W ubiegłym tygodniu w Warszawie zakończyło się Forum SAP organizowane wspólnie przez firmę Altab S.A. - Gold Partnera SAP i Fujitsu Technology Solutions - jednego z renomowanych dostawców hardware`u. W tym roku tematyka przewodnia forum dotyczyła „Skutecznego zarządzania w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 


Sytuację Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozważano pod kątem barier, jakie stoją im na drodze do szybkiego rozwoju i skutecznego zarządzania. Zaproszeni eksperci przedstawili swoje rekomendacje w zakresie pokonywania tych barier. Do głównych problemów MŚP zaliczono brak zintegrowanej informacji, przejawiający się rozproszeniem danych biznesowych.
Sama informacja to jeszcze nie wiedza – mówi Paweł Matejko, Prezes Altab S.A., jeden z zaproszonych ekspertów. – Informacje biznesowe często rozproszone są po różnych bazach danych, dyskach lokalnych i dokumentach papierowych. Dodatkowo wiedza niespisana, którą pracownicy „mają w głowach”, jest trudna do weryfikacji i analizy. Współczesne narzędzia IT pozwalają jednak na stworzenie jednej zintegrowanej bazy danych i korzystanie z dobrodziejstw tej integracji – dodaje.
Pomysłem na pokonanie tej bariery jest więc sięgnięcie po narzędzia IT klasy ERP, pozwalające planować i zarządzać wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa. Eksperci na podstawie analizy SWOT rozważyli „za” i „przeciw” realizacji projektu wdrożeniowego. Zwrócono też uwagę na ogromne znaczenie zdefiniowania celu wdrożenia już na samym jego początku.

Jako przykład zastosowania w firmie systemu ERP uczestnicy spotkania zobaczyli SAP Business One - system SAP dedykowany Małym i Średnim Przedsiębiorstwom. Na przykładzie tego programu pokazano m.in.: funkcję Drug&Relate („Przeciągnij i skojarz”), system alarmów i ostrzeżeń zintegrowany z urządzeniami mobilnymi, integrację z Outlookiem, graficzne mapy relacji (wizualizacja procesów w systemie), interaktywne raporty i kokpity managera.

Zgodnie z popularną koncepcją „paperless office” rozważono również sposoby na minimalizację ilości dokumentów papierowych w firmie. Specjaliści z Altab S.A. (Paweł Matejko) i GreenPost Sp. z o.o. (dr Andrzej Krupa) pokazali w jaki sposób zorganizować swoje e-archiwum wykorzystując aplikację SPUMA, by stanowiło ono integralną część systemu ERP, oraz jak w praktyce i zgodnie z przepisami zorganizować wysyłkę e-faktur sprzedażowych.

Jedną z konkluzji spotkania było stwierdzenie, że do najistotniejszych wyzwań stojących przed współczesnymi managerami należy takie przetwarzanie danych z działalności operacyjnej firmy, które pozwala na efektywne planowanie zasobów i podejmowanie trafnych biznesowo decyzji.
Sytuacja decydentów w firmach o rozproszonej strukturze i niejasno zdefiniowanych procesach jest naprawdę trudna – mówi dr Marian Krupa, wykładowca m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. – Brak dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o kondycji firmy prowadzi do chaotycznego zarządzania i przypadkowych decyzji – dodaje z przekonaniem.
Stąd też jednym z poruszonych podczas forum tematów była technologia „In-Memory Computing”, pozwalająca na przetwarzanie dużej ilości danych transakcyjnych i analitycznych w rekordowo krótkim czasie. Zaprezentowano rozwiązanie SAP HANA dla SAP Business One pozwalającą na wgląd w bardziej szczegółowe analizy operacyjne i raportowanie w czasie rzeczywistym.
B Forum zakończyło się prezentacją rozwiązań hardware`owych dedykowanych SAP HANA. O globalnym partnerstwie SAP i FUJITSU, oraz zaletach dedykowanych serwerów opowiedział Adam Zakrzewski z Fujitsu Technology Solutions.

Spotkanie miało konwencję forum, a więc z definicji zachęcało do wielostronnej interakcji. Zaproszeni goście mieli okazję zadawać pytania, dzielić się spostrzeżeniami i brać udział w dyskusji.

Następne FORUM SAP już za rok.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top