Sektor metalowy (produkcja stali, dystrybucja, obróbka metalu) dostarcza komponentów oraz wyrobów gotowych dla wielu innych sektorów produkcji m. in. przemysłu maszynowego, spożywczego, motoryzacyjnego, budowlanego czy metalurgicznego. Kondycja finansowa przedsiębiorstw branży metalowej jest zatem bardzo uzależniona od sytuacji ekonomicznej pozostałych branż.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 

Na spotkaniu zorganizowanym przez firmę konsultingową Business Penetration & Consulting (BPC) w katowickim Hotelu Monopol, eksperci omówili trendy związane z informatyzacją firm sektora metalowego. W dyskusji wzięli udział menadżerowie przedsiębiorstw w obszarze IT i produkcji: KZWM Ogniochron, Remak, Kuźnia Polska, Null7/Bumar-Mikulczyce oraz dostawcy zaawansowanych rozwiązań informatycznych: TRAX, ABIS oraz PROXIA POLSKA.

Według danych BPC przedsiębiorstwa branży metalowej systematycznie zwiększają nakłady na maszyny i urządzenia. Dla większości z nich inwestycje te mają strategiczny charakter. Ważną inwestycją są także wydatki na doskonalenie procesów biznesowych w zakresie produkcji i montażu. W obszarze IT przedsiębiorcy poszukują rozwiązań ERP, które posiadają rozbudowane moduły produkcyjne o funkcjonalności systemów MES. Dużym zainteresowaniem przedsiębiorców tej branży cieszy się koncepcja lean manufacturing czyli koncepcja produkcji odchudzonej, która redukuje koszty zbędne i znacznie zwiększa efektywność realizowanych procesów

Na spotkaniu eksperckim stwierdzono m.in. następujące fakty:
  • Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw eksportujących swoje wyroby za granicę jest zdecydowanie lepsza w porównaniu do sytuacji tych firm, które poszukują klientów na rodzimym rynku. W roku 2014 przedsiębiorstwa eksportujące planują wzrost sprzedaży na rynkach zachodnich, co wiąże się z rosnącą liczbą zamówień oraz ożywieniem gospodarczym;
  • Klienci zagraniczni coraz częściej wymuszają na polskich przedsiębiorstwach stosowanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, zwłaszcza w obszarze produkcji. Chcą aby polscy kontrahenci zapewnili wysoką jakość procesów produkcyjnych oraz wyrobów. Tendencje te sprzyjają rozwojowi informatyzacji w Polsce i rozpowszechnianiu się wysokich standardów w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem;
  • Przewiduje się, że sytuacja polskich przedsiębiorstw branży metalowej w roku 2014 może ulec pogorszeniu w stosunku do roku ubiegłego. Wiąże się to z zmniejszeniem ilości zamówień z sektorów powiązanych. Przedsiębiorcy mogą wstrzymywać inwestycje na informatyzację, w obawie przed niepewną sytuację gospodarczą.

Na spotkaniu eksperci poruszyli również kwestię wsparcia inwestycji z funduszy unijnych. Uważają, że rozpoczęcie nowego okresu programowania 2014 – 2020 spowoduje wstrzymanie inwestycji w I połowie 2014 roku. Większość aplikacji zostanie rozpatrzonych pozytywnie dopiero na przełomie 2014/2015, a inwestycje w IT są w dużej mierze realizowane z tych środków.

Na stronie internetowej: http://synergia-it.pl/2013-12-06/katowice/ dostępna jest fotorelacja ze spotkania. Ukażą się także fragmenty wypowiedzi uczestników Debaty Eksperckiej. Wnioski ze spotkania zostaną zredagowane i przekazane przedsiębiorstwom w RAPORCIE branży metalowej, który ukaże się w lutym 2014 roku. Będzie zawierał przegląd systemów, które sprawdziły się w branży metalowej oraz wskazówki merytoryczne dotyczące specyfiki w tym sektorze. Jego premiera przewidziana jest w marcu 2014 roku, na Konferencji branży metalowej. Serdecznie zapraszamy!


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top