quantum logo 2019Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana narzędziami rzeczywistości rozszerzonej określana jest mianem Pick by Vision.


Kluczowym komponentem Pick by Vision są „inteligentne okulary” wyposażone w wyświetlacz, mikrofon, głośnik, kamerę, GPS i łączność z WLAN. Inteligentne okulary stanowią pomost pomiędzy magazynierem, a informatycznym systemem zarządzającym magazynem WMS (Warehouse Management System). System WMS deleguje zadania poprzez komendy głosowe i dostarcza wizualizacji wspomagających wykonanie zlecenia. Wykonanie operacji potwierdzane jest przez pracownika głosowo. Do skanowania etykiet może posłużyć wbudowana w oprawę okularów kamera.

Obecny poziom techniki powoduje, że metoda Pick by Vision posiada kilka istotnych ograniczeń, powstrzymujących jej upowszechnienie na szeroką skalę. Jak na dzień dzisiejszy przedstawiają się możliwości, zalety i wady Pick by Vision?

Zalety Pick by Vision:
 • Wygoda pracownika – inteligentne okulary są lekkie, ergonomiczne, posługiwanie się nimi nie angażuje rąk użytkownika, a to przekłada się na wysoki komfort pracy.
 • Wysoka elastyczność – Pick by Vision można wprowadzić w każdym magazynie, bez potrzeby ingerowania w jego infrastrukturę (w przeciwieństwie np. do Pick by Light).
 • Szybsze wykonywanie zadań – brak potrzeby obsługiwania terminali skraca czas wykonywania operacji magazynowych. Ograniczenie potrzeby podejmowania decyzji – Pick by Vision prowadzi pracownika „za rękę” przez cały proces zbiórki, ograniczając pole do ewentualnych błędów i nieoptymalnych decyzji.
 • Błyskawiczna konsultacja defektów – jeżeli pracownik zauważy uszkodzenie na produkcie, może natychmiast przesłać zdjęcie do właściwej osoby i skonsultować co zrobić z towarem.
 • Łatwe wdrożenie – wprowadzenie Pick by Vision wymaga krótkiego czasu szkolenia pracowników, ponieważ okulary nie wymagają skomplikowanej obsługi a sama metoda jest intuicyjna. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko rozpocząć pracę. Jest to szczególnie istotne w przypadku pracowników tymczasowych, zatrudnianych w okresie wzmożonego ruchu w magazynie.
 • Symultaniczne przesyłanie informacji – pracownik magazynu może odbierać kilka informacji w tym samym czasie, na przykład te dotyczące trasy i przedmiotu zbiórki.
 • Wielojęzyczność – w Pick by Light nie istnieje problem bariery komunikacyjnej, o ile system magazynowy WMS jest wyposażony w różne wersje językowe.
 • Bardzo wysoka jakość zbiórki – kompletacja realizowana w ramach Pick by Vision powinna niemal wyeliminować ryzyko popełnienia błędu. Prezentowane na wyświetlaczu zdjęcia czy numery seryjne artykułów skutecznie zapobiegają pomyłkom. Przekłada się to na mniejszą ilość zwrotów i eliminację powtarzania czynności.
 • Śledzenie pracy w czasie rzeczywistym – inteligentne okulary pozwalają określić lokalizację pracownika magazynu i śledzić postępy wykonywanych zadań.
 • Bezpieczeństwo zbiórki – wolne ręce i możliwość szybkiego komunikowania zagrożeń podnosi bezpieczeństwo pracowników magazynu. Pick by Vision to również większe bezpieczeństwo dla sprzętu, ponieważ pozwala zrezygnować z terminali mobilnych, które często ulegają uszkodzeniom.
Ograniczenia Pick by Vision:
 • Automatyczna identyfikacja – odczytywanie kodów przy pomocy zainstalowanej w obudowie kamery, nadal nie jest tak szybkie i precyzyjne jak w klasycznych skanerach.
 • Wydajność baterii – nadal nie istnieją baterie tak małe i pojemne, aby zapewnić inteligentnym okularom nieprzerwane działanie przez długi czas. Wymusza to wymianę baterii w trakcie pracy, albo stosowanie dodatkowej baterii zewnętrznej.
 • Rozpoznawanie mowy – inteligentne okulary nie oferują jak dotąd tak dobrych parametrów rozpoznawania mowy jak system z niezależnym mikrofonem. Jest to szczególnie zauważalne w magazynach o wysokim poziomie hałasu.
 • Psychiczne zmęczenie – długotrwała praca w Pick by Vision może powodować większe zmęczenie psychiczne pracowników, wywołane wąskim zakresem wykonywanych czynności i silnym ograniczeniem decyzyjności. Dla części użytkowników, inteligentne okulary stanowią też zbyt daleko idącą ingerencję w prywatność.
 • Interfejs z systemami WMS – odmienne rozwiązania programistyczne i brak ustalonych standardów wśród dostawców inteligentnych okularów, utrudniają ich współpracę z informatycznymi systemami magazynowymi WMS.
 • Koszty – okulary stosowane w Pick by Vision są jeszcze stosunkowo drogie, a ze względów higienicznych powinny być używane indywidualnie.
Proces zbiórki to nie jedyny obszar wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej w magazynie. Z powodzeniem możne ona też wspierać przyjęcie i wydanie towaru, inwentaryzację, czy służby techniczne podczas prac serwisowych. Gdy rozwój techniki pozwoli przezwyciężyć obecne trudności w obrębie AR, należy oczekiwać jej stopniowego upowszechnienia i dalszego rozwoju.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top