Alma Alpinex S.A. to czołowy dystrybutor produktów spożywczych w woj. świętokrzyskim. Firma powstała w 1999 roku w wyniku połączenia największych dystrybutorów województwa świętokrzyskiego: PW "Alma" s.c. i A.H.U. "Alpinex" s.c. Spółka opiera swoją działalność na sprzedaży produktów czołowych producentów żywności i napojów działających na terenie Polski. Firma planując uruchomienie nowoczesnego centrum dystrybucyjnego w Piekoszowie, poszukiwała wydajnego rozwiązania do kompletacji towarów. Wybór padł na „pick by voice” w oparciu o system ibcsVoice firmy IBCS Poland i sprzęt firmy Vocollect.


 
Potrzeba wejścia na wyższy ton

Nowopowstające centrum w Piekoszowie przejęło funkcje dotychczasowych magazynów zlokalizowanych w Kielcach i Zagnańsku. W celu zapewnienia najwyższej wydajności w nowym magazynie firma postanowiła wdrożyć nowoczesne rozwiązania do konfekcjonowania. Audyt przeprowadzony przez firmę IBCS Poland w magazynach Alma Alpinex wykazał, że dotychczasowy system kompletacji, oparty tylko o czytniki kodów kreskowych nie daje gwarancji pełnej obsługi zleceń np. w okresie „szczytów sezonowych” związanych z dystrybucją napojów. Proces kompletacji realizowany był za pomocą terminali wózkowych wyposażonych w czytniki kodów kreskowych, na których uruchamiana jest końcówka aplikacji zarządzającej magazynem.
W praktyce wyglądało to tak, że jeden operator w danym momencie realizował jedno zamówienie, które następnie było obsługiwane przez jednego zbiórkowego. Lista pozycji do pobrania na magazynie była ułożona wg ścieżki kompletacji. Rozwiązanie, mimo iż działało poprawnie to nie dawało gwarancji obsługi wszystkich zleceń w sytuacjach wzmożonego ruchu na magazynie – mówi Rafał Kędzior, Dyrektor ds. Informatyki w Alma Alpinex.
Operator zgłoś się

Rozwiązanie zaproponowane przez IBCS Poland zakłada wykorzystanie systemu głosowego ibcVoice w oparciu o terminale Talkman A500 i A700 firmy Vocollect, współpracujące ze słuchawkami przewodowymi SR-20 i bezprzewodowymi SRX2. Całość sprzężona jest z działającym już systemem WMS.

Pierwszym krokiem jest pobranie przez pracownika zlecenia przydzielonego przez kierownika magazynu. Następnie system głosowy kieruje operatora do odpowiedniej lokalizacji, którą weryfikuje za pomocą cyfry kontrolnej oraz potwierdza pobraną ilość towaru. Cykl jest powtarzany do momentu zakończenia całego zlecenia, a paleta z gotowym towarem ustawiana jest w strefie wydań i oklejana etykietą informującą o zawartości i parametrach odbiorcy.

Wdrożenie było podzielone na dwa etapy. Etap pierwszy (pilotażowy) trwał dwa miesiące i zakładał wykorzystanie dwóch terminali głosowych. Po otrzymaniu pozytywnych rezultatów, liczba urządzeń została zwiększona do dziewięciu, a w ciągu najbliższych miesięcy w centrum dystrybucyjnym w Piekoszowie liczba terminali Talkman zostanie zwiększona do 30-stu.
Alma Alpinex to sprawnie zarządzane przedsiębiorstwo, otwarte na nowe technologie. Z pomocą wdrożenia pilotażowego udało nam się zainteresować Zarząd spółki optymalizacją pracy magazynu poprzez system głosowy. W ramach wstępnego testu przeprowadziliśmy dwie identyczne kompletacje: jedną za pomocą skanera kodów kreskowych wykorzystywanego do tej pory w magazynie oraz drugą za pomocą terminala głosowego z kompletem słuchawek. Czas przeprowadzenia kompletacji z systemem ibcsVoice był krótszy od metody ze skanerem, co więcej magazynier po raz pierwszy miał styczność z systemem głosowym i tak dobry rezultat udało mu się osiągnąć jedynie po 20 minutach szkolenia. – mówi Łukasz Iwanczewski, Wiceprezes IBCS Poland.
Poprawę widać i słychać

Już na etapie wdrożenia pilotażowego rozwiązania ibcsVoice Alma Alpinex analizując wskaźniki zaobserwowała wyraźne zwiększenie wydajności w procesie kompletacji. System zapewnia nie tylko pełną obsługę wydań w okresach szczytu sezonowego w lecie, ale doprowadził także do zwiększenia produktywności przy zachowaniu minimalnego poziomu błędów. Dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo pracowników poprzez udostępnienie narzędzia do kompletacji, które uwalnia ręce i nie rozprasza uwagi wzrokowej oraz obniża koszty operacyjne związane z wykorzystaniem papieru i zmniejszeniem awaryjności systemu.
W najbliższej przyszłości planowane jest rozszerzenie systemu z poziomu aplikacji o możliwość skanowania kodów na plombach zabezpieczających pojemniki z towarem. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu terminali Talkman A730 wyposażonych w czytniki kodów kreskowych, które umożliwiają weryfikację plomb do zabezpieczania pojemników transportowych z towarami wysokowartościowymi. – dodaje Rafał Kędzior, Dyrektor ds. Informatyki w Alma Alpinex.
Pomimo zadawalającej pracy naszych magazynów ciągle szukaliśmy optymalizacji procesów logistycznych. System głosowy ibcsVoice nie tylko poprawił dokładność i wydajność pracy na magazynie w obszarze wydań, ale znacznie uprościł procesy kompletacyjne. Możliwość wcześniejszego przetestowania rozwiązania oraz elastyczność firmy IBCS Poland przy wdrożeniu były dodatkowym atutem oferty. – mówi Bartłomiej Wiatkowski, Prezes Zarządu Alma Alpinex.
Źródło: IBCS POLAND

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top