego rejestrowania danych środowiskowych. To odzwierciedla zaangażowanie SAP w wspieranie firm w realizacji ich celów zrównoważonego rozwoju, pokazując, że technologia może iść w parze z odpowiedzialnością.

Firmy takie jak Capgemini odgrywają coraz ważniejszą rolę, przyczyniając się do rozwoju biznesu poprzez bycie partnerem i ciaglym doradca dla swoich klientow. Długotrwała współpraca i ekspertyza Capgemini w implementacji rozwiązań SAP stanowią solidne wsparcie dla przedsiębiorstw. Zwlaszcza mocno istotne staje sie wsparcie klientow w adaptacji do zmieniających się realiów rynkowych i srodowiskowych przy dążeniu do osiagniecia maksymalnej wartości biznesowej systemu SAP i systemow zintegrowanych – podkreśla Kinga Tomzik, Head of Consulting z Capgemini Polska.


SAP nieustannie eksploruje nowe technologie, takie jak blockchain, Internet rzeczy (IoT) i zaawansowana analityka danych, adaptując swoje rozwiązania do potrzeb nowoczesnego biznesu. Ta nieustanna innowacja podkreśla dążenie SAP do umożliwienia firmom transformacji w inteligentne, zrównoważone przedsiębiorstwa, gotowe na wyzwania przyszłości. Inicjatywy takie jak Business AI, integracja z narzędziami generatywnej AI, czy zrównoważony rozwój, nie tylko odpowiadają na bieżące potrzeby rynku, ale również wyznaczają kierunki, w które technologia będzie ewoluować, wspierając przedsiębiorstwa w ich transformacji cyfrowej i adaptacji do dynamicznie zmieniającego się świata.

Tak strategiczne podejście do innowacji i partnerstwa z firmami takimi jak Capgemini, pokazuje, że SAP nie tylko śledzi bieżące trendy, ale również aktywnie uczestniczy w kształtowaniu przyszłości technologii zarządzania przedsiębiorstwem. Wizja ta, wspierana przez ekspertów Capgemini, podkreśla nie tylko znaczenie ciągłych innowacji, ale także strategicznego partnerstwa i współpracy, jako kluczowych elementów sukcesu w erze cyfrowej transformacji – podsumowuje Paweł Gaura, Chief S/4 HANA Architect z Capgemini Polska.


Źródło: Capgemini

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top